Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Kultúra a spoločenský život

Kultúrno-spoločenský život v obci

Kultúrno-spoločenský život v obci je zabezpečovaný predovšetkým v objekte kultúrneho domu s počtom 300 sedadiel. V objekte sa nachádza tanečná sála, kinosála, kuchyňa a miestna knižnica, ktorá plní významnú funkciu v kultúrno-vzdelávacom procese. Kultúrny dom v súčasnosti zabezpečuje realizáciu požiadaviek rôznych skupín obyvateľstva a vytvára predpoklady pre rozvoj kultúrno-spoločenskej aktivity najširších vrstiev obyvateľstva aj v budúcom období.

Kľúčovú úlohu pri organizovaní významných kultúrnych podujatí zohráva aj novo postavený amfiteáter v centre obce.

Každoročne sú v obci organizované viaceré kultúrno-spoločenské podujatia, napr. Obecná zabíjačka, Fašiangový sprievod a pochovávanie basy, Koštovka vína, Stavanie mája, Deň matiek, Popoludnie pre všetkých, Špačinský trojuholník, Farský letný tábor, Jarmok s programom folklórnych skupín, Hody, Výstava ovocia a zeleniny, Uvítanie do života, jubilanti, posedenie dôchodcov, Výstava o včelách a včelích produktoch, Mikuláš, Vianočné trhy a iné.

Kultúru a tradície obce Špačince zachovávajú a šíria predovšetkým nasledovné združenia a spolky:


 

Folklórna skupina Špačinčanka

Folklórna skupina od svojho vzniku v roku 1978 zbiera, oživuje a pre ďalšie generácie zachováva zvyky, kroje a piesne rodnej obce. Omladená Špačinčanka patrí k popredným interpretom folklórneho bohatstva trnavskej oblasti.

Všetky vystúpenia vyžarujú bohatstvo variácií zvykových, tanečných, speváckych a hudobných žánrov ľudovej kultúry trnavského regiónu, ktorými úspešne reprezentuje svoj región na folklórnych festivaloch a iných kultúrnych podujatiach v rámci celého Slovenska. DFSk svojím programom dotvára slávnostnú a príjemnú atmosféru na rôznych podujatiach usporadúvaných v mestách a obciach v širokom okolí.

Svoje programy Špačinčanka prezentuje v tradičných slávnostných alebo pracovných trnavských krojoch s využitím pôvodných rekvizít. Počet účinkujúcich a skladbu programu prispôsobuje požiadavke usporiadateľa podujatia.

Počas svojho pôsobenia sa Špačinčanka zúčastnila množstva súťaží a vystúpení, z ktorých si odniesla mnoho ocenení. V roku 2005 vydala folklórna skupina svoje prvé CD s názvom Za Špačinci kraj dzedziny, ktoré obsahuje 30 piesní a v roku 2008 bolo na DVD nosiči zaznamenané folklórne pásmo Špačinská svadba. V roku 2012 Špačinčanka vydala svoje druhé CD s názvom Ve špačinském poli, ktoré obsahuje 32 piesní.

Základné informácie:
Vedúci folklórnej skupiny:   Jozef Slezák
Korenšpondenčná adresa:   Kaštieľska 275, 919 51 Špačince
Telefónny kontakt:   033 / 557 31 30,   0907 360 007


 

Spevácke duo - manželia Dorotkoví

Spievajú spolu už od svojich deviatich rokov. Aktívne spolu vystupujú od roku 1980. Absolvovali desiatky súťaží, festivalov a folklórnych prehliadok, ako aj vystúpenia v zahraničí. V roku 2006 nahrali CD a v súčasnosti vystupujú za doprovodu harmonikára Rudolfa Mišeka.

Hrajú pri životných jubileách, posedeniach s dôchodcami, svadobných obradoch, jubileách miest a obcí, pri podujatiach na deň matiek a z príležitosti mesiaca úcty k starším, na predvianočných vystúpeniach, Vianočných trhoch v Trnave, pri prezentácii mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja.

Základné informácie:
Duo:   Anna a Rudolf Dorotkoví
Sprievodný harmonikár:   Rudolf Mišek
Korenšpondenčná adresa:   Hlavná 71, 919 51 Špačince
Telefónny kontakt:   033 / 557 31 66


 

Hudobná skupina Návrat

Skupina Návrat vznikla v apríli 1992, založili ju bratia Miro a Ivan Uváčikovci. Hrá prevažne country, folkové a trampské piesne, ale aj vlastné pesničky, ktoré skladá gitarista Miro Uváčik. Skupina sa zúčastňuje rôznych festivalov a kultúrno-spoločenských akcií. V spolupráci s Turistickým oddielom ŠPCH (Špačinských pekných chlapcov) každoročne organizuje tradičný Country bál ŠPCH a s Obecným úradom Špačince Špačinskú country pohodičku.

Základné informácie:
Telefónny kontakt:   0908 856 000,   0903 557 568
Elektronická pošta:   micuch@inmail.sk,   ivan.u@centrum.sk
Odkaz na webovú stránku:   www.navratcountry.sk, nová: http://www.navratcountry.wbl.sk/


 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Špačince

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS) v obci Špačince vznikla dňa 21. januára 2012 z podnetu okresnej organizácie JDS, starostu obce a seniorov obce Špačince. Činnosť ZO JDS v obci Špačince riadi 5-členný výbor ZO JDS a 3-členná revízna komusia.

Poslaním JDS je zlepšovať podmienky pre život seniorov a ovplyvňovať rýchlejšie riešenie zložitých otázok zvyšovania životnej úrovne seniorov. ZO JDS pripravuje pre svojich členov podujatia a aktivity v kultúrnej, športovej, sociálnej a spoločenskej oblasti v zmysle Plánu práce schváleného na VČS. Organizácia sa tiež podieľa na prípravách rôznych kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou.

Základné informácie:
Kontaktná osoba:   Alica Paučeková, predsedníčka
Elektronická pošta:   jds.spacince@gmail.com
Odkaz na webovú stránku:   jdsspacince.blogspot.sk/


 

Občianske združenie FAIN

FAIN ako združenie vzniklo 14. apríla 2010. Jeho poslaním je organizovať voľný čas detí, mládeže a dospelých v duchu kresťanskej výchovy. Jeho cieľom je zachovávať kultúrne tradície, ale tiež spoznávať nové kultúry, podporovať a upevňovať duchovné aj mravné hodnoty. Podieľa sa na ochrane životného prostredia, rozvíja športové aktivity členov a pomáha mladým ľuďom pri zapájaní sa do spoločenského života. Pri napĺňaní svojich cieľov spolupracuje so štátnymi a neštátnymi inštitúciami.

Činnosť združenia je nezisková a jeho členom sa môže stať každá osoba, ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi združenia. Výhody členstva sú v priestore na rozvíjanie vlastných schopností, vo vytváraní vzájomných vzťahov, v ponuke možnosti vzdelávania, v prehĺbení vzťahu s Bohom, ale taktiež vo využívaní služieb a informácií združenia.

Združenie sa zapája a podporuje aktivity obce, s ktorou spolupracuje vo viacerých akciách. Poslanie združenia a jeho aktivity smerujú rovnako k členom OZ, ako aj ostatným sympatizantom a občanom. Medzi  množstvo akcií, ktoré pravidelne organizuje, patrí predovšetkým farský detský letný tábor, reprezentačný ples farnosti, Trojkráľový koncert, farskú opekačku, rôzne divadelné a duchovno-vzdelávacie zájazdy na Slovensku i v zahraničí.

Základné inofrmácie:
Kontaktná osoba:   Mgr. Anna Haladová, štatutárny zástupca
Korenšpondenčná adresa:   Na vŕšku 413/5, 91951 Špačince
Odkaz na webovú stránku:   http://www.spacince.fara.sk/stranky/obcianske-zdruzenie-fain


 

dnes je: 18.3.2019

meniny má: Eduard

Kliknutím na modrý rozhlas sa môžete zaregistrovať na odosielanie sms a emailov

webygroup
ÚvodÚvodná stránka