Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Elektronická úradná tabuľa obce

Verejná vyhláška -oznámenie o doručení písomnosti

list_70x64.png

Dňa 14.11.2018 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miroslav Hrebenár , 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 29.11.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...

Zverejnené 14.11.2018 -RŠ-


 

Uverejnenie výsledkov volieb do samosprávy obce Špačince 2019-2022

ocz_70x64.png

Miestna volebná komisia v Špačinciach podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Špačince, ktoré sa konali 10. novembra 2018.
 
Miestna volebná komisia ...viac...

Zverejnené 11.11.2018 -RŠ-
Aktualizované: 12.11.2018 -RŠ-


 

Verejná vyhláška -Oznámenie o začatí stavebného konania

paragraf_70x64.jpg

Na úradnej tabuli obce Špačince bola dňa 12.11.2018 zverejnená vyhláška -Oznámenie o začatí stavebného konania,, IBV Hospodárska Špačince - technická infraštruktúra "SO-03 Rozvod NN.Vyhláška bude vyvesená po dobu 15. dní tj.do 27.11.2018 a celé znenie si môžete stiahnuť v súbore pdf.:
viac...

Zverejnené 12.11.2018 -RŠ-


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín-1ks ihličnatý strom

paragraf_70x64.jpg

Obec Špačince ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 7.11.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. SPA-615/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks ihličnatého stromu rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 270/2 v k.ú Špačince ...viac...

Zverejnené 12.11.2018 -RŠ-


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

ocz_70x64.png

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať dňa 10.novembra 2018 t.j. sobota od 7:00 do 22:00 hod.Podrobnejšie informácie si môžete stiahnuť v pdf súboroch:
viac...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce 2019-2022 zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_starosta_2018.pdf zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_starosta_2018.pdf (203.8 kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslanca OCZ 2019-2022 zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_OCZ_2018.pdf zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_OCZ_2018.pdf (210.9 kB)
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 zverejnenie_volby.pdf zverejnenie_volby.pdf (179.5 kB)
Počet obyvateľov voľby do samosprávy obcí 2018 pocet_obyvatelov_volby_2018.pdf pocet_obyvatelov_volby_2018.pdf (95.7 kB)

Zverejnené 17.7.2018 -RŠ-
Aktualizované: 9.11.2018 -RŠ-


 

Zmeny a doplnky územného plánu obce Jaslovské Bohunice č.6/2017-záverečné stanovisko

paragraf_70x64.jpg

Na elektronickej úradnej tabuli obce Špačince bolo dňa 5.11.2018 zverejnené Záverečné stanovisko-"Zmeny a doplnky územného plánu obce Jaslovské Bohunice č.6/2017".Stanovisko bude zverejnené po dobu 15.dní teda do 20.11.2018 a celé znenie si môžete stiahnuť v súbore pdf:
viac...

Zverejnené 5.11.2018 -RŠ-


 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince

phsr_2015.png

Na obecnom úrade k nahliadnutiu viacstránkový dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince na programové obdobie 2015-2020". Dokument PHSR predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom n ...viac...

Zverejnené 25.1.2016


 
  • Štvrtok120graphic-icon
  • Piatok8-4graphic-icon
  • Sobota7-4graphic-icon

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

Registrácia SMS info

webygroup
ÚvodÚvodná stránka