Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Školstvo a vzdelávanie

Materská škola

Materská škola v Špačinciach bola otvorená v roku 1959 a nachádza sa v samostatnej budove v centre obce. V súčasnosti materská škola poskytuje celodennú a poldennú výchovnú starostlivosť podľa požiadaviek rodičov. Škôlku navštevujú deti od 2 do 5 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola v spolupráci so Základnou školou organizuje návštevy kultúrnych podujatí, spoločne s rodičmi zabezpečuje dni otvorených dverí, tvorivé dielne, posedenia pod stromčekom, karneval, výlety detí a rodičov, posedenie pri ohníku, návštevy hvezdárne v Hlohovci, dopravného ihriska a aktívne sa podieľa na verejnom, kultúrnom a spoločenskom živote v obci. Materská škola tiež zabezpečuje pre deti výučbu anglického jazyka, plavecký výcvik a podľa záujmu rodičov logopedickú starostlivosť priamo v škôlke.

Od roku 2012 počet detí v materskej škole stúpa, v roku 2014 dosiahol dekádové maximum,  a to 89 žiakov. S narastajúcim počtom detí navštevujúcich Materskú školu a s narastajúcim počtom obyvateľov a mladých rodín bývajúcich na území obce Špačince, bolo potrebné zvýšiť kapacitu a počet tried v materskej škole. Z dôvodu nedostatočných priestorov v objekte Materskej školy bola jedna trieda so žiakmi predškolského veku elokovaná priamo do areálu Základnej školy.

Základné informácie:
Sídlo školy:   Ulička 292/1, 919 51 Špačince
Telefónny kontakt:   033 / 557 31 56
Odkaz na webstránku:   http://msspacince.edupage.org/


 

Združenie rodičov pri MŠ Špačince

Združenie rodičov pri MŠ Špačince  je občianskym združením, ktoré vzniklo v roku 2014 ako výsledok aktívnej spolupráce medzi MŠ Špačince  a rodičmi detí navštevujúcich materskú školu v Špačinciach.

Združenie rodičov pri MŠ Špačince je v súlade zo zákonom č. 83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov dobrovoľným združením rodičov a priateľov materskej školy, záujemcov o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole v Špačinciach.

Cieľom občianskeho združenia je aktívne podporovať výchovu, vzdelávanie detí v MŠ Špačince, zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov, podporovať modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia MŠ, finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, nových hračiek, finančne ale i fyzickou  prácou pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov a prostredia pre deti,  podporiť kultúrne, vzdelávacie a športové aktivity pre deti, ....

Členom nášho združenia sú prevažne rodičia detí navštevujúcich materskú školu v Špačinciach. Môže sa ním ale stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami občianskeho združenia. Ďakujeme zároveň všetkým za materiálnu, finančnú i fyzickú výpomoc pri napĺňaní našich cieľov.

Základné informácie:
IČO:   42400821
Sídlo:   Ulička 292, 919 51 Špačince


 

Základná škola

V obci sa nachádza jedna plnoorganizovaná Základná škola s ročníkmi 1. až 9. Základná škola v Špačinciach bola slávnostne odovzdaná do užívania 3. septembra 1967. Škola sa nachádza v areáli, kde na vyučovanie slúžia dva jednoposchodové pavilóny: pavilón A (II. stupeň), pavilón B (I. stupeň), v ktorom sa nachádza aj školský klub detí, v pavilóne C je umiestnená školská jedáleň, učebňa informatiky a od 1. septembra 2014 sú v ňom zriadené nové miestnosti pre deti Materskej školy. Súčasťou školy je aj priestranná telocvičňa a trávnaté futbalové ihrisko, pri ktorom bolo vybudované multifunkčné ihrisko slúžiace aj pre verejnosť.

Od roku 2004 počet žiakov navštevujúcich Základnú školu klesá, najmenej ich bolo v poslednom sledovanom roku 2014 (202 žiakov). Priemerný počet žiakov v triede je 19 žiakov. Keďže v obci počet obyvateľov v predproduktívnom veku stúpa, je tento pokles žiakov Základnej školy spôsobený pravdepodobne umiestňovaním miestnych detí v školopovinnom veku do Základných škôl v okresnom meste Trnava a v okolitých obciach.

Základné informácie:
Sídlo školy:   Hlavná 626/2, 919 51 Špačince
Telefónny kontakt:   033 / 557 31 36
Odkaz na webstránku:   http://zsspacince.edupage.org/


 

Laboratóriá FPV UCM v Trnave

Na území obce Špačince sa nachádzajú laboratóriá Prírodovedeckej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Laboratóriá sú zariadením, ktoré v plnej miere patria k zariadeniam nadobecného charakteru a zabezpečujú na území obce Špačince iba doplnkovú funkciu pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

V budúcnosti sa predpokladá premiestnenie zariadenia do nových priestorov v rámci univerzity v Trnave.

Základné informácie:
Sídlo:   Hlavná 418/6, 919 51 Špačince
Telefónny kontakt:   033 / 557 32 96
Odkaz na webstránku:   http://www.ucm.sk/


 

dnes je: 20.3.2019

meniny má: Víťazoslav, Klaudius

Kliknutím na modrý rozhlas sa môžete zaregistrovať na odosielanie sms a emailov

webygroup
ÚvodÚvodná stránka