Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Špačince

Oznamy obce Špačince

Elektronická úradná tabuľa obce

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

paragraf_70x64.jpg


Obec Špačince ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 07.06.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. SPA-273/2019 o vydanie súhlasu na výrub 3 ks orecha kráľovského rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 311/1, 311/ ...viac...


 

Záverečný účet obce Špačince za rok 2018 schválený

paragraf_70x64.jpg

Dňa 12.06.2019 bol na úradnej tabuli obce zverejnený Záverečný účet obce Špačince za rok 2018.Bude vyvesený po dobu 15 dní, teda do 27.06.2019. Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf_70x64.jpg

Dňa 04.06.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Katarína Horváthová ,919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 19.06.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Registrácia chovov hospodárskych zvierat -informácie na zverejnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

info_70x64.png

Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava sme dňa 6.2.2019 zverejnili nasledovné informácie:
V prvej časti  informáciu  o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania a obecných zabíjačkách.
        
   V druhej časti  aktualizovaný postup registrácie, ktorý platí iba pre chovy s 1 kusom ošípan ...viac...


 

Všeobecné oznamy

Poľovnícke združenie Svornosť

i_4493540.jpg


Vážení občania!
Poľovnícke združenie Svornosť ·Špačince si Vás dovoľuje požiadať o zvýšenú ostražitosť pri návšteve nášho poľovného revíru so psami.Nakoľko je obdobie kladenia mlád'at srnčej zveri a zajacov ako aj liahnutie bažantov a jarabíc. Preto je potrebné pri vychádzkach nespoliehať sa na poslušnosť Vašich psov, ale je potreb ...viac...


 

Kompostéry

kompostery_scan0005.jpg

Obecný úrad Špačince oznamuje občanom, ktorí si neprebrali kompostér pri rozvoze po uliciach, môžu si ho prevziať na obecnom úrade po dohode s p. Pinkasom tel. 0905/448775 a p.Škutom 0918/670214.

viac...


 

Spoločné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike

plaga7032de0c45bc377883ef769d2.jpg


Slovenský zväz cyklistiky,o.z., organizuje v dňoch 29. - 30. júna 2019 (t. j. sobota a nedeľa) „Spoločné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike“. Preto žiadame vodičov, aby v inkriminovanom čase prejazdu peletónov nenechávali svoje vozidlá odstavené na ceste v trase pretekov, pretože môže prísť k ich poškodeniu pret ...viac...


 

Kompostéry- Čestné vyhlásenie

cestne_vyhlasenie.png

Obec Špačince oznamuje občanom ,že pri preberaní kompostérov musí majiteľ nehnuteľnosti v obci Špačince,ktorý preberá kompostér podpísať čestné vyhlásenie ,ktoré je neoddeliteľnou súčasťou daných kompostérov.Čestné vyhlásenie nieje zmluva!!!

viac...


 

Jarné práce beseda s Prof.Ing.Ivanom Hričovským

maxresdefault.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=tNdrQ1LHUvQ

viac...


 

Deň matiek 2019 video

IMG_0001.JPG

https://www.youtube.com/watch?v=8o7K4fzNw98

viac...


 

Stavanie mája 2019 video

IMG_0239.JPGhttps://www.youtube.com/watch?v=68UFGx_yu7U
viac...


 

Poďakovanie Deň Zeme

podakovanie.png

Starosta obce ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády pri príležitosti Dňa Zeme a ukázali, že im príroda a okolie našej obce nie je ľahostajné. Ďakujem všetkým zúčastneným organizáciám.
 
                 PhDr. Július Zemko
starosta obce 

viac...


 

Poďakovanie Deň otvorených dverí Materská škola Špačince

13. apríla 2019 bolo v našej nadstavenej Materskej škole príjemne rušno. V tento deň sme otvorili  bránu škôlky rodičom a budúcim škôlkarom. Všetci návštevníci využili možnosť pozrieť si interiér škôlky, jej vybavenie, stretli sa a diskutovali s vedením obce Špačince a škôlky na rôzne témy, týkajúce sa života v škôlke.  Veríme,  že sa  im naša škôl ...viac...


 

Oznam OO PZ Jaslovské Bohunice

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neodovzdávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčastnom období polícia zaznamenáva prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú ...viac...


 

 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

Kliknutím na modrý rozhlas sa môžete zaregistrovať na odosielanie sms a emailov

webygroup
ÚvodÚvodná stránka