Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Zverejnenie žiadosti,údajov,výzvy a informácií vo veci integrovaného povolenia pre prevádzku "Výkrm brojlerových kurčiat a chov nosníc"

Zverejnenie žiadosti,údajov,výzvy a informácií vo veci integrovaného povolenia pre prevádzku Výkrm brojlerových kurčiat a chov nosnícVytlačiť
 

Obec Špačince zverejnila dňa 28.1.2019 na úradnej tabuli obce,na základe žiadosti Slovenskej Inšpekcie Životného Prostredia o zverejnenie žiadosti,údajov,výzvy a informácií vo veci integrovaného povolenia pre prevádzku "Výkrm brojlerových kurčiat a chov nosníc",:   

1.žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia

2.stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke

3. zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona o IPKZ a výzvu dotknutej verejnosti na
písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a osobám
s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu
konania

budú zverejnené po dobu 15 dní a celé ich znenie si môžete stiahnuť v súboroch pdf pod textom.

4.informácie:

4.1. do žiadosti spolu s prílohami ,ktoré niesú v elektronickej podobe  je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Špačince počas stránkových hodín
4.2. v prevádzke sa nevyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie
alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a nebolo vykonané,
4.3. dotknuté orgány v konaní sú:

4.3.1.Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,Kollárova 8, 917 02 Trnava-štátna správa ochrany ovzdušia

4.3.2. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 5842/11,917 01 Trnava

4.3.3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva ,Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava


4.4. účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. V prípade, ak
účastník konania o nariadenie ústneho podania, Inšpekcia ústne pojednávanie nemusí
nariadiť, ak § 15 ods. 1 zákona o IPKZ neustanovuje inak.


 
 

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka