Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 70/2011, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v obci Špačince pre školský rok 2012/2013

Platné do: 31.12.2012

 

Obecné zastupiteľstvo obce Špačince, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a podľa § 20 ods. 3, písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v obci Špačince v školskom roku 2012/2013 ( ďalej len „zápis“).


Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v obci Špačince v školskom roku 2012/2013.

 

Čl. 2
Miesto a čas zápisu

  1. V zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. sa pre školský rok 2012/2013 určuje miesto zápisu žiakov do 1. ročníka : Základná škola s materskou školou , Hlavná 626/2, Špačince, v pavilóne „B“ – 1. stupeň.
  2. Termín a čas zápisu sa určuje: 19. január 2012 od 13.00 hod. do 17.30 hod.


Čl. 3
Záverečné ustanovenia

Týmto sa ruší VZN č. 52/2008 schválené Obecným zastupiteľstvom obce Špačince na zasadnutí dňa 10.12.2008


Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Špačince na zasadnutí dňa 14.12.2011.


Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.

Mgr. Július Zemko, starosta obce Návrh VZN

 

vyvesené dňa: 30.11.2011

 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka