Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Organizácie v obci

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovolný hasičský zbor (DHS) je najstaršou organizáciou v obci. Založili ju 9. novembra 1924 a mala 32 členov. Od založenia do 5. februára 1929 veliteľom bol vtedajší správca školy Leonard Čerešňák. Náhradným veliteľom bol Ľudevít Mužík a funkciu "gazdu" od 1. januára 1925 zastával Martin Strečanský, ktorý bol od roku1929 veliteľom. Hlavným strojníkom bol Štefan Sersen a od roku 1926 bol aj zdravotníkom. Podľa zachovaných materiálov k zakladajúcim členom patrili: Rudolf Konečný, Leopold Strečanský, Augustín Nádaský, Leonard Mužík, František Červený, Karol Nádaský, Ľudevít Ilavský, František Strečanský starší, Ján Cmero, Štefan Ivanovič a František Chudý.

Hlavnou činnosťou členov DHZ bola likvidácia požiarov, ktoré často prenasledovali našu obec a strácali sa tak skromné majetky našich občanov. Podľa zápisov v obecnej kronike len v rokoch 1925 - 1944 bolo v Špačinciach 46 požiarov. 4. januára 1932 náš potok sa vylial zo svojho koryta a hasiči zachraňovali dom Matúša Vávru, ktorému hrozilo zatopenie. V roku 1928 členovia DHZ uskutočnili zbierku na pomník padlých v prvej svetovej vojne.

Do roku 1934 naši hasiči používali iba ručnú striekačku a tohto roku ju nahradili motorovou v hodnote 21 tisíc Kč. V tom istom roku si zakúpili hasičský prápor, ktorý bol 28. augusta posvätený.

V roku 1951 nadriadené úrady DHS premenovali na Zväz požiarnej ochrany.

Činnosť členov DHZ bola bohatá. Okrem odborného výcviku a hasenia požiarov venovali sa i kultúrno-spoločenskej činnosti: hrávali divadelné predstavenia a poriadali tanečné zábavy a "hasičské bály" (plesy).

Naši požiarnici spolupracujú so ZŠ, kde vedú krúžok mladých požiarnikov a pripravujú ich na súťaže.

Z veliteľov sú známi: Ignác Zárecký, Jozef Páleník, Timotej Nádaský a Rudolf Nádaský.


 

Telovýchova a šport

Základy špačinského telovýchovného hnutia položili futbaloví nadšenci v roku 1932. V tomto roku špačinská Slávia v Malženiciach vyhrala zápas 2:1 a prvý gól dal Jozef Januščák. Medzi prvé futbalové zápasy patria stretnutia s futbalovými mužstvami z okolia. Najčastejšími súpermi boli mužstvá z Dolnej Krupej, Jaslovských Bohuníc, Kátloviec a z Veľkých Kostolian. Cesty absolvovali peši, neskôr na bicykloch a potom konskými poťahmi.

V tridsiatych a štyridsiatych rokoch sa často poriadali turnaje. V roku 1948 boli Špačinčania zaradení do okresnej súťaže. Predsedom TJ bol vtedy František Strečanský. V rokoch 1952 - 1957 nastala akási stagnácia v hraní futbalu a mužstvu sa nedarilo. Od roku 1960 futbalové mužstvo sa nazývalo TJ Družstevník. V sezóne 1971 - 1972 sa naši futbalisti prebojovali do najvyššej okresnej súťaže. Nemožno nespomenúť, že o postup do I. B triedy Západoslovenského kraja mal zásluhu vtedajší predseda TJ Mojmír Sersen, tajomník Milan Vnenčák a tréner Ľ. Olšovský. V tejto triede špačinskí futbalisti hrali plných sedem sezón. V posledných rokoch si dobre počínali dorastenci, ktorí zvíťazili v sezóne 1988/89 a v ročníku 1989/90 boli na druhom mieste.

Tak ako futbal, aj hokej sa v našej obci ťažko ujímal. O jeho začiatku možno hovoriť v roku 1939, kedy niektorí chlapci mali už svoje vlastné korčule. Až v roku 1946 niekoľko mládencov prejavilo záujem o hokej. Bol medzi nimi aj Libor Bínovský, ktorý zakúpil hokejky a tak bol založený hokejový oddiel na čele s Milanom Ilavským. Prvý oficiálny zápas hrali v Chtelnici s nerozhodným výsledkom 2:2. Potom si hokejisti vybudovali ihrisko s ľadovou plochou v panšule (predtým ovocná škôlka) medzi potokmi. 25. dec. 1947 v prvom zápase na novom ihrisku hrali zasa s Chtelnicou a vyhrali 5:2.

Potom sa dva roky nehralo a v sezóne 1951/52 začalo sa budovať ihrisko, ale už s mantinelmi a elektrickým osvetlením. Špačinskí hokejisti patrili medzi najlepšie mužstvá v okrese. Prvý zápas v krajskej súťaži odohrali na domácej pôde s BEZ Bratislava. Zvíťazili lepšie trénovaní hostia 18:4.

Prvé počiatky stolného tenisu boli v roku 1945 a organizovaná súťaž v Špačinciach začala až roku 1950. V rokoch 1953 - 1955 športovci organizovali súťaže. Agendu oddielu viedol Alojz Šulko. Potom nastala prestávka a podmienky pre stolný tenis sa zlepšili po roku 1967, kedy bola postavená nová ZDŠ, kde založili žiacky stolnotenisový oddiel. V súťaži sa Špačince objavujú až v roku 1975.

Základy hádzanej v našej obci položil Jozef Ventura, učiteľ ZDŠ. Chlapci a dievčatá na hodinách telesnej výchovy sa oboznamovali s hádzanárskou abecedou. V päťdesiatych rokoch sa ich ujali tréneri Milan Ilavský a Michal Strečanský. V rokoch 1952 - 1957 hádzanársky oddiel, okrem pravidelných súťaží, zúčastňoval sa na mnohých turnajoch.

O vznik pozemného hokeja v Špačinciach sa zaslúžil Milan Ilavský. Oddiel pozemných hokejistov zvíťazil v krajských majstrovstvách, kde hrali: Bratislava, Trenčianske Teplice, Myjava, Štúrovo a ďalšie oddiely. V rokoch 1967/69 v Špačinciach hrali pozemní hokejisti z Viedne, Katowíc a z bývalej Juhoslávie. Vedúcim oddielu bol Miroslav Sersen.

Od roku 1945 do roku 1960 športovci venovali pozornosť aj atletike. Po odmlke roku 1977 bolo založené bežecké podujatie "Špačinský trojuholník". Je to 11 km dlhá trať Špačince - Trnava - Mníšske - Špačince. Jeho zakladateľmi bola dvojica Lieskovský a Vnenčák. Poriada sa každoročne koncom júna.

V roku 1977 bol v Špačinciach založený Turistický oddiel. Jeho predsedom sa stal Milan Nádaský. Neveľká skupina v roku 1982 mala už 20 členov. Zúčastňujú sa Trnavskej stovky, ktorá patrí k najpopulárnejším akciám v okrese. Turistický oddiel v rokoch 1982 - 83 viedol Jozef Horváth. Členovia oddielu sa venujú hlavne pešej turistike a zúčastňujú sa na mnohých akciách po celej republike. Od roku 1986 sa uskutočňuje aj pochod "Špačinská stovka" za účasti turistov z celej republiky. Oddiel vedie Ing. Pavol Nádaský.

Šachový oddiel v Špačinciach založili v roku 1983. Zásluhu na tom mal vtedajší predseda TJ Jozef Podmaka ml. Vedúcim sa stal Ing. Peter Valach. Po viacerých úspechoch v okresnej súťaži sa naším šachistom podaril postup do majstrovstiev kraja v ročníku 1988 až 1989.

Nie je možné vymenovať všetkých zapálených športovcov, ktorí sa podieľali od roku 1932 na organizovaní športu v našej obci. Spomenieme aspoň dobrovoľných a obetavých funkcionárov predsedov TJ: Jozefa Habalu, Ferdinanda Strečanského, Ambróza Mužíka, Mojmíra Sersena, Františka Ilavského, Antona Koberčíka, Štefana Kubiša, Ľudomíra Nádaského, Vendelína Megu, Slavomíra Nádaského, Milana Vnenčáka, Jozefa Podmaku ml., Alojza Šulku, Milana Tejbusa a Mariána Hutu.


 

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Špačinciach

V minulosti sa najväčšia pozornosť venovala poľnohospodárstvu a zanedbávalo sa ovocinárstvo. Je zaujímavé, že v celom chotári nebolo ovocných stromov okrem orechov na Orechovej ceste. Zdá sa, že naši občania pociťovali nedostatok ovocia a preto roku 1860 založili ovocnú školku, v ktorej ročne dopestovali okolo 60 stromkov. Aj pri domoch sa začali vysádzať ovocné stromy. Ošetrovaniu sa venovalo málo pozornosti a stromky ničili aj prírodné pohromy. Takáto bola roku 1929, kedy silné mrazy zničili takmer polovicu ovocných stromkov.

Na jar 19. mája 1936 bola prvá stromková slávnosť, ktorá dala podnet k vysadeniu okolo 7000 ovocných stromkov v obci. Tejto jari boli vysadené i čerešne na Vrchnej ceste (dnešnej Čerešňovej) a po oboch stranách cesty, vedúcej do Bohdanoviec.

Obecná kronika uvádza, že 30. marca 1947 bola v obci založená Ovocinárska spoločnosť, ktorá mala 27 členov. Na jeseň tohto roku vysadili v obci okrasné stromky. Cestu od mosta po obecný úrad vysadili topoľmi a brehy potoka smutnými vŕbami. 21. mája 1961 bola založená Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov (ZO SZZ) a za predsedu bol zvolený Jozef Vavro. Od roku 1970 predsedom ZO bol Ladislav Pokorný.

Organizácia poriada odborné prednášky a členom zabezpečuje potrebné odborné informácie. Roku 1976 uzavreli družbu s Lanžhotom, s ktorým si vymieňali skúsenosti i návštevy. Členovia organizácie skrášľovali aj okolie kultúrneho domu a domu smútku, poriadali výstavy ovocia a vín, ktoré vystavovali i mimo obce a okresu, tanečné zábavy a zájazdy do zahraničia. Organizácia v roku 1980 mala 170 členov.

Od roku 1983 funkciu predsedu prevzal František Fitoš. Členovia ZO uskutočnili viaceré práce v obci a zriadili si aj novú zasadaciu miestnosť na bývalom MNV. V rokoch 1990 - 1993 funkciu predsedu zastával Štefan Vidlička, ktorý bol od roku 1987 tajomníkom organizácie. Od roku 1994 predsedom je Štefan Bánovec.

29. októbra 1982 vznikla v našej obci záhradkárska osada "Dolný mlyn" s výmerou 1,46 ha. Má 28 členov, ktorí obhospodarujú záhradky o výmere 4 árov. Osada má svoj vlastný vodovod a 17 členovia majú už postavené záhradné chatky. Pestujú ovocné dreviny, vínnu révu, zeleninu a kvety. Záhradky im slúžia aj na zotavenie. Predsedom osady od založenia bol Marcel Rybár, od roku 1990 funkciu predsedu vykonáva Rudolf Ivanovič.


 

Poľovnícke združenie Svornosť

K najstarším organizáciám patrí i poľovníctvo. V obecnej kronike je zápis, že roku 1927 v našej obci bolo prenajaté poľovné právo za 10 600 Kč.

Najrozšírenejšou zverinou v Špačinskom chotári sú zajace. V minulosti to boli aj jarabice a bažanty. V posledných rokoch v našom chotári sa zdržuje aj srnčia zverina a ojedinele i kačica divá. Zo vzácnych druhov do roku 1972 sa tu vyskytoval aj drop veľký, najväčší lietajúci vták v Európe. Od roku 1983 na komíne bývalého liehovaru pravidelne hniezdi pár bocianov bielych.

Po zavedení veľkoplošnej poľnohospodárskej výroby poklesol stav jarabíc, bažantov a hlavne dropov. Zachovala sa evidencia úlovkov z rokov 1956 -1960, podľa ktorej roku 1956 naši poľovníci ulovili 1474 jarabíc a roku 1960 1472 zajacov. Najvyšší počet, 429 kusov bažantov, ulovili roku 1978. V roku 1980 ulovili aj 17 kusov srnčej zveri.

Špačinské Poľovnícke združenie má 28 členov, ktorí okrem ochrany a ošetrovania zveri vo svojom revíre, zúčastňujú sa verejného života, pomáhajú pri budovaní a skrášľovaní obce. Na ZŠ viedli krúžok mladých poľovníkov a ochrancov prírody. Na súťažiach dosahovali veľmi dobré výsledky v celoslovenskom meradle.

Medzi najaktívnejších funkcionárov PZ patrili Michal a Libor Bínovskí, Ľudovít a Ľubomír Matlákoví, Karol Kučík, Martin Remenár, Michal Masár a František Mrva.


 

Zväz žien

Roku 1953 premenovali zväz žien na Výbor žien pri MNV a neskoršie na ZO Slovenského zväzu žien. Organizácia poriadala kurzy varenia a pečenia, šitia, organizovala výstavky ručných prác a v spolupráci s MĽK besedy so spisovateľmi o knihách. Pomáhali aj skrášľovať našu obec, najmä okolie domu smútku. Vo funkciách pracovali Emília Jasencová, Ľudmila Podmaková a Bernardína Slezáková.


 

Mládežnícke organizácie

V minulých rokoch úspešne pracovali členovia ZO Zväzarmu. Každý rok uskutočňovali v predvojenskej príprave brancov výcvik strelecký, taktický, topografický, telesnú a poradovú prípravu. 31. júla 1973 členovia organizácie vybudovali pri bývalom dolnom mlyne strelnicu, kde každoročne na výročie oslobodenia republiky poriadali strelecké preteky z malorážky. Na ZŠ viedli krúžok mladých zväzarmovcov a zúčastňovali sa na budovaní a skrášľovaní našej dediny. Funkciu predsedu zastával Ľubomír Matlák.

Prvá zväzácka organizácia v Špačinciach bola založená už v roku 1945, ale dlho netrvala. Roku 1950 založili novú organizáciu, ktorej členovia pracovali niekoľko rokov. Aktívne sa zúčastnili prestavby autobusovej garáže ČSAD na sálu, nakoľko sme ešte nemali kultúrny dom. Popri účasti na verejnoprospešných prácach nacvičili niekoľko divadelných hier a poriadali rôzne zábavné podujatia pre mladých ľudí. Zväzáci aktívne pracovali aj v sedemdesiatych rokoch. Organizovali prednášky, spoločenské večierky, sobotňajšie popoludnia a športové súťaže. V roku 1981 zväzáci pomáhali pri obnove materskej školy. Zo zväzáckych funkcionárov sú známi: Ján Holekší, Rudolf Čapkovič a Július Zemko.

Dobre si počínala aj zväzácka organizácia pri bývalom JRD.


 

dnes je: 20.3.2019

meniny má: Víťazoslav, Klaudius

Kliknutím na modrý rozhlas sa môžete zaregistrovať na odosielanie sms a emailov

webygroup
ÚvodÚvodná stránka