Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ ŠpačinceVytlačiť
 

                      spacince.png              OBEC ŠPAČINCE

 

     Obec Špačince podľa § 3 a § 4 odst. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme                                                                    

                                  

vyhlasuje  výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky  Základnej školy s materskou školou v Špačinciach s nástupom od 01.07.2019

 

Kvalifikačné predpoklady :

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.
 • Minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • Absolvovanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ostatné predpoklady:

 • Osobná a morálna bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Ovládanie štátneho jazyka
 • Práca s počítačom  ( Windows, Word, Excel, Internet)
 • Riadiace a organizačné schopnosti, flexibilita, komunikatívnosť
 • Znalosť príslušnej legislatívy

Požadované doklady k prihláške:

-     Písomná prihláška do výberového konania

 • Overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a overená kópia dokladu o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy
 • Doklad o pedagogickej praxi
 • Profesijný životopis
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na riadiacu prácu
 • Vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
 • Súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

   

       Prihlášku s požadovanými dokladmi treba poslať v obálke označenej „ Výberové konanie- riaditeľ ZŠ s MŠ Špačince“  - neotvárať“ do  20.05. 2019 do 15,oo hod. na adresu Obec Špačince,  Obecný úrad Špačince,  Hlavná 183/16,  919 51 Špačince.

Termín, miesto a čas  uskutočnenia výberového konania oznámi vyhlasovateľ  prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.

Bližšie informácie na Obecnom úrade v Špačinciach, t.č. 033/5573123, e-mail: bilkova@spacince.sk alebo na www.spacince.sk

 

 

V  Špačinciach 09. 04.2019                                              PhDr. Július Zemko -     starosta obce                                                                                           


 
 

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka