Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Špačince
 
 

Elektronická úradná tabuľa obce

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - 1ks smrek

paragraf_70x64.jpg

Obec Špačince ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. SPA-47/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 164/1 v k.ú Špačince vo vlastníctv ...viac...

Zverejnené 21.2.2018 -RŠ-


 
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - 1ks smrek vyrub_mihaliak_180221.pdf vyrub_mihaliak_180221.pdf (322.6 kB)

Verejná vyhláška -Stavebné povolenie IBV Pažiť -II,Špačince - Pozemné komunikácie a inžinierske siete SO 08- STL Plynovod

paragraf_70x64.jpg

Dňa 20.02.2018 boli na úradnej tabuli obce zverejnená Verejná vyhláška - Stavebné povolenie "IBV Pažiť -II,Špačince - Pozemné komunikácie a inžinierske siete" SO 08- STL Plynovod. Vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní, teda do 07.03.2018. Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...

Zverejnené 20.2.2018 -RŠ-
Aktualizované: 21.2.2018 -RŠ-


 

Verejná vyhláška-oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania

paragraf_70x64.jpg

Dňa 19.02.2018 boli na úradnej tabuli obce zverejnené Verejné vyhlášky - Oznámenia o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania Jozef Rokyčák, 023 12 Svrčinovec 637 "Rodinný dom+ spevnená plocha","Rodinný dom". Vyhlášky budú vyvesené po dobu 15 dní, teda do 06.03.2018. Celé znenia si môžete stiahnuť v súboroch PDF:
viac...

Zverejnené 19.2.2018 -RŠ-


 

Oznámenie o strategickom dokumente Zmena 04/2017 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších predpisov-Úprava regulatívov záväznej časti

paragraf_70x64.jpg

Na úradnej tabuli obce bolo dňa 19.02.2018 zverejnené Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena 04/2017 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších predpisov-Úprava regulatívov záväznej časti ".Stanoviská a pripomienky k oznámeniu je možné písomne doručiť na adresu:Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné p ...viac...

Zverejnené 19.2.2018 -RŠ-


 

Oznámenie-Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov 04/2017 UP obce Dolná Krupá

paragraf_70x64.jpg

Dňa 14.02.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené Oznámenie-Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov 04/2017 UP obce Dolná Krupá.Oznámenie bude vyvesené po dobu 30. dní teda do 13.03.2018. Celé znenie oznámenia si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...

Zverejnené 14.2.2018 -RŠ-


 

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

paragraf_70x64.jpg

Na úradnej tabuli obce bol zverejnený návrh rozpočtu na roky 2018-2020.
Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF po kliknutí na nasledovný odkaz:
viac...

Zverejnené 7.12.2017
Aktualizované: 7.2.2018 -RŠ-


 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince

phsr_2015.png

Na obecnom úrade k nahliadnutiu viacstránkový dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince na programové obdobie 2015-2020". Dokument PHSR predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom n ...viac...

Zverejnené 25.1.2016


 

dnes je: 23.2.2018

meniny má: Roman, Romana

Registrácia SMS info

webygroup

Úvodná stránka