Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Špačince

Elektronická úradná tabuľa obce

Tradičné stavanie májaVytlačiť
 

OcÚ Špačince a DHZ Špačince Vás srdečne pozývajú na tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční v piatok, 28.04.2017, od 18.00 h. v parku pri kultúrnom dome. V programe vystúpia deti z MŠ Špačince a DFSk Špačinčanka. Je pripravené i občerstvenie.

maj_2017.png


 
 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - IBV Pažiť II.Vytlačiť
 

paragraf.jpgDňa 19.04.2017 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Stavebné povolenie v súvislosti so stavbou "IBV Pažiť - II, Špačince - Pozemné komunikácie a inžinierske siete, SO 01 - Pozemné komunikácie" pre stavebníka Mlynské pole s.r.o.. Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, teda do 04.05.2017. Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - IBV Pažiť II.Vytlačiť
 

paragraf.jpgDňa 19.04.2017 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Stavebné povolenie v súvislosti so stavbou "IBV Pažiť - II, Špačince - Pozemné komunikácie a inžinierske siete, SO 07 - Verejné osvetlenie, SO 09 - Elektronické komunikačné siete, SO 10 - Sadové úpravy" pre stavebníka Mlynské pole s.r.o.. Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, teda do 04.05.2017. Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Zápis detí do MŠ ŠpačinceVytlačiť
 

info.pngZápis detí do MŠ Špačince pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch od 02. do 09. mája 2017. Žiadosť si rodič prevezme v materskej škole denne od 06:30 hod. do 17:00 hod., nájde na webstránke školy, alebo si napíše sám.  Po jej vyplnení k nej rodič priloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára a odovzdá v MŠ. Bez lekárskeho potvrdenia je žiadosť neplatná.

Podmienky prijatia:

Prednostne sa prijímajú:
- deti s odloženou školskou dochádzkou,
- deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou,
- deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
- v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ sa uprednostnia pri prijímaní deti z danej obce, či lokality, deti zamestnaných zákonných zástupcov,  deti staršie ako 3 roky , ak o dieťa sa stará slobodná matka alebo osamelý rodič, ak má  dieťa v MŠ súrodenca a podľa dátumu podania žiadosti do MŠ.

Výnimočne možno do MŠ prijať dieťa mladšie ako 3 roky, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky – priestorové, kapacitné....

Súbor na stiahnutie prihlaska_ms.pdf prihlaska_ms.pdf (279.2 kB)

 
 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Studňa - DókaVytlačiť
 

paragraf.jpgDňa 13.04.2017 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania v súvislosti so stavbou "Studňa" pre stavebníka Róbert Dóka, Jaroslava Dóková. Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, teda do 28.04.2017. Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Oznámenie o prerušení dodávky el. energieVytlačiť
 

info.pngZápadoslovenská distribučná, a.s. oznamuje verejnosti, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú v nasledovných dňoch bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

26.04.2017 od 08:00 do 11:00 hod.:
Družstevná, Hlavná, Horná, Hospodárska, Mlynská, Poľovnícka.

26.04.2017 od 11:30 do 14:30 hod.:
Brehová, Nad mlynom, Ulička, Čerešňová.

28.04.2017 od 08:00 do 11:00 hod.:
Brehová, Hlavná, Na Pažiti, Na vŕšku, Trnavská, Čerešňová, Športová.

09.05.2017 od 08:00 do 12:30 hod.:
Hospodárska, Kaštieľska, Pod kaštieľom, Poľovnícka, Poštová, Záhradkárska.

09.05.2017 od 11:30 do 14:30 hod.:
Hospodárska, Športová.

Presný rozpis nájdete v súbore PDF na stiahnutie:


 
 

Oznam pre užívateľov káblovej televízieVytlačiť
 

info.pngVysvetlenie distribútora káblovej TV, prečo sú niektoré stanice nedostupné:

Od 1.1.2017 sú stanice Markiza, Doma a Dajto spoplatnené vysielateľom. Z tohto dôvodu sú od 1.4.2017 sú stanice Markiza, Doma, Dajto, Nova international a Prima plus zakódované a presunuté do vyšších balíkov.

Užívatelia ktorí majú naladené digitálne vysielanie DVB-T terestriál, majú k dispozícii len balík MINI a treba ho znovu preladiť.

Užívatelia, ktorí majú záujem o platené stanice, treba naladiť digitálne vysielanie v systéme DVB-C kábel, kde sú dostupné balíky Mini, Základ, Šport, Výber, Max - pre tieto balíky treba zakúpiť dekódovacie zariadenie.

Informácie na Info Stelartv pozícia 100 alebo 42, www.stelartv.sk.

Mobil: 0940 810 431, 0915 706 055 , 0949 866 751.

Dočasne budú stanice Markiza, Doma a Dajto odkódované do 9. apríla 2017.

Návod, ako naďalej prijímať platené televízne programy spolu s cenníkom poskytovaných služieb káblového distribútora nájdete v priloženom súbore PDF: 


 
 

Upozornenie pre majiteľov psovVytlačiť
 

Obecný úrad Špačince dôrazne upozorňuje všetkých občanov, ktorí vlastnia psov, aby vo svojom vlastnom záujme vykonali a zabezpečili patričné opatrenia proti ich voľnému pobehovaniu po obci a tým zabránili možnému napadnutiu občanov, detí a doručovateliek poštových zásielok. Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí chodia so svojimi psami na prechádzku, aby mali psov na vôdzke a odstraňovali vzniknuté exkrementy. Vo večerných hodinách, pre svoju vlastnú bezpečnosť, je potrebné, aby boli majitelia sprevádzajúci psov a taktiež psi označení reflexnou páskou.


 
 

Odporúčanie na vykonanie jarnej deratizácieVytlačiť
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave odporúča vykonať celoplošnú deratizáciu za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení v termíne od 03.04.2017 do 14.05.2017. Občanom sa odporúča vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch a priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných domoch aj bytových domoch. Celé znenie odborného usmernenia si môžete prečítať v súbore PDF:


 
 

Info o výzve na podávanie žiadostí IROP ZŠVytlačiť
 

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení výzvy na podávanie žiadostí o NFP so zameraním na budovanie a zlepšenie technického vybavenie odborných učební v základných  školách. Viac informácií v priloženom PDF súbore na stiahnutie pod oznamom. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, prosím neváhajte kontaktovať EUFC na email anna.pastierova@eufc.sk


 
 

Výzva ZSD - výrub a okliesnenie stromovVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia, aby do 30.11.2017 odstránili a okliesnili také stromy a porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Využitie dreva po oreze je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie el. vedenia je možné požiadať min. 35 dní pred výrubom, alebo orezom Západoslovenskú distribučnú, a.s. na tel.č.: 033 / 55 63 251. Celé znenie výzvy si môžete stiahnuť v súbore PDF:

Súbor na stiahnutie vyzva_ZSD_2016.pdf vyzva_ZSD_2016.pdf (237.2 kB)

 
 

Aktualizácia mapky cintorína a zoznamu zomrelýchVytlačiť
 

Vážení občania! Tabuľa zobrazujúca mapku cintorína so zoznamom zomrelých, ktorá je umiestnená pri Dome smútku prebieha aktualizáciou. V prípade, že ste našli na tabuli nesprávny, alebo chýbajúci údaj, oznámte nám to na Obecnom úrade, alebo mailom na webmaster@spacince.sk. Zomrelých po roku 2013 oznamovať nemusíte, budú doplnení automaticky. Ďakujeme.


 
 

Obec Špačince získala Pečať Rozvoja miest a obcíVytlačiť
 

Obec Špačince bola v rámci ratingu slovenských obcí a miest za rok 2015 vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak Pečať Rozvoja obcí a miest. Protokol si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince Vytlačiť
 

Na obecnom úrade k nahliadnutiu viacstránkový dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince na programové obdobie 2015-2020". Dokument PHSR predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Odkúpenie špačinského kroju do pamätnej izbyVytlačiť
 

Obec Špačince odkúpi od občanov jeden ženský a jeden mužský kroj do pamätnej izby obce Špačince. Cena dohodou. Ponuky prosíme adresovať na Obecný úrad Špačince, prípadne emailom priamo na starosta@spacince.sk. Ďakujeme.


 
 

SMS info, E-mail infoVytlačiť
 

Obecný úrad dáva do pozornosti beplatnú službu pre občanov - získavanie informácií o dianí v obci prostredníctvom SMS a e-mailu. Stačí kliknúť na nasledovný odkaz: http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/spacince, zvoliť si kategórie oznamov, o ktoré sa zaujímam (kutúra, šport,...), zadať svoje telefónne číslo alebo email a  odkliknúť "Prihlásť sa k odberu".


 
 

dnes je: 25.4.2017

meniny má: Marek

Stavanie mája

28. apríla 2017

Vývoz komunálneho odpadu

3. mája 2017

Zber separovaného odpadu

4. mája 2017

Rýchle odkazy

Zodpovední

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Úvodná stránka