Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vývoz odpadu

 

 

KOMUNÁLNY ODPAD

 

 

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD:

 

Zmesový komunálny odpad (ďalej len "KO") je odpad z domácností vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpad podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.

 

 

POUŽÍVANÉ NÁDOBY:

 

• 110 l plechová nádoba (KUKA)

• 120 l alebo 240 l plastová nádoba

• 1100 l plastový kontajner

odpadkové koše na autobusových zastávkach a detských ihriskách

veľkoobjemové kontajnery umiestnené na cintoríne

veľkoobjemové kontajnery umiestnené na obecnom zbernom dvore

 

 

  NEPATRÍ SEM:

 

• horúci popol

• nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a iné),

• kamene, zemina, stavebný materiál,

• tekutý nebezpečný odpad,

• papier, plasty, sklo, tetrapaky a kovové obaly,

• zvierací - živočíšny trus,

• iné prímesi.

 

 


 

 

 

SEPAROVANÝ ODPAD

 

 

TRIEDENÝ ZBER:

 

Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov. Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je občan zo zákona povinný odpady triediť, na čo mu obec vytvára vhodné podmienky.

 

 

SPÔSOB ZBERU:

 

plastové vrecia pre domácnosti - zadarmo k dispozícii na OcÚ

kontajnery umiestnené v uliciach obce

kontajnery umiestnené na zbernom dvore

 

 

DO PLASTOVÝCH VRIEC ZBIERAME:

 

papier - noviny, časopisy, letáky, lepenka, katalógy, knihy bez tvrdých dosiek

plasty - PET fľaše od nápojov (treba zošľapovať), fólia, obaly od čist. prostriedkov a drogérie, igelitové tašky

kovy - plechovky od nápojov, konzervy od potravín

tetrapaky - krabice od nápojov

 

 

NEVHODNÉ SUROVINY:

 

papier kopírovací, brúsny, voskový, od samolepiek, šanóny a zakladače s kovovými sponami

plastové kelímky od jogurtov, plastové poháriky, jednorázový riad, polystyrén

• keramika, zrkadlá, sklo

• odevy a iný textil

 

 

KONTAJNERY NA DRUHOTNÉ SUROVINY V OBCI:

• na ulici Športová pri predajni FEVA - textil

• na ulici Hlavná pri predajni KEBAB - sklo

• na ulici Na vŕšku na otoči - sklo

• na ulici Ulička pri mlyne - sklo

• na ulici Záhradkárska na zbernom dvore - sklo, textil

 

 


 

 

 

VÝVOZ ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

 

 

ZBER V NAŠEJ OBCI ZABEZPEČUJE:
 

.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava

Telefón: 033 / 551 37 54

Internetová stránka: www.asa-group.com

E-mail: asatrnava@asa.sk

 

 

UPOZORNENIE:

 

Posádka zberového vozidla je oprávnená smetnú nádobu nevyprázdniť, resp. vrece neodobrať, ak:

 

• smetná nádoba alebo vrece sú neskoro vyložené na ulicu

• smetná nádoba alebo vrece, resp. stanovište sú neprístupné pre zberové vozidlo

• v smetnej nádobe alebo vreci je umiestnený odpad, ktorý tam nepatrí

• smetná nádoba alebo vrece sú preťažené

• smetná nádoba, jej poklop alebo vrece sú poškodené

• smetná nádoba nie je označená (občan nemá uhradený poplatok za KO)

 

 

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADOV: 

 

Zber komunálneho odpadu sa vykonáva v dvojtýždňovom cykle, vždy v stredu, podľa platného harmonogramu.

Zber triedeného odpadu sa vykonáva v štvortýždňovom cykle, vždy vo štvrtok, podľa platného harmonogramu. Na tento zber upozorňujeme deň vopred formou obecného rozhlasu.

Platný harmonogram vývozov v tlačenej forme si môžete vyzdvihnúť bezplatne na OcÚ, alebo stiahnuť v súbore PDF:

vyvoz_odpadu_2017.pdf (102 kB)


 

dnes je: 29.5.2017

meniny má: Vilma

Vývoz komunálneho odpadu

31. mája 2017

Zber separovaného odpadu

1. júna 2017

Skúška sirén

9. júna 2017

Špačinský kotlík

10. júna 2017

Rýchle odkazy

Zodpovední

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Úvodná stránka