Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Obsah: Zápis žiakov pre šk. rok 2013/2014

Schválené: 14.12.2012

Vyhlásené: 15.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Platné do: 17.1.2013

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 75/2012,
ktorým sa určuje miesto a čas zápisu žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v obci Špačince pre školský rok 2013/2014

 

Obecné zastupiteľstvo obce Špačince, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a podľa § 20 ods. 3, písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v obci Špačince v školskom roku 2013/2014 ( ďalej len „zápis“).


Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v obci Špačince v školskom roku 2013/2014.

 

Čl. 2
Miesto a čas zápisu

1. V zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. sa pre školský rok 2013/2014 určuje miesto zápisu žiakov do 1. ročníka : Základná škola s materskou školou, Hlavná 626/2, Špačince, v pavilóne „B“ – 1. stupeň.
2. Termín a čas zápisu sa určuje: 17. január 2013 od 13.00 hod. do 17.30 hod.

 

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

Týmto sa ruší VZN č. 70/2011 schválené Obecným zastupiteľstvom obce Špačince na zasadnutí dňa 15.12.2011

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Špačince na zasadnutí dňa 14.11.2012

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

 

                                                                                              Mgr. Július Zemko
                                                                                                 starosta obce


                          Návrh VZN:         VZN:
vyvesené dňa:        20.11.2012        15.12.2012
zvesené dňa:          06.12.2012        31.12.2012

 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka