Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Spolok včelárov

6.jpg

Včelíny u Martina Strečanského v roku 1940

 

Včelárské naučení obetujem vám hospodári,
Abi ste boľi vaších včél opatrnejší včelári.
Držte včeľi ne v stojákoch, len v truhlíkoch magacinskích.
Nasledujťe inších skuseních včelárov cudzozemskích.
Spravte také truhlíki, jaké tu vipísané máte,
Veľkí s nich osoch proťi nesnadním stojákom uznáťe,
Tu najdeťe tvár včelíňa, jeho místo vipísané,
Jako majú biť nové roje do truhlíkov púščané.
Kunštovní roj spraviť, dva slabé snadno do kláta spojiť,
Tu je lachkí spósob. Téš proťi žihadlu sa ozbrojiť,
Pochopíťe, jako máťe slabé včeľi posilnovať,
Jako možeťe snadno z veľikím osohom podrezovať.
Jako máťe mad, vosk vitápať aj madovec spravovať,
Jaké práce v každém mesíci pri včelách vikonávať,
Naučíťe sa, jako jích máťe v jaseň, v zime chráňiť,
Jako z jaru, v leťe proťi jejích neprátelom bráňit,
Jaké kvetini, jaké stromi máťe pre včeľi množiť,
Jako posátí úhor može vám aj včelám osožiť.
Dočítaťe sa, jako z jaru včeľi občerstviť máťe,
Jako matki k zárodom, včelám k práce chuťi dodáťe.
Keď všecko moje naučeňí buďeťe zachovávať,
Víc včél, víc madu, téš víc vosku aj vi možeťe mávať.
Vikládám mnoho od mnohích včelárov neskuseného,
Čo vedomím pripomínám, v tom učím nevedomého.
Kdo s vás ze skusenosťi o včelách víc poraďiť može,
Nech raďí, poďekujem mu, že včelárom víc pomože.
Keď skusíťe, čo raďím, buďťe opatrní včelári,
Dajťe Bohu chválu, ďekujte jemu za jeho dari,
Jako dávní včelári ďekovaľi, chválu zdávaľi,
Keď (že včeľi majú částku misľi božskéj) ríkávaľi.
Týmito slovami sa prihováral aj včelárom zo Špačiniec
významný predstaviteľ národného hnutia, bernolákovec
žijúci neďaleko Špačiniec v Naháči – Juraj Fándly.
Vo svojom diele Slovenský včelár už v roku 1802
radil, ako správne a efektívne včeláriť.

7.jpg

Sadenie líp pri Pálenici

 

Písomne je činnosť špačinských včelárov doložená v obecnej kronike v roku 1933. V Špačinciach pôsobilo 15 včelárov so 150 úľmi. V roku 1948 bolo v obci 23 včelárov, ktorí mali dovedna 120 úľov. Na jedno včelstvo sa rátalo 60 kg medu. Cena za 1 kg medu bola
150 Kčs, 1 kg vosku stál 200 Kčs. Od roku 1964 boli špačinskí včelári organizovaní v Základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov v Trnave. Dôverníkmi za obec Špačince boli do roku 2011 Izidor Mužík, Imrich Kubiš, Jozef Jáger, Július Ábelovič a Daniel Tarabík.
V šesťdesiatych rokoch 20. storočia však mali svoje včelnice aj miestne podniky. JRD Špačince malo dve včelnice. Vo farskej záhrade včeláril p. Zárecký, v Chovanovej
záhrade p. Janeček, učiteľ z Paderoviec. Po ňomv záhrade nastúpil Silvester Rajnic. Semenársky štátny majetok mal viacero včelníc, napr. v Dolnej Krupej (včelmajster p. Šimončič), na Potôčkoch a v Ovocnej záhrade. Hlavnými včelármi boli Izidor Mužík, p. Škvarelina a p. Zaťko. Obhospodarovali 200 rodín. Koncom osemdesiatych rokov 20. storočia však podniky stratili povinnosť mať včelnice, preto včelnice zanikli.V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bola výkupná cena 35 Kčs za 1 kg medu. Med vykupoval výkupný podnik Medos Galanta. Výroba 1 kg medzistienok stála 2 Kčs. Do roku 1974 museli včelári odvádzať 5 kg medu z každej včelej rodiny. Po roku 1974 nastal
pokles počtu včelstiev pre zhoršené podmienky, ktoré nastali v dôsledku pestovania monokultúr a chemizácie v poľnohospodárstve, ako aj pre ochorenia včelích rodín
a ich plodu. V osemdesiatych rokoch 20. storočia, keď bol dôverníkom Imrich Kubiš, mali úspech včelárske nedele s prednáškami a kurzmi o medovom pečive.Základná organizácia zažila postupný prepad v počte včelárov aj včelstiev najmä v dôsledku zavlečenia parazita
klieštika včelieho do Európy.V roku 2005 bolo v Špačinciach 15 včelárov, no v nasledujúcom
roku 2006 ich zostalo len 9: Milan Gabalec,Miroslav Henček, Jozef Jáger, Imrich Kubiš, Vendelín Mackovič, Rudolf Slezák, Ivan Sersen a Martin Lopatka.Dôverník pre Špačince a súčasne člen Okresného výboru Slovenského zväzu včelárov, Jozef Jáger uvádza:
„V obci je 30 včelstiev, 8 je pri malom stave a Krupskom háji. Najčastejšie druhy medu v našej lokalite sú repkový, slnečnicový a agátový. Na včelách stále parazituje klieštik. Včelí mor sa zastavil v susednej obci Dolná Krupá.“V roku 2011 vznikol odčlenením zo Slovenského zväzu včelárov Spolok včelárov západného Slovenska(SVZS). Zaregistrovalo sa v ňom 12 členov zo Špačiniec,Horného a Dolného Dubového. Predsedom sa
stal Daniel Tarabík, tajomníkom Martin Kollár. Revíznu komisiu tvorili Viliam Mrva, Ján Ivanovič a Martin Sorentíny.Hlavnou prioritou SVZS je dodnes prevencia a liečba
včelstiev a zabezpečovanie efektívnych liečiv pre včelárov,keďže Špačince boli v roku 2009 Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR vyhlásené za ohnisko moru včelieho plodu a dva roky boli v karanténe. Vďaka dôslednému zlikvidovaniu nakazených včelstiev, ďalšiemu dodržiavaniu hygieny, prevencie a pravidelných klinických prehliadok sa včelárom podarilo nebezpečné ochorenie eliminovať. V roku 2011 bola karanténa zrušená.SVZS svojim členom pravidelne zabezpečuje liečivá zdarma. Úzko spolupracuje s Výskumným ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku, ktorý ich usmerňuje v čase, spôsobe liečenia a vo výbere liečiv, čo zefektívňuje boj proti chorobám. SVZS vlastní najmodernejšie zariadenie na trhu určené na aplikáciu liečiv do úľov.Spolok sa od svojho vzniku venuje osvetovej činnosti.
V čase sviatku sv. Ambróza, patróna včelárov, organizuje podujatie Včely v prírode a ich produkty. Hlavným programom je odborná prednáška pre včelárov,prednáška pre širokú verejnosť, ochutnávka medov a propagácia včelích produktov a ich liečivých účinkov.
V 1. ročníku v roku 2011 bola za včelárov odslúžená ďakovná bohoslužba. Sprievodným programom tvorilo vystúpenie Dedinskej folklórnej skupiny Špačinčanka,zdobenie medovníkov v spolupráci s Jednotou dôchodcov,vystúpenie detí MŠ a súťaže pre deti. Túto akciu podporila aj obec. V odbornej prednáške hovoril Rudolf Moravčík, člen výkonného výboru Slovenského zväzu včelárov, o starostlivosti o včelstvá počas roka. Svoje slová dokumentoval aj videoprojekciou. Návštevníci si mohli prezrieť vystavené včelárske pomôcky – medomet,dymák, ochrannú masku, úle, včelí vosk a mohli si taktiež zakúpiť med i medovinu.V roku 2015 boli na Poštovej ulici vysadené tri lipy malolisté. Na Poľovníckej ulici sa zrekultivoval zanedbaný pozemok a vysadila zmes tzv. nektarodajných a peľodajných rastlín. Včelári sa zúčastnili viacerých školení na SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici.
Na 5. ročníku podujatia Včely v prírode a ich produkty pripravil spolok pre včelárov dve prednášky. Prvá bola zameraná na inovatívne technológie vo včelárstve a na hrozby nových chorôb. Na druhej prednáške včelári získali nové poznatky o ekologickom pestovaní včiel.
Vzhľadom na aktuálnosť a zaujímavosť sa tejto prednášky zúčastnili nielen členovia zo Špačiniec, ale aj včelári z iných organizácií.V roku 2016 v spolku pôsobilo 22 včelárov, ktorí
sa spolu starali spolu o 160 včelstiev. Najväčším projektom roku 2016 bola svojpomocná výsadba 45 kusov lipy malolistej za 2 000 € realizovaná v extraviláne obce. Finančné prostriedky sa získali z eurofondov. Z dotácie Západoslovenskej energetiky spolok nakúpil
ekologické liečivá pre včely a postavil niekoľko domčekov pre čmeliaky a iný hmyz.Dňa 27. 11. 2016 včelári zorganizovali už 6. ročník tradičného včelárskeho popoludnia Včely v prírode a ich produkty s ochutnávkou medu. Na podujatí sa odštartoval nový projekt Adoptuj si včelí úľ, ktorého cieľom je upozorniť na miznutie a úhyny včiel, ich význam pre človeka, ako aj pre celý ekosystém a hlavne zvýšiť počet včelích rodín v regióne Špačiniec. Milo prekvapil pozitívny ohlas a vôľa ľudí pomôcť včelám, keďže záujem o adopcie dvojnásobne prevýšil predpoklady včelárov.Tento projekt bol pre alarmujúci pokles včelstiev na
Slovensku veľmi potrebný.V materských a základných školách v Špačinciach
a Trnave včelári pravidelne usporadúvajú prednášky pre žiakov v rámci školských podujatí. S cieľom preklenúť tzv. bezznáškové obdobia každoročne vysievajú zmes
nektarodajných rastlín (facélia vratičolistá, vičenec vikolistý,pohánka, komonica lekárska, komonica biela,ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna siata), čím pomáhajú včelstvám udržať sa v dobrej kondícii.

8.jpg

Včelársky pozemok v roku 2015

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka