Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Špačince

Oznamy obce Špačince

Všeobecné oznamy

Spoločné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike

plaga7032de0c45bc377883ef769d2.jpg


Slovenský zväz cyklistiky,o.z., organizuje v dňoch 29. - 30. júna 2019 (t. j. sobota a nedeľa) „Spoločné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike“. Preto žiadame vodičov, aby v inkriminovanom čase prejazdu peletónov nenechávali svoje vozidlá odstavené na ceste v trase pretekov, pretože môže prísť k ich poškodeniu pret ...viac...


 

Poľovnícke združenie Svornosť

i_4493540.jpg


Vážení občania!
Poľovnícke združenie Svornosť ·Špačince si Vás dovoľuje požiadať o zvýšenú ostražitosť pri návšteve nášho poľovného revíru so psami.Nakoľko je obdobie kladenia mlád'at srnčej zveri a zajacov ako aj liahnutie bažantov a jarabíc. Preto je potrebné pri vychádzkach nespoliehať sa na poslušnosť Vašich psov, ale je potreb ...viac...


 

Kompostéry- Čestné vyhlásenie

cestne_vyhlasenie.png

Obec Špačince oznamuje občanom ,že pri preberaní kompostérov musí majiteľ nehnuteľnosti v obci Špačince,ktorý preberá kompostér podpísať čestné vyhlásenie ,ktoré je neoddeliteľnou súčasťou daných kompostérov.Čestné vyhlásenie nieje zmluva!!!

viac...


 

Kompostéry

kompostery_scan0005.jpg

Obecný úrad Špačince oznamuje občanom, ktorí si neprebrali kompostér pri rozvoze po uliciach, môžu si ho prevziať na obecnom úrade po dohode s p. Pinkasom tel. 0905/448775 a p.Škutom 0918/670214.

viac...


 

Elektronická úradná tabuľa obce

VZN č. 109/2019 dodatok č.7 k VZN č. 50A/2008

paragraf_70x64.jpg


Dňa 19.06.2019 bolo na úradnej tabuli obce vyvesené schválené VZN č. 109/2019 dodatok č.7  k VZN č. 50A/2008. Bude zverejnené po dobu 15 kalendárnych dní tj. do 4.7.2019.Celé jeho znenie si môžete pozrieť v súbore pdf pod textom:
viac...


 

VZN č.108/2019 o informovaní verejnosti

paragraf_70x64.jpg


Dňa 19.06.2019 bolo na úradnej tabuli obce vyvesené schválené VZN č. 108/2019 o informovaní verejnosti. Bude zverejnené po dobu 15 kalendárnych dní tj. do 4.7.2019.Celé jeho znenie si môžete pozrieť v súbore pdf pod textom:
viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

paragraf_70x64.jpg


Obec Špačince ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 07.06.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. SPA-273/2019 o vydanie súhlasu na výrub 3 ks orecha kráľovského rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 311/1, 311/ ...viac...


 

Záverečný účet obce Špačince za rok 2018 schválený

paragraf_70x64.jpg

Dňa 12.06.2019 bol na úradnej tabuli obce zverejnený Záverečný účet obce Špačince za rok 2018.Bude vyvesený po dobu 15 dní, teda do 27.06.2019. Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou

paragraf_70x64.jpg

Dňa 04.06.2019 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Katarína Horváthová ,919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 19.06.2019. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Registrácia chovov hospodárskych zvierat -informácie na zverejnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

info_70x64.png

Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava sme dňa 6.2.2019 zverejnili nasledovné informácie:
V prvej časti  informáciu  o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania a obecných zabíjačkách.
        
   V druhej časti  aktualizovaný postup registrácie, ktorý platí iba pre chovy s 1 kusom ošípan ...viac...


 

 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

Kliknutím na modrý rozhlas sa môžete zaregistrovať na odosielanie sms a emailov

webygroup
ÚvodÚvodná stránka