Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Archív oznamov

Archív oznamov

Všeobecné oznamy

SMS info, E-mail info

SMS-banner.png

Obecný úrad dáva do pozornosti beplatnú službu pre občanov - získavanie informácií o dianí v obci prostredníctvom SMS a e-mailu. Stačí kliknúť na nasledovný odkaz: http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/spacince, zvoliť si kategórie oznamov, o ktoré sa zaujímam (kutúra, šport,...), zadať svoje telefónne číslo alebo email a  odkliknúť "Prihlásť sa k ...viac...


 

Oznam TAVOS odpis vodomerov

tavos.jpg


Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že od 30. 05. 2019 t.j. štvrtok bude poverený pracovník tejto spoločnosti po dobu dvoch týždňov odpisovať stavy vodomerov. ZMENA!!! Pracovník firmy TAVOS musí konkrétny vodomer odfotiť preto žiadame občanov aby umožnili prístup k vodomerom!!!!
viac...


 

Ambulancia MuDr. Poláková

stiahnuť.jpg

Detská lekárka MUDr. Marta Poláková oznamuje , že v dňoch 06. a 07. 06. 2019 (štvrtok,piatok) sa nebude v ambulancii v Špačinciach ordinovať. Zastupuje  MUDr. Bílik v Dolnej Krupej od 7:30 hod. do 11:30 hod.
viac...


 

Oznam pre členov ZO JDS Špačince

cachtice.jpg

P o z ý v a m e   Vás na jednodňový zájazd do Brezovej pod Bradlom a Čachtíc ZMENA TERMÍNU dňa 27. mája 2019 /v pondelok/.Poplatok na člena je 5,- €.Odchod autobusu je v PONDELOK 27.5.2019 o 8.00 hod od Rakety. Plánujeme navštíviť Mohylu .R.Štefánika na Bradle, Múzeum v Košariskách a Čachtice. Tí zdatnejší  môžu absolvovať turistiku na Čachtický hr ...viac...


 

Propagácia oznamu obce Dolná Krupá -beseda s p. Prof.Ing.Ivanom Hričovským

hrusovsky.png

Obec Dolná Krupá Vás srdečne pozýva do Kultúrneho domu /kino/ dňa 26.05.2019 o 14,00 hod. na stretnutie a besedu s prof. Ing. IVANOM HRIČOVSKÝM na tému jarné práce v záhrade.
Program:  -      praktické ukážky prác v záhrade
  -      beseda s prof. Ing. Ivanom Hričovským

viac...


 

Kompostéry

kompostery_scan0005.jpg

Obecný úrad Špačince oznamuje občanom, že od utorka 21. mája 2019 až do piatka 24. mája 2019 sa budú  v poobedňajších hodinách rozvážať a následne vydávať kompostéry do jednotlivých domácností.
V sobotu 25. mája 2019 sa bude s vydávaním pokračovať v čase od 730 hodiny do 1500 hodiny.Začne sa Poštovou ulicou následne Poľovníckou, Záhradkársk ...viac...


 

Kompostéry

kompostery_scan0005.jpg


Obecný úrad Špačince oznamuje občanom, že od dnes t.j. piatok 17. mája 2019 sa začnú po jednotlivých uliciach postupne roznášať a následne vydávať kompostéry do jednotlivých domácností.
V piatok v čase od 1030  do 1600 sa budú vydávať v uliciach Družstevná, Horná a Hlavná. V sobotu v čase od 0900  do 1500 hodiny sa bude pokračovať u ...viac...


 

Odpis plynomerov SPP

spp.jpg

SPP a.s. oznamuje občanom, že od 01. 05. 2019 t.j. streda  bude poverený pracovník tejto spoločnosti do 12. 05. 2019 odpisovať stavy plynomerov. 

viac...


 

Pošta otváracie hodiny 6.5.2019 pondelok

posta_png.gif


Vedúca pošty v Špačinciach oznamuje, že pondelok dňa 06. 05. 2019 bude pošta z prevádzkových dôvodov otvorená od 8:00 hod. do 10:00 hod. 
viac...


 

Stavanie mája

stavanie_maja_2019.jpg

Obec Špačince a Dobrovoľný hasičský zbor obce Špačince Vás srdečne pozývajú na tradičné Stavanie mája ,ktoré sa uskutoční v utorok dňa 30.apríla 2019 o 18:00 hodine.V sprievodnom programe vystúpia deti z Materskej školy Špačince a Folklórna skupina Špačinčanka.O občerstvenie je postarané.
Tešíme sa na Vás

viac...


 

Výzva ZSD- výrub a okliesnenie stromov

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia, aby do 30.11.2019 odstránili a okliesnili také stromy a porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Využitie dreva po oreze je v plnej ...viac...


 

Elektronická úradná tabuľa obce

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince

Na obecnom úrade k nahliadnutiu viacstránkový dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince na programové obdobie 2015-2020". Dokument PHSR predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom n ...viac...


 

Návrh VZN č. 107/2019 o úhradách za poskytované služby obcou Špačince a o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Špačince

paragraf_70x64.jpg

Dňa 27.05.2019 bol na úradnej tabuli obce vyvesený návrh VZN č. 107/2019 o úhradách za poskytované služby obcou Špačince a o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Špačince. Dňom vyvesenia návrhu začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k danému návrhu VZN v písomnej ...viac...


 

Návrh VZN č. 108/2019 o informovaní verejnosti

paragraf_70x64.jpg

Dňa 27.05.2019 bol na úradnej tabuli obce vyvesený návrh VZN č. 108/2019 o  informovaní verejnosti. Dňom vyvesenia návrhu začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k danému návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky prostredníctvom emailu alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Špačinci ...viac...


 

Návrh -Záverečný účet obce Špačince za rok 2018

paragraf_70x64.jpg

Dňa 27.05.2019 bol na úradnej tabuli obce zverejnený Návrh-Záverečný účet obce Špačince za rok 2018.Návrh bude vyvesený po dobu 15 dní, teda do 11.06.2019. Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf_70x64.jpg

Dňa 27.05.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Jana Šamajová ,919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 11.06.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Návrh VZN č. 109/2019

paragraf_70x64.jpg

Dňa 27.05.2019 bol na úradnej tabuli obce vyvesený návrh VZN č. 109/2019 dodatok č.7  k VZN č.50A/2008.Dňom vyvesenia návrhu začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k danému návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky prostredníctvom emailu alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Špači ...viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

list_70x64.png

Dňa 16.05.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miriam Orichelová ,919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 31.05.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

list_70x64.png

Dňa 13.05.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Peter Šmarc mladší, ulica Čerešňová 469/50 ,919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 28.05.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

i_5447194.jpg

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019. Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo  4. 2. 2019 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (na stiahnutie nižšie). Vzory informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vn ...viac...


 

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Špačince

spacince.png

                                    OBEC ŠPAČINCE
 
     Obec Špačince podľa § 3 a § 4 odst. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme                             ...viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

list_70x64.png

Dňa 06.05.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miroslav Hrebenár, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 21.05.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Verejná vyhláška -Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a povolení užívania stavby IBV Hospodárska ,Špačince-technická infraštruktúra SO 04 Verejné osvetlenie

paragraf_70x64.jpg

Dňa 09.05.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená Verejná vyhláška -Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a povolení užívania stavby IBV Hospodárska ,Špačince-technická infraštruktúra SO 04 Verejné osvetlenie.Vyhláška bude zverejnená po dobu 15 kalendárnych dní tj.do 24.5.2019 a celé jej znenie si môžete pozrieť v súbore pdf pod textom:
...viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

list_70x64.png

Dňa 02.05.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miroslav Hrebenár, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 17.05.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

list_70x64.png

Dňa 26.04.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Ján Plavec, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 13.05.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf_70x64.jpg

Dňa 03.04.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Jana Šamajová, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 18.04.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf_70x64.jpg

Dňa 08.04.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miroslav Hrebenár, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 23.04.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR- PODUJATIA

i_5391670.jpg


Vážená verejnosť, návštevníci podujatí, poriadaných Obcou Špačince.
Prevádzkovateľ – Obec Špačince, so sídlom Hlavná 183/16,919 51 Špačince, IČO: 00313033 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovate ...viac...


 

Verejná vyhláška-Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia TNC 1.etapa

paragraf_70x64.jpg

Dňa 28.03.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená Verejná vyhláška Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia Trnavská náučná cyklotrasa 1.etapa-Bohdanovce nad Trnavou,Špačince,Boleráz-m.č.Klčovany-časť Špačince.Vyhláška bude zverejnená po dobu 15 kalendárnych dní tj.do 12.04.2019 a celé jej znenie si môžete pozrieť v súbore pdf pod ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

paragraf_70x64.jpg

Obec Špačince ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.3.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. SPA-124/2019 o vydanie súhlasu na výrub 3 ks cerešne rastúcej na pozemku registra "C" parc. č. 2697/4, 2697/73 a 2697/74  v k.ú ...viac...


 

 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

Kliknutím na modrý rozhlas sa môžete zaregistrovať na odosielanie sms a emailov

webygroup
ÚvodÚvodná stránka