Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Špačince č. 71/2011, Dodatok č. 3/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 50A/2008, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Špačince

Schválené: 14.12.2011

Vyhlásené: 14.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

 

Obecné zastupiteľstvo obce Špačince, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a § 141 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 50A/2008, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Špačince.


V článku 2 v odstavci 1 sa mení :


Obec Špačince ako zriaďovateľ materskej školy určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na 10,- €.


V článku 3 v odstavci 1 sa mení:


Obec Špačince ako zriaďovateľ školského klubu určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v školskom klube nasledovne:

- deti navštevujúce školský klub na 6,- €

 


Záverečné ustanovenia


Týmto sa mení a dopĺňa VZN č. 50A/2008, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Špačince zo dňa 13.08.2008. Ostatné tu neupravené ustanovenia VZN č. 50A/2008 a jeho neskorších dodatkov zostávajú v pôvodnom znení.

 

VZN č. 71/2011 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Špačince na svojom zasadnutí dňa 14.12.2011.


Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.

 


Mgr. Július Zemko, starosta obce

 

vyvesený dňa: 30.11.2011
 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka