Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Archív oznamov

Archív oznamov

Všeobecné oznamy

SMS info, E-mail info

SMS-banner.png

Obecný úrad dáva do pozornosti beplatnú službu pre občanov - získavanie informácií o dianí v obci prostredníctvom SMS a e-mailu. Stačí kliknúť na nasledovný odkaz: http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/spacince, zvoliť si kategórie oznamov, o ktoré sa zaujímam (kutúra, šport,...), zadať svoje telefónne číslo alebo email a  odkliknúť "Prihlásť sa k ...viac...


 

Zvýšené riziko vzniku požiarov

dpo.png

OR HaZZ vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 02.07.2019, 07.00 hod. do odvolania. V tomto čase je potrebné dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Celé znenie upozornenia si môžete prečítať v súbore PDF na stiahnutie:
viac...


 

Špačinské hasičky sú vicemajsterkami Slovenskej republiky

30.jpg


Posledná júnová nedeľa 30.06.2019 sa stala „pamätným dňom“ pre ženské súťažné družstvo DHZ Špačince.
            Na Majstrovstvách SR DHZ a hasičského dorastu, ktoré sa konali v Kysuckom Novom Meste od 29. do 30. 06. 2019 sa Špačinským hasičkám splnil nielen vytúžený „dvadsaťročný“ sen postupu z krajského kola na Majstrovstvá SR dobr ...viac...


 

Diamantové a Zlaté svadby

svadby.png


Obecný úrad Špačince žiada manželské páry, ktoré mali sobáš v roku 1959 a 1969 v inej obci ako  v Špačinciach, aby sa nahlásili v podateľni obecného úradu do 16.10. 2019.Ďakujeme
viac...


 

Zber kukurnišča -kórovia

info_70x64.png


Oznamujeme občanom, že v  utorok t.j. 15. októbra 2019 sa v obci uskutoční zber kukurnišča -  kórovia. Preto žiadame  občanov, ktorí chcú odobrať kórovie, aby tento zámer nahlásili do piatka 11.októbra v podateľni obecného úradu.Kórovie treba uložiť na ulicu na kraj cesty pred rodinný dom, poprípade za svoje záhrady a humná. Na Poľovnícku u ...viac...


 

Zvoz repy

info_70x64.png


Poľnohospodárske družstvo Špačince oznamuje ,že od dnes 11.10.2019 začína so zberom cukrovej repy,ktorá bude prebiehať nepretržite v ranných aj nočních hodinách do 15.10.2019. Prosíme občanov o zhovievavosť pri vykonávaní týchto poľnohospodárskych prác.Ing.Rudolf Nádaský PhD. predseda predstavenstva.Ďakujeme
viac...


 

Zubná ambulancia MUDr. Milada Lančaričová dovolenka

stiahnuť.jpg

Stomatologická lekárka MUDr. Milada Lančaričová oznamuje občanom ,že kvôli čerpaniu dovolenky bude ambulancia zatvorená od 30.8.2019 tj piatok do 24.9.2019 tj.utorok vrátane.Dňa 30.8.2019 zastupuje zubná ambulancia v Chtelnici a 2.9.2019 až 24.9.2019 zastupuje zubná ambulancia v Dechticiach.V Špačinciach sa bude znovu ordinovať od 25.9.2019 tj.stre ...viac...


 

Výlet Vysoké Tatry -Ždiar JDS

jds.png


 
 
 
 
Výbor ZO JDS Špačince
o r g a n i z u j e
 
Trojdňový relexačno-oddychový zájazd
 VYSOKÉ TATRY – ŽDIAR
v dňoch 17., 18. a 19. septembra 2019
/utorok,streda,štvrtok/
Cena zájazdu na člena je 90,-  €
V cene je zahrnuté 2x ubytovanie s polpenziou ...viac...


 

Odpis vodomerov

tavos.jpg

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že od 30. 08. 2019 t.j. piatok bude poverený pracovník tejto spoločnosti po dobu dvoch týždňov odpisovať stavy vodomerov. Kto sa nebude zdržiavať doma, stav vodomeru nech umiestni na viditeľné miesto.Ďakujeme
viac...


 

Obecný úrad zatvorený

logo3F.jpg


Obecný úrad v Špačinciach oznamuje občanom , že z dôvodu školenia bude Obecný úrad v Špačinciach dňa 16.9.2019 tj. pondelok zatvorený. Ďakujeme za pochopenie
viac...


 

Zber elektroodpadu

recyclage-informatique.png


Firma Rusnák s.r.o bude v sobotu dňa 14. 09. 2019 v čase od 9:00hod. do 13:00 hod.vykonávať v našej obci zber elektroodpadu-staré autobatérie, pračky, sporáky, počítače, zváračky, televízory, káble, staré železo. Tento vymenovaný elektroodpad, treba vyložiť na ulicu pred rodinný dom.
viac...


