Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Archív oznamov

Archív oznamov

Všeobecné oznamy

SMS info, E-mail info

SMS-banner.png

Obecný úrad dáva do pozornosti beplatnú službu pre občanov - získavanie informácií o dianí v obci prostredníctvom SMS a e-mailu. Stačí kliknúť na nasledovný odkaz: http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/spacince, zvoliť si kategórie oznamov, o ktoré sa zaujímam (kutúra, šport,...), zadať svoje telefónne číslo alebo email a  odkliknúť "Prihlásť sa k ...viac...


 

Pošta otváracie hodiny!!!

posta_png.gif


Vedúca pošty v Špačinciach oznamuje, že 02.08. 2019 v piatok bude pošta z prevádzkových dôvodov otvorená  od 8:00 hod.  do 11:30 hod. Dňa 05. 08. 2019 v pondelok bude pošta otvorená od 14: 00 hod do 15: 30 hod.Ďakujeme za pochopenie
viac...


 

MUDr. Ušáková dovolenka

stiahnuť.jpg


MUDr. Ušáková oznamuje občanom ,že od 22.7.2019 pondelok až do 2.8.2019 piatok vrátane nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Ondrišová v Jaslovských Bohuniciach v čase od 08:00 do 10:00.Súrne stavy treba volať na číslo 155 a pre úmrtia číslo 112.Lekárska služba prvej pomoci je v nemocnici v Trnave od 16:00 do 22:00 (teploty, zvracania ....). ...viac...


 

Zberné suroviny IVSTA zatvorené pre dovolenku

ivsta.png


Majiteľ firmy IVSTA zberné suroviny oznamuje občanom ,že od 29.7.2019 až do 3.8.2019 budú zberné suroviny zatvorené pre dovolenku.
viac...


 

Trnafský festival - vstup zdarma pre Špačinčanov

trnavsky_festival.png


Starosta obce Špačince pozýva občanov na Trnafský festival, ktorý sa uskutoční v trnavskom amfiteátri v sobotu 3.8.2019 o 16.00, kde vystúpia hudobné skupiny
ANGEL NO BUDGET KORNEL KORI EX GRAVIS GLADIÁTOR  
Vstup zdarma. Pri vstupe treba povedať „Som Špačinčan“
viac...


 

Meranie zraku Optika Anpek

anpek_optika.png


Očná OPTIKA ANPEK Banská Bystrica dňa  30.07.2019 tj.utorok od 14.15. do 15.00.hod. priamo v našom zariadení v zasadačke na Starom obecnom úrade v Špačinciach, ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov ,prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu s meraním zrakovej ostrosti ,za zvýhodnené ceny pre senior ...viac...


 

Detská lekárka MUDr.Marta Poláková dovolenka!!

stiahnuť.jpg


Detská lekárka MUDr. Poláková oznamuje , že v dňoch od 15. 07.2019  až  26. 07.  2019 vrátane nebude v ambulancii v Špačinciach ordinovať. Zastupuje  MUDr. Bílik v Dolnej Krupej od 7:30 hod. do 11:30 hod.
viac...


 

Pošta 26.7.2019 piatok zatvorená

posta_png.gif


Vedúca pošty v Špačinciach oznamuje ,že v piatok 26.7.2019 bude pošta z technických príčin zatvorená.
viac...


 

Rinčanie mečov na Beckovských Slávnostiach

BS-logo_zlte.jpg


Milovníci histórie, dobrej nálady, chutného jedla, veselej hudby a remeselnej práce, zbystrite svoju pozornosť! Na známosť sa dáva, že aj tento rok sa budú počas víkendu 19. - 21. júla konať pod Beckovským Hradom veľkolepé Beckovské Slávnosti 2019!
Už dvadsiaty-prvý raz sa stretneme na podujatí, ktoré každoročne navštevujú tisícky m ...viac...


 

Brigáda pošta Špačince

posta_png.gif


Vedúca pošty v Špačinciach oznamuje, že hľadá brigádnika, ( brigádničku) vek od 18 rokov, počas letných prázdnin. Bližšie informácie na t. č. 033/55 73 158 alebo na pošte v Špačinciach.
viac...


 

Zberné suroviny IVSTA zatvorené pre dovolenku

ivsta.png


Majiteľ zberných surovín IVSTA oznamuje občanom, že od 11.7.2019 do 13.7.2019 vrátane budú zberné suroviny zatvorené pre dovolenku.Ďakujeme za pochopenie
viac...


 

Chemický postrek na ihrisku TJ Špačince

vykricnik_70x64.png

Oznamujeme občanom,že nakoľko sa dnes vykonal chemický postrek BOFIX na ihrisku TJ Špačince bude dnes 10.7.2019 streda  a zajtra 11.7.2019 štvrtok areál TJ zatvorený!!!
viac...


 

Zberný dvor v piatok zatvorený!!

zb_dvor.png

Obecný úrad oznamuje občanom ,že zberný dvor v Špačinciach bude v piatok 5.7.2019 (sviatok Sv.Cyrila a Metoda) zatvorený!! Ďakujeme za pochopenie

viac...


 

Elektronická úradná tabuľa obce

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince

Na obecnom úrade k nahliadnutiu viacstránkový dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince na programové obdobie 2015-2020". Dokument PHSR predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom n ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

paragraf_70x64.jpg

Obec Špačince ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.7.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. SPA-370/2019 o vydanie súhlasu na výrub 8 ks smreka rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 354/15v k.ú Špačince z  dôvodu z ...viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf_70x64.jpg

Dňa 26.06.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Ondrej Tisoň starší , 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 12.07.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf_70x64.jpg

Dňa 27.06.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Peter Uváčik , 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 12.07.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Verejná vyhláška -IBV Hospodárska Špačince -technická infraštruktúra SO-03 Rozvod NN

paragraf_70x64.jpg

Dňa 24.06.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená Verejná vyhláška -IBV Hospodárska Špačince -technická infraštruktúra SO-03 Rozvod NN .Vyhláška bude zverejnená po dobu 15 kalendárnych dní tj.do 09.07.2019 a celé jej znenie si môžete pozrieť v súbore pdf pod textom:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf_70x64.jpg

Dňa 24.06.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Martin Lovecký ,Čerešňová 614/147, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 09.07.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf_70x64.jpg

Dňa 24.06.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Róbert Bednárik , 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 09.07.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

VZN č.108/2019 o informovaní verejnosti

paragraf_70x64.jpg


Dňa 19.06.2019 bolo na úradnej tabuli obce vyvesené schválené VZN č. 108/2019 o informovaní verejnosti. Bude zverejnené po dobu 15 kalendárnych dní tj. do 4.7.2019.Celé jeho znenie si môžete pozrieť v súbore pdf pod textom:
viac...


 

VZN č. 109/2019 dodatok č.7 k VZN č. 50A/2008

paragraf_70x64.jpg


Dňa 19.06.2019 bolo na úradnej tabuli obce vyvesené schválené VZN č. 109/2019 dodatok č.7  k VZN č. 50A/2008. Bude zverejnené po dobu 15 kalendárnych dní tj. do 4.7.2019.Celé jeho znenie si môžete pozrieť v súbore pdf pod textom:
viac...


 

Záverečný účet obce Špačince za rok 2018 schválený

paragraf_70x64.jpg

Dňa 12.06.2019 bol na úradnej tabuli obce zverejnený Záverečný účet obce Špačince za rok 2018.Bude vyvesený po dobu 15 dní, teda do 27.06.2019. Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf_70x64.jpg

Dňa 04.06.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Katarína Horváthová ,919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 19.06.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

paragraf_70x64.jpg


Obec Špačince ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 07.06.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. SPA-273/2019 o vydanie súhlasu na výrub 3 ks orecha kráľovského rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 311/1, 311/ ...viac...


 

Návrh VZN č. 107/2019 o úhradách za poskytované služby obcou Špačince a o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Špačince

paragraf_70x64.jpg

Dňa 27.05.2019 bol na úradnej tabuli obce vyvesený návrh VZN č. 107/2019 o úhradách za poskytované služby obcou Špačince a o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Špačince. Dňom vyvesenia návrhu začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k danému návrhu VZN v písomnej ...viac...


 

Návrh VZN č. 108/2019 o informovaní verejnosti

paragraf_70x64.jpg

Dňa 27.05.2019 bol na úradnej tabuli obce vyvesený návrh VZN č. 108/2019 o  informovaní verejnosti. Dňom vyvesenia návrhu začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k danému návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky prostredníctvom emailu alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Špačinci ...viac...


 

Návrh -Záverečný účet obce Špačince za rok 2018

paragraf_70x64.jpg

Dňa 27.05.2019 bol na úradnej tabuli obce zverejnený Návrh-Záverečný účet obce Špačince za rok 2018.Návrh bude vyvesený po dobu 15 dní, teda do 11.06.2019. Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf_70x64.jpg

Dňa 27.05.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Jana Šamajová ,919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 11.06.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Návrh VZN č. 109/2019

paragraf_70x64.jpg

Dňa 27.05.2019 bol na úradnej tabuli obce vyvesený návrh VZN č. 109/2019 dodatok č.7  k VZN č.50A/2008.Dňom vyvesenia návrhu začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k danému návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky prostredníctvom emailu alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Špači ...viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

list_70x64.png

Dňa 16.05.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miriam Orichelová ,919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 31.05.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

list_70x64.png

Dňa 13.05.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Peter Šmarc mladší, ulica Čerešňová 469/50 ,919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 28.05.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

 

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka