Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Obsah: Poplatok za MŠ, ŠKD a ŠJ

Schválené: 14.12.2012

Vyhlásené: 15.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Špačince č. 74/2012,
Dodatok č. 4/2012


ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 50A/2008, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Špačince.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Špačince, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a § 141 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 50A/2008, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Špačince.

 

V článku 2 odstavec 1 znie :

1. V zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov Obec Špačince ako zriaďovateľ materskej školy určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole :
- dieťa s trvalým pobytom v obci Špačince: 15,- €
- dieťa bez trvalého pobytu v obci Špačince: 35,- €

 

V článku 3 odstavec 1 znie:

1. Obec Špačince ako zriaďovateľ školského klubu určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v školskom klube nasledovne:
- deti navštevujúce školský klub: 10,- €


Záverečné ustanovenia

Týmto sa mení a dopĺňa VZN č. 50A/2008, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Špačince zo dňa 13.08.2008. Ostatné tu neupravené ustanovenia VZN č. 50A/2008 a jeho neskorších dodatkov zostávajú v pôvodnom znení.

VZN č. 74/2012 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Špačince na svojom zasadnutí dňa 14.12.2012.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

 

                        Návrh VZN          VZN:
vyvesený dňa:       26.11.2012        15.12.2012
zvesený dňa:         12.12.2012        31.12.2012

                                                                                             Mgr. Július Zemko
                                                                                                starosta obce

 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka