Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Zberný dvor Špačince

Výpočet úrovne triedenia odpadu za rok 2018

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Špačince predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.).
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je: 54,56 %.


 
vypocet_urovne_triedenia_odpadu_2018.pdf(401.7 kB)Miera vytriedenia za rok 2018

Upozornenie !

 

Okamera.jpgbecný úrad Špačince dôrazne upozorňuje všetkých občanov, ktorí vyvážajú na zberný dvor bioodpad: t.j. trávu, kvety, haluzový odpad, aby tento nevhadzovali do kontajnera určeného na komunálny odpad. Tento odpad má na zbernom dvore určené miesto. Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali čas, kedy je zberný dvor otvorený pre verejnosť a sú prítomní pracovníci zberného dvora, ktorí tento odpad uložia. V prípade potreby je možné dohodnúť sa s pracovníkmi zberného dvora aj mimo tohto času. Na zbernom dvore je nainštalovaný kamerový systém. Občania, ktorí nebudú dodržiavať pokyny o prevádzke zberného dvora, budú predvolaní, oznámení na vývesnej tabuli obce a následne za tento priestupok sankcionovaní.

 

PhDr. Július ZEMKO v.r., starosta obce

 

ADRESA ZBERNÉHO DVORA:

Záhradkárska ulica, na konci ulice

 

OTVÁRACIA DOBA:

Streda: 12.30 - 16.30 (počas letných prázdnin 14:00 - 18:00)

Piatok:  12.30 - 16.30 (počas letných prázdnin 14:00 - 18:00)

Sobota: 10.00 - 14.00

 

Kontakt:

Pracovníci zberného dvora

p. Henček     0908 505 187

p. Holekší     0902 736 353  

p. Nádaský   0944 109 047

p. Vávro        0919 421 257

  

Konzultácie

p. Pinkas 0905 448 775

 

Pracovník na zbernom dvore :

zodpovedá za prevzatie odpadu v zbernom dvore.

 

Od občana, obyvateľa obce Špačince obsluha prijíma len druhy odpadov, ktoré sú vymenované v prevádzkovom poriadku, schválené v rozhodnutí orgánu štátnej správy a ktoré sú vymenované na vstupnej tabuli ZD.

 

1) Zberný dvor je určený pre dovezenie nižšie vymenovaných druhov odpadov od obyvateľov, nie od fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb a rôznych stavebných spoločností, bytoviek a obytných domov, škôl.

 

2) Preberať odpady od právnických subjektov a od fyzických osôb -podnikateľov je zakázané.

 

3) Občan môže na zberný dvor doviesť odpad nasledovných druhov a množstiev :

- stavebná suť (max.2 prívesné vozíky do 1 m3 – 1 domácnosť / rok)
- akumulátory max. 3 ks z osobných vozidiel (nie z nákladných áut)
- elektronický odpad max. 2 – 3 ks
- zrkadlo max. 3 ks
- drôtené sklo max. 2 tabule
- porcelán max. do 10 kg
- starý nábytok do veľkosti cca 1 obývacej steny - 5 až 8 ks (minimalizovať)
- dvere drevené max. 5 ks
- drevené okná max. v počte z 1 bytu, domu (max.10 ks okien)
- okno z osobného automobilu max.2 ks
- konáre z orezávania stromov, kríkov a viniča

 

4) Na zberný dvor je zakázané prijímať odpady :

- odpady zo škváry
- odpady z azbestocementu
- nebezpečné odpady – (obaly z farieb a náterových hmôt, zbytky náterových hmôt
      v obaloch, oleje z domácnosti, oleje z motorových vozidiel, žiarivky, neónové trubice)
- plastové okná a dvere, plastové rámy
- odpady väčšieho množstva, resp. objemu, ako je uvedené v bode č.3

Od občanov bez preukázania sa občianskym preukazom odpad prijímať je zakázané!!!

 

5) Občan pri vykladaní odpadu do kontajnerov, dbá na pokyny obsluhy zberného dvora.

 

6) Občan je povinný sa preukázať občianskym preukazom osobne .

 

7) Odovzdanie odpadov na zbernom dvore je pre občana obce Špačince podľa sadzobníka. (do schválenia sadzobníka - bezplatné)

 


 

info_letak_mach_insa_baterie.png


 
info_letak_mach_insa_baterie.pdf(205.9 kB)Info leták batérie
system_nakladania_s_odpadom.pdf(500.2 kB)Systém nakladania s odpadom v obci Špačince
zd_pokyny_161010.pdf(119.6 kB)Súbor na stiahnutie: pokyny_ZD.pdf

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka