Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Sobáš

Do matričného obvodu patrí obec Špačince. 
Žiadosť o uzavretie manželstva (tlačivo je k dispozícii na matrike) podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov  trvalý pobyt. Na žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom. 

Sobášna miestnosť 
Snúbenci, ktorí majú záujem uzavrieť manželstvo v obci Špačince civilným obradom v úradne schválenej sobášnej miestnosti v budove Obecného úradu Špačince, Hlavná 183/16 na 1. poschodí)

Potrebné doklady: 
Snúbenci, keď aspoň jeden z nich má trvalý pobyt v Špačinciach
- Žiadosť o uzavretie manželstva 
- rodný list obidvoch snúbencov 
- platné občianske preukazy obidvoch snúbencov 
- rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode 
- vdovec/vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky 
Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. 
Matrika po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev. 
Lehota vybavenia: na počkanie 

Snúbenci, ktorí nemajú trvalý pobyt v Špačinciach
- Žiadosť o uzavretie manželstva a zmocnenie k uzavretiu manželstva vydané matričným úradom podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov 
- rodný list obidvoch snúbencov 
- platné občianske preukazy obidvoch snúbencov 
- rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode 
- vdovec/vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky 
Tie isté doklady (okrem zmocnenia k uzavretiu sobáša z matriky) sú potrebné k cirkevnému obradu. 
Lehota vybavenia: na počkanie 

Snúbenci, ktorí majú trvalý pobyt v Špačinciach a chcú uzavrieť manželstvo mimo miesta trvalého pobytu 
- rodný list obidvoch snúbencov 
- platné občianske preukazy obidvoch snúbencov 
Z matriky si snúbenci vyžiadajú vystavenie Zmocnenia na uzavretie manželstva pre matričný úrad, kde budú uzatvárať manželstvo. 
Lehota vybavenia: na počkanie 

Ak je jeden zo snúbencov cudzinec 
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému  úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady: 
- rodný list 
- doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva 
- doklad o štátnom občianstve 
- doklad o pobyte 
- potvrdenie o osobnom stave 
- úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca 
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený 
- doklad, ktorým možno preukázať totožnosť 
Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny 
Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom. 
Lehota na vybavenie: najmenej 14 dní pred sobášom 

Jeden zo snúbencov neplnoletý: 
- Žiadosť o uzavretie manželstva 
- rodný list obidvoch snúbencov 
- platné občianske preukazy obidvoch snúbencov 
- neplnoletý snúbenec predloží právoplatný rozsudok okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo.  

Poplatok: 

Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo

náboženskej spoločnosti          10,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi

štátnymi občanmi Slovenskej republiky        20,00 €

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi

štátnymi občanmi Slovenskej republiky         20,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby         20,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti         70,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi

štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami     35,00 €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom   70,00 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami     200,00 €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt      200,00 €

 

Vybavuje:

Mária Chynoranská

Matričný úrad

Email: maria.chynoranska@spacince.sk

Tel.:033/5573123


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka