Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Stavebné úpravy a udržiavacie práce

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti sa doručí ohlásenie na obecný úrad Jaslovské Bohunice. Toto ohlásenie je stavebník povinný uskutočniť písomne vopred. 

Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou sa doručí ohlásenie na obecný úrad Jaslovské Bohunice. 
Toto ohlásenie je stavebník povinný uskutočniť písomne vopred. 

Stavebné úpravy/udržiavacie práce môže stavebník uskutočniť len na základe písomného vyjadrenia Obce Špačince, že nemá námietky proti ich realizácii. 

Potrebné doklady: 
1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe. V prípade podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti, je stavebník povinný priložiť písomné súhlasy všetkých spoluvlastníkov nehnuteľností uvedených v liste vlastníctva, ak nie sú všetci stavebníkmi. 
2. Zjednodušená projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach. 
3. Kópia z katastrálnej mapy. 
4. Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území. 
5. Stanovisko správcu bytového domu. 

Poplatok:  10 Eur 

Vybavuje: Eva Hoblíková 
                 tel.: 033/5573 006
                 mobil: 0948 843 986
                 e-mail: eva.hoblikova@spacince.sk

 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka