Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Pridelenie súpisného a orientačného čísla

Obec určuje stavbám súpisné a orientačné číslo. Čísla obstaráva obec na vlastné náklady. Tabuľky sú rovnakého vzoru. Súpisné číslo sa určuje každej budove. 

Platné predpisy: 
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§ 2c) 
Vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. 

Potrebné doklady: 
Pre novostavby a stavby postavené po 1.10.1976 k vydaniu listiny o určení súpisného čísla je potrebné predložiť: 


- žiadosť o určenie súpisného čísla 
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie 
- list vlastníctva k pozemku. 


Pre stavby postavené pred 1.10.1976 k vydaniu oznámenia o určení súpisného čísla je potrebné predložiť:


- žiadosť o určenie súpisného čísla (viď. tlačivo na stiahnutie hore) 
- užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe 
- kópiu katastrálnej mapy 
- čestné vyhlásenie overené notárskym úradom alebo matrikou – ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ 
  predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba 
  postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané. 


Poplatok: bez poplatku 

Lehota:  do 30 dní 

Vybavuje: Jana Bilková 
                 tel.: 033/5573 123
                 mobil: 0902 178 873
                 e-mail: jana.bilkova@spacince.sk


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka