Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúra a spoločenský život

Kultúrno-spoločenský život v obci

Kultúrno-spoločenský život v obci je zabezpečovaný predovšetkým v objekte kultúrneho domu s počtom 300 sedadiel. V objekte sa nachádza tanečná sála, kinosála, kuchyňa a miestna knižnica, ktorá plní významnú funkciu v kultúrno-vzdelávacom procese. Kultúrny dom v súčasnosti zabezpečuje realizáciu požiadaviek rôznych skupín obyvateľstva a vytvára predpoklady pre rozvoj kultúrno-spoločenskej aktivity najširších vrstiev obyvateľstva aj v budúcom období.

Kľúčovú úlohu pri organizovaní významných kultúrnych podujatí zohráva aj novo postavený amfiteáter v centre obce.

Každoročne sú v obci organizované viaceré kultúrno-spoločenské podujatia, napr. Obecná zabíjačka, Fašiangový sprievod a pochovávanie basy, Koštovka vína, Stavanie mája, Deň matiek, Popoludnie pre všetkých, Špačinský trojuholník, Farský letný tábor, Jarmok s programom folklórnych skupín, Hody, Výstava ovocia a zeleniny, Uvítanie do života, jubilanti, posedenie dôchodcov, Výstava o včelách a včelích produktoch, Mikuláš, Vianočné trhy a iné.

Kultúru a tradície obce Špačince zachovávajú a šíria predovšetkým nasledovné združenia a spolky:


 

Folklórna skupina Špačinčanka

Folklórna skupina od svojho vzniku v roku 1978 zbiera, oživuje a pre ďalšie generácie zachováva zvyky, kroje a piesne rodnej obce. Omladená Špačinčanka patrí k popredným interpretom folklórneho bohatstva trnavskej oblasti.

Všetky vystúpenia vyžarujú bohatstvo variácií zvykových, tanečných, speváckych a hudobných žánrov ľudovej kultúry trnavského regiónu, ktorými úspešne reprezentuje svoj región na folklórnych festivaloch a iných kultúrnych podujatiach v rámci celého Slovenska. DFSk svojím programom dotvára slávnostnú a príjemnú atmosféru na rôznych podujatiach usporadúvaných v mestách a obciach v širokom okolí.

Svoje programy Špačinčanka prezentuje v tradičných slávnostných alebo pracovných trnavských krojoch s využitím pôvodných rekvizít. Počet účinkujúcich a skladbu programu prispôsobuje požiadavke usporiadateľa podujatia.

Počas svojho pôsobenia sa Špačinčanka zúčastnila množstva súťaží a vystúpení, z ktorých si odniesla mnoho ocenení. V roku 2005 vydala folklórna skupina svoje prvé CD s názvom Za Špačinci kraj dzedziny, ktoré obsahuje 30 piesní a v roku 2008 bolo na DVD nosiči zaznamenané folklórne pásmo Špačinská svadba. V roku 2012 Špačinčanka vydala svoje druhé CD s názvom Ve špačinském poli, ktoré obsahuje 32 piesní.

Základné informácie:
Vedúci folklórnej skupiny:   Jozef Slezák
Korenšpondenčná adresa:   Kaštieľska 275, 919 51 Špačince
Telefónny kontakt:   033 / 557 31 30,   0907 360 007


 

Spevácke duo - manželia Dorotkoví

Spievajú spolu už od svojich deviatich rokov. Aktívne spolu vystupujú od roku 1980. Absolvovali desiatky súťaží, festivalov a folklórnych prehliadok, ako aj vystúpenia v zahraničí. V roku 2006 nahrali CD a v súčasnosti vystupujú za doprovodu harmonikára Rudolfa Mišeka.

Hrajú pri životných jubileách, posedeniach s dôchodcami, svadobných obradoch, jubileách miest a obcí, pri podujatiach na deň matiek a z príležitosti mesiaca úcty k starším, na predvianočných vystúpeniach, Vianočných trhoch v Trnave, pri prezentácii mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja.

Základné informácie:
Duo:   Anna a Rudolf Dorotkoví
Sprievodný harmonikár:   Rudolf Mišek
Korenšpondenčná adresa:   Hlavná 71, 919 51 Špačince
Telefónny kontakt:   033 / 557 31 66


 

Hudobná skupina Návrat

Skupina Návrat vznikla v apríli 1992, založili ju bratia Miro a Ivan Uváčikovci. Hrá prevažne country, folkové a trampské piesne, ale aj vlastné pesničky, ktoré skladá gitarista Miro Uváčik. Skupina sa zúčastňuje rôznych festivalov a kultúrno-spoločenských akcií. V spolupráci s Turistickým oddielom ŠPCH (Špačinských pekných chlapcov) každoročne organizuje tradičný Country bál ŠPCH a s Obecným úradom Špačince Špačinskú country pohodičku.

Základné informácie:
Telefónny kontakt:   0908 856 000,   0903 557 568
Elektronická pošta:   micuch@inmail.sk,   ivan.u@centrum.sk
Odkaz na webovú stránku:   www.navratcountry.sk, nová: http://www.navratcountry.wbl.sk/


 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Špačince

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS) v obci Špačince vznikla dňa 21. januára 2012 z podnetu okresnej organizácie JDS, starostu obce a seniorov obce Špačince. Činnosť ZO JDS v obci Špačince riadi 5-členný výbor ZO JDS a 3-členná revízna komusia.

Poslaním JDS je zlepšovať podmienky pre život seniorov a ovplyvňovať rýchlejšie riešenie zložitých otázok zvyšovania životnej úrovne seniorov. ZO JDS pripravuje pre svojich členov podujatia a aktivity v kultúrnej, športovej, sociálnej a spoločenskej oblasti v zmysle Plánu práce schváleného na VČS. Organizácia sa tiež podieľa na prípravách rôznych kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou.

Základné informácie:
Kontaktná osoba:   Alica Paučeková, predsedníčka
Elektronická pošta:   jds.spacince@gmail.com
Odkaz na webovú stránku:   jdsspacince.blogspot.sk/


 

Občianske združenie FAIN

FAIN ako združenie vzniklo 14. apríla 2010. Jeho poslaním je organizovať voľný čas detí, mládeže a dospelých v duchu kresťanskej výchovy. Jeho cieľom je zachovávať kultúrne tradície, ale tiež spoznávať nové kultúry, podporovať a upevňovať duchovné aj mravné hodnoty. Podieľa sa na ochrane životného prostredia, rozvíja športové aktivity členov a pomáha mladým ľuďom pri zapájaní sa do spoločenského života. Pri napĺňaní svojich cieľov spolupracuje so štátnymi a neštátnymi inštitúciami.

Činnosť združenia je nezisková a jeho členom sa môže stať každá osoba, ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi združenia. Výhody členstva sú v priestore na rozvíjanie vlastných schopností, vo vytváraní vzájomných vzťahov, v ponuke možnosti vzdelávania, v prehĺbení vzťahu s Bohom, ale taktiež vo využívaní služieb a informácií združenia.

Združenie sa zapája a podporuje aktivity obce, s ktorou spolupracuje vo viacerých akciách. Poslanie združenia a jeho aktivity smerujú rovnako k členom OZ, ako aj ostatným sympatizantom a občanom. Medzi  množstvo akcií, ktoré pravidelne organizuje, patrí predovšetkým farský detský letný tábor, reprezentačný ples farnosti, Trojkráľový koncert, farskú opekačku, rôzne divadelné a duchovno-vzdelávacie zájazdy na Slovensku i v zahraničí.

Základné inofrmácie:
Kontaktná osoba:   Mgr. Anna Haladová, štatutárny zástupca
Korenšpondenčná adresa:   Na vŕšku 413/5, 91951 Špačince
Odkaz na webovú stránku:   http://www.spacince.fara.sk/stranky/obcianske-zdruzenie-fain


 

dnes je: 29.5.2017

meniny má: Vilma

Vývoz komunálneho odpadu

31. mája 2017

Zber separovaného odpadu

1. júna 2017

Skúška sirén

9. júna 2017

Špačinský kotlík

10. júna 2017

Rýchle odkazy

Zodpovední

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Úvodná stránka