Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

paragraf_70x64.jpg


Obec Špačince ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 07.06.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. SPA-273/2019 o vydanie súhlasu na výrub 3 ks orecha kráľovského rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 311/1, 311/ ...viac...

Zverejnené 14.6.2019 -Rastislav Škuta-


 

Záverečný účet obce Špačince za rok 2018 schválený

paragraf_70x64.jpg

Dňa 12.06.2019 bol na úradnej tabuli obce zverejnený Záverečný účet obce Špačince za rok 2018.Bude vyvesený po dobu 15 dní, teda do 27.06.2019. Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...

Zverejnené 12.6.2019 -Rastislav Škuta-


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf_70x64.jpg

Dňa 04.06.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Katarína Horváthová ,919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 19.06.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...

Zverejnené 4.6.2019 -Rastislav Škuta-


 

Registrácia chovov hospodárskych zvierat -informácie na zverejnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

info_70x64.png

Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava sme dňa 6.2.2019 zverejnili nasledovné informácie:
V prvej časti  informáciu  o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania a obecných zabíjačkách.
        
   V druhej časti  aktualizovaný postup registrácie, ktorý platí iba pre chovy s 1 kusom ošípan ...viac...

Zverejnené 6.2.2019 -Rastislav Škuta-


 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

Kliknutím na modrý rozhlas sa môžete zaregistrovať na odosielanie sms a emailov

webygroup
ÚvodÚvodná stránka