 

Elektronická úradná tabuľa obce

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince

Na obecnom úrade k nahliadnutiu viacstránkový dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince na programové obdobie 2015-2020". Dokument PHSR predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom n ...viac...


 

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania

paragraf_70x64.jpg


Dňa 03.10.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená Verejná vyhláška -Oznámenie o začatí územného konania "Rodinný dom"  .Vyhláška bude zverejnená po dobu 15 kalendárnych dní tj.do 18.10.2019 a celé jej znenie si môžete pozrieť v súbore pdf pod textom:
viac...


 

Výzva ZSD orezanie a okliesnenie stromov

zsd_0.png


Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia, aby odstránili a okliesnili také stromy a porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Využitie dreva po oreze je v plnej kompe ...viac...


 

Program odpadového hospodárstva 2016-2020

poh.png


Na úradnej tabuli obce Špačince bol dňa 25.9.2019 zverejnený dokument Program odpadového hospodárstva 2016-2020 schválený na OcZ konaného dňa 11.9.2019.Dokument bude zverejnený po dobu 15.dní tj.do 10.10.2019 a celé jeho znenie si môžete stiahnuť v súbore pdf pod textom:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

list_70x64.png


Dňa 23.09.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miroslav Hrebenár , 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 08.10.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

list_70x64.png


Dňa 11.09.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Jana Šamajová , 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 26.09.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

list_70x64.png


Dňa 12.09.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miroslav Hrebenár , 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 27.09.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020-pripomienkovanie

erb_krivky.png


Na úradnej tabuli obce bol dňa 13.9.2019 zverejnený dokument  Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020.Vaše požiadavky na zmenu zasielajte do 30.9.2019 e-mailom alebo písomne dopravcovi ,ktorý je uvedený v liste a zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť Našej obce a na vedo ...viac...


 

Verejná vyhláška -Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Dechtice na obdobie 2019-2028

paragraf_70x64.jpg

Dňa 05.08.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená Verejná vyhláška -Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Dechtice na obdobie 2019-2028.Vyhláška bude zverejnená po predĺžení termínu do 30.8.2019 a celé jej znenie si môžete pozrieť v súbore pdf pod textom:
viac...


 

Verejná vyhláška -Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Dechtice na obdobie 2019-2028 -predĺženie termínu

paragraf_70x64.jpg

Dňa 14.08.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená Verejná vyhláška -Oznámenie o predÍžení lehoty na rozhodnutie vo veci schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Dechtice na obdobie rokov 2019 - 2028..Vyhláška bude zverejnená  do 30.8.2019 a celé jej znenie si môžete pozrieť v súbore pdf pod textom:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf.jpg

Dňa 06.08.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miloš Jánoš , 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 21.08.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

paragraf_70x64.jpg

Obec Špačince ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.7.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. SPA-370/2019 o vydanie súhlasu na výrub 8 ks smreka rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 354/15v k.ú Špačince z  dôvodu z ...viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf_70x64.jpg

Dňa 26.06.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Ondrej Tisoň starší , 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 12.07.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf_70x64.jpg

Dňa 27.06.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Peter Uváčik , 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 12.07.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Verejná vyhláška -IBV Hospodárska Špačince -technická infraštruktúra SO-03 Rozvod NN

paragraf_70x64.jpg

Dňa 24.06.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená Verejná vyhláška -IBV Hospodárska Špačince -technická infraštruktúra SO-03 Rozvod NN .Vyhláška bude zverejnená po dobu 15 kalendárnych dní tj.do 09.07.2019 a celé jej znenie si môžete pozrieť v súbore pdf pod textom:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf_70x64.jpg

Dňa 24.06.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Martin Lovecký ,Čerešňová 614/147, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 09.07.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf_70x64.jpg

Dňa 24.06.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Róbert Bednárik , 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 09.07.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

VZN č.108/2019 o informovaní verejnosti

paragraf_70x64.jpg


Dňa 19.06.2019 bolo na úradnej tabuli obce vyvesené schválené VZN č. 108/2019 o informovaní verejnosti. Bude zverejnené po dobu 15 kalendárnych dní tj. do 4.7.2019.Celé jeho znenie si môžete pozrieť v súbore pdf pod textom:
viac...


 

VZN č. 109/2019 dodatok č.7 k VZN č. 50A/2008

paragraf_70x64.jpg


Dňa 19.06.2019 bolo na úradnej tabuli obce vyvesené schválené VZN č. 109/2019 dodatok č.7  k VZN č. 50A/2008. Bude zverejnené po dobu 15 kalendárnych dní tj. do 4.7.2019.Celé jeho znenie si môžete pozrieť v súbore pdf pod textom:
viac...


 

 
Položky 1-5 z 872

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka