Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Pre občana

Na tejto podstránke nájdete všetky informácie, ktoré potrebujete na vybavenie svojich záležitostí na Obecnom úrade Špačince.Podstránka je rozdelená do viacerých podstránok ako sú Služby v našej obci,občianska vybavenosť, rôzne informácie,tlačivá a formuláre,Špačinský hlas -obecné noviny,fotogaléria, videogaléria na stránke Youtube a rôzne iné dokumenty.Prípadné návrhy a podnety na vylepšenie našej novej stránky prosím napíšte do sekcie diskusia.


 

Archívne oznamy

Všeobecné oznamy

SMS info, E-mail info

SMS-banner.png

Obecný úrad dáva do pozornosti beplatnú službu pre občanov - získavanie informácií o dianí v obci prostredníctvom SMS a e-mailu. Stačí kliknúť na nasledovný odkaz: http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/spacince, zvoliť si kategórie oznamov, o ktoré sa zaujímam (kutúra, šport,...), zadať svoje telefónne číslo alebo email a  odkliknúť "Prihlásť sa k ...viac...

Zverejnené 9.9.2015
Aktualizované: 24.10.2018 -Rastislav Škuta-


 

Výlet Vysoké Tatry -Ždiar JDS

jds.png


 
 
 
 
Výbor ZO JDS Špačince
o r g a n i z u j e
 
Trojdňový relexačno-oddychový zájazd
 VYSOKÉ TATRY – ŽDIAR
v dňoch 17., 18. a 19. septembra 2019
/utorok,streda,štvrtok/
Cena zájazdu na člena je 90,-  €
V cene je zahrnuté 2x ubytovanie s polpenziou ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -Rastislav Škuta-


 

Odpis vodomerov

tavos.jpg

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že od 30. 08. 2019 t.j. piatok bude poverený pracovník tejto spoločnosti po dobu dvoch týždňov odpisovať stavy vodomerov. Kto sa nebude zdržiavať doma, stav vodomeru nech umiestni na viditeľné miesto.Ďakujeme
viac...

Zverejnené 28.8.2019 -Rastislav Škuta-


 

Obecný úrad zatvorený

logo3F.jpg


Obecný úrad v Špačinciach oznamuje občanom , že z dôvodu školenia bude Obecný úrad v Špačinciach dňa 16.9.2019 tj. pondelok zatvorený. Ďakujeme za pochopenie
viac...

Zverejnené 11.9.2019 -Rastislav Škuta-
Aktualizované: 12.9.2019 -Rastislav Škuta-


 

Futbal

6_kolo.png

Zverejnené 12.9.2019 -Rastislav Škuta-


 

Elektronická úradná tabuľa obce

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince

Na obecnom úrade k nahliadnutiu viacstránkový dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince na programové obdobie 2015-2020". Dokument PHSR predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom n ...viac...

Zverejnené 25.1.2016
Aktualizované: 27.12.2018 -Rastislav Škuta-


 

Verejná vyhláška -Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Dechtice na obdobie 2019-2028

paragraf_70x64.jpg

Dňa 05.08.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená Verejná vyhláška -Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Dechtice na obdobie 2019-2028.Vyhláška bude zverejnená po predĺžení termínu do 30.8.2019 a celé jej znenie si môžete pozrieť v súbore pdf pod textom:
viac...

Zverejnené 5.8.2019 -Rastislav Škuta-
Aktualizované: 14.8.2019 -Rastislav Škuta-


 

Verejná vyhláška -Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Dechtice na obdobie 2019-2028 -predĺženie termínu

paragraf_70x64.jpg

Dňa 14.08.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená Verejná vyhláška -Oznámenie o predÍžení lehoty na rozhodnutie vo veci schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Dechtice na obdobie rokov 2019 - 2028..Vyhláška bude zverejnená  do 30.8.2019 a celé jej znenie si môžete pozrieť v súbore pdf pod textom:
viac...

Zverejnené 14.8.2019 -Rastislav Škuta-


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf.jpg

Dňa 06.08.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miloš Jánoš , 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 21.08.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...

Zverejnené 6.8.2019 -Rastislav Škuta-


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

paragraf_70x64.jpg

Obec Špačince ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.7.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. SPA-370/2019 o vydanie súhlasu na výrub 8 ks smreka rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 354/15v k.ú Špačince z  dôvodu z ...viac...

Zverejnené 29.7.2019 -Rastislav Škuta-


 

 
Položky 1-5 z 10

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka