Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Špačince
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Špačince

Všeobecné oznamy

Oznámenie o doručení písomnosti Ján Plavec

list_70x64.png

Dňa 22.02.2018 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Ján Plavec, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 09.03.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti Miroslav Hrebenár

list_70x64.png

Dňa 08.02.2018 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miroslav Hrebenár, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 23.02.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Výdaj jódových profylaktík

info_70x64.png

Občania, ktorí si doposiaľ neodobrali Jódové profylaktiká, môžu si ich naďalej prevziať v podateľni Obecného úradu.Profylaktiká sa budú vydávať na základe predloženého občianskeho preukazu a môžu prevziať profylaktiká aj pre svojich rodinných príslušníkov.
viac...


 

Knižnica zatvorená - vrátenie kníh v podateľni

vykricnik.png

Z dôvodu rekonštrukcie Kultúrneho domu Špačince je od 3. júla až do odvolania Obecná knižnica Špačince z technických príčin zatvorená. Prosíme čitateľov knižnice o vrátenie vypožičaných kníh na podateľni OcÚ Špačince vždy v stredu v čase od 15:00 do 17:00 hod. knihovníčke p. Paučekovej.
viac...


 

Upozornenie - Práce na cintoríne

info.png

Oznamujeme občanom, že v prípade vykonávania akýchkoľvek stavebných prác, stavebných opráv - úprav na miestnom cintoríne - na hrobových miestach, ako napr. stavba betónového základu pod pomník, osadenie nového pomníka, rekonštrukcia starého pomníka, vybudovanie  chodníka, prípadne vykonávanie podobných prác, je nutné  tieto práce - zámer, vždy ohlá ...viac...


 

Elektronická úradná tabuľa obce

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - 1ks smrek

paragraf_70x64.jpg

Obec Špačince ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. SPA-47/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 164/1 v k.ú Špačince vo vlastníctv ...viac...


 

Verejná vyhláška -Stavebné povolenie IBV Pažiť -II,Špačince - Pozemné komunikácie a inžinierske siete SO 08- STL Plynovod

paragraf_70x64.jpg

Dňa 20.02.2018 boli na úradnej tabuli obce zverejnená Verejná vyhláška - Stavebné povolenie "IBV Pažiť -II,Špačince - Pozemné komunikácie a inžinierske siete" SO 08- STL Plynovod. Vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní, teda do 07.03.2018. Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Verejná vyhláška-oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania

paragraf_70x64.jpg

Dňa 19.02.2018 boli na úradnej tabuli obce zverejnené Verejné vyhlášky - Oznámenia o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania Jozef Rokyčák, 023 12 Svrčinovec 637 "Rodinný dom+ spevnená plocha","Rodinný dom". Vyhlášky budú vyvesené po dobu 15 dní, teda do 06.03.2018. Celé znenia si môžete stiahnuť v súboroch PDF:
viac...


 

Oznámenie o strategickom dokumente Zmena 04/2017 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších predpisov-Úprava regulatívov záväznej časti

paragraf_70x64.jpg

Na úradnej tabuli obce bolo dňa 19.02.2018 zverejnené Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena 04/2017 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších predpisov-Úprava regulatívov záväznej časti ".Stanoviská a pripomienky k oznámeniu je možné písomne doručiť na adresu:Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné p ...viac...


 

Oznámenie-Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov 04/2017 UP obce Dolná Krupá

paragraf_70x64.jpg

Dňa 14.02.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené Oznámenie-Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov 04/2017 UP obce Dolná Krupá.Oznámenie bude vyvesené po dobu 30. dní teda do 13.03.2018. Celé znenie oznámenia si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

 

dnes je: 23.2.2018

meniny má: Roman, Romana

Registrácia SMS info

webygroup

Úvodná stránka