Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

verejna_vyhlaska.jpg


Dňa 17.10.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Jana Šamajová , 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 01.11.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...

Zverejnené 17.10.2019 -Rastislav Škuta-


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

verejna_vyhlaska.jpg


Dňa 14.10.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miriam Orichelová , 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 29.10.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...

Zverejnené 14.10.2019 -Rastislav Škuta-


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

verejna_vyhlaska.jpg


Dňa 14.10.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Andrej Uváčik , 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 29.10.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...

Zverejnené 14.10.2019 -Rastislav Škuta-


 

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Dechtice na obdobie 2019-2028

verejna_vyhlaska.jpg


Dňa 09.10.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená Verejná vyhláška -Rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Dechtice na obdobie 2019-2028.Vyhláška bude zverejnená po dobu 15 kalendárnych dní tj.do 24.10.2019 a celé jej znenie si môžete pozrieť v súbore pdf pod textom:
viac...

Zverejnené 9.10.2019 -Rastislav Škuta-


 

Návrh VZN 113/2019 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území Obce Špačince

paragraf_70x64.jpg

Dňa 09.10.2019 bol na úradnej tabuli obce vyvesený Návrh VZN 113/2019 o podmienkach chovu a držania domácich  a úžitkových zvierat na území Obce Špačince. Dňom vyvesenia návrhu začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k danému návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky prostredníctvom emai ...viac...

Zverejnené 9.10.2019 -Rastislav Škuta-


 

Návrh VZN 112/2019 , ktorým sa určujú pravidlá dodržiavania verejného poriadku, vykonávania stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území obce Špačince.

paragraf_70x64.jpg

Dňa 09.10.2019 bol na úradnej tabuli obce vyvesený Návrh VZN 112/2019 , ktorým sa určujú pravidlá dodržiavania verejného poriadku, vykonávania stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území obce Špačince. Dňom vyvesenia návrhu začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku ...viac...

Zverejnené 9.10.2019 -Rastislav Škuta-


 

Návrh VZN 111/2019 o postupe pri predaji a prenájme majetku obce Špačince

paragraf_70x64.jpg

Dňa 09.10.2019 bol na úradnej tabuli obce vyvesený Návrh VZN 111/2019 o postupe pri predaji a prenájme majetku obce Špačince . Dňom vyvesenia návrhu začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k danému návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky prostredníctvom emailu alebo ústne do zápisnice ...viac...

Zverejnené 9.10.2019 -Rastislav Škuta-


 

Návrh VZN 110/2019 o úhradách za poskytované služby obcou Špačince a o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Špačince

paragraf_70x64.jpg

Dňa 09.10.2019 bol na úradnej tabuli obce vyvesený Návrh VZN 110/2019 o úhradách za poskytované služby obcou Špačince a o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Špačince. Dňom vyvesenia návrhu začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k danému návrhu VZN v písomnej for ...viac...

Zverejnené 9.10.2019 -Rastislav Škuta-


 

Registrácia chovov hospodárskych zvierat -informácie na zverejnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

info_70x64.png

Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava sme dňa 6.2.2019 zverejnili nasledovné informácie:
V prvej časti  informáciu  o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania a obecných zabíjačkách.
        
   V druhej časti  aktualizovaný postup registrácie, ktorý platí iba pre chovy s 1 kusom ošípan ...viac...

Zverejnené 6.2.2019 -Rastislav Škuta-


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka