Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Špačince

Elektronická úradná tabuľa obce

Oznámenie o doručení písomnosti - Marek HavlasVytlačiť
 

Dňa 24.08.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Marek Havlas, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 08.09.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Rozhodnutie - ÚPN MalženiceVytlačiť
 

Dňa 16.08.2016 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené Rozhodnutie pre navrhovaný strategický dokument "Územný plán obce Malženice – Zmeny a doplnky 1/2016". Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Ján PlavecVytlačiť
 

Dňa 16.08.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Ján Plavec, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 31.08.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Rekonštrukcia chodníka na Poštovej uliciVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že od 10. augusta do 9. septembra sa budú v obci na ulici Poštová  vykonávať stavebné práce na budovaní nového chodníka od Pohostinstva u Kollára po parkovisko Slovenskej Pošty. Preto dôsledne upozorňujeme občanov bývajúcich na tejto ulici, aby nemali zaparkované svoje motorové vozidlá na vjazdoch pred rodinnými domami. Toto opatrenie je za účelom, aby sa práce vykonali plynule, bez komplikácií a čo najrýchlejšie.   


 
 

Mobilná aplikáciaVytlačiť
 

Na webovej stránke www.spacince.sk bola spustená mobilná aplikácia.

Pre viac info navštívte podstránku: http://www.spacince.sk/?id_menu=115759.

Aplikácia je dostupná pre iOS a Android a môžete si ju bezplatne stiahnuť z Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.virtualne.


 
 

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiarovVytlačiť
 

OR HaZZ vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 12.07.2015, 9.00 hod. do odvolania. V tomto čase je potrebné dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Celé znenie upozornenia si môžete prečítať v súbore PDF na stiahnutie:


 
 

Ochrana úrody pred požiarmiVytlačiť
 

Mestský úrad v Trnave upozorňuje na dodržiavanie protipožiarnych zásad za účelom zníženia škôd na úrode spôsobených požiarmi. Za nedodržanie týchto zásad hrozí fyzickej osobe pokuta do výšky 331€. Celé znenie upozornenia si môžete prečítať v súbore PDF na stiahnutie:


 
 

Oznam SPP - novela trestného zákonaVytlačiť
 

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., upozorňuje na novelu trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť 01.07.2016. Upozornenie si môžete v celom znení prečítať v súbore PDF na stiahnutie:


 
 

Špačinský trojuholník - výsledková listina a fotoVytlačiť
 

Fotografie z 39. ročníka Špačinského trojuholníka nájde po kliknutí na nasledovný odkaz na FB stránke ŠPAČINCE.

Výsledkovú listinu nájdete v priloženom súbore PDF na stiahnutie:


 
 

Platba dane z nehnuteľnosti - oznam Vytlačiť
 

Obecný úrad oznamuje občanom, že miestne dane a poplatky za rok 2016 sa v pokladni obecného úradu začnú vyberať od pondelka 11. júla 2016 a to vždy v pondelok, stredu a piatok.


 
 

Zberný dvor - zmena otváracích hodínVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že  zberný dvor bude počas letných prázdnin t.j. cez mesiace júl a august otvorený v stredu a v piatok v čase od 14.00 do 18.00 hod. V sobotu ostáva čas nezmenený, t.j. zberný dvor v tento deň bude otvorený v čase od 10.00 do 14.00 hod.


 
 

Zákaz používania otvoreného ohňa na pozemkoch PDVytlačiť
 

Poľnohospodárske družstvo Špačince oznamuje všetkým občanom, že je vydaný prísny zákaz používania otvoreného ohňa a zakladania táborových ohňov na pozemkoch PD Špačince z dôvodu vysokých teplôt, pretože vzniká vysoké riziko vzniku požiaru pri dozrievaní obilia a repky. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie zákazu.


 
 

Upozornenie pre majiteľov psovVytlačiť
 

Obecný úrad Špačince dôrazne upozorňuje majiteľov psov na dodržiavanie VZN č. 89/2015 o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Špačince a tiež zákona 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a na povinnosti z toho vyplývajúce. Celé upozornenie si môžete prečítať v súbore PDF na stiahnutie:


 
 

Brigáda pre študentovVytlačiť
 

Obecný úrad Špačince oznamuje študentom – chlapcom starším ako 18 rokov, ktorí majú záujem o brigádu počas letných prázdnin, aby sa prihlásili na obecnom úrade. Ide prevažne o práce v teréne – kosenie verejných priestranstiev.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne na obecnom úrade, na tel. čísle 033 / 5573 005, 033 / 5573 006, alebo e-mailom na: podatelna@spacince.sk.


 
 

Upozornenie - Zužovanie priečneho profilu potokaVytlačiť
 

Úseková kancelária Dolného povodia Váhu ako správca vodného toku Krupského potoka vyzýva občanov na prísny zákaz zužovania prietočného profilu toku a to rôznym odpadom zo záhrad, prísypom brehov a vytváraním skládok vedľa toku. Vzhľadom k ochrane pred povodňami je potrebné, aby občania pochopili, že takouto činnosťou zhoršujú odtokové pomery a v prípade zvýšených prietokov hrozí vybreženie toku z koryta.

Súbor na stiahnutie oznam_potok.pdf oznam_potok.pdf (118.7 kB)

 
 

Oznam Slovenskej poštyVytlačiť
 

Vedúca pobočky Slovenskej pošty v Špačinciach, žiada občanov, aby si domy riadne označili súpisným aj orientačným číslom a takisto listovú schránku menovkou, nakoľko v našej obci pracujú doručovateľky z inej obce. Pre doručovanie dôchodkov, doporučených zásielok a zásielok do vlastných rúk odporúčame mať funkčný zvonček umiestnený na viditeľnom mieste. V prípade chýbajúceho, prípadne nesprávneho označenia Vám zásielky Slovenskej pošty nemusia byť doručené. Vyplýva to z technologického postupu, ktorým sa riadia zamestnanci Slovenskej pošty.


 
 

Oznam pre užívateľov káblovej televízieVytlačiť
 

Firma Stellar, s.r.o., oznamuje užívateľom obecnej káblovej televízie, že z dôvodu prechodu  vysielania televíznych staníc na HD, tieto ďalej nebudú dostupné v ponuke analógového vysielania. Ku dňu 7. 1. 2017 bude analógové vysielanie ukončené v celom rozsahu.


 
 

Obec Špačince získala Pečať Rozvoja miest a obcíVytlačiť
 

Obec Špačince bola v rámci ratingu slovenských obcí a miest za rok 2015 vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak Pečať Rozvoja obcí a miest. Protokol si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince Vytlačiť
 

Na obecnom úrade k nahliadnutiu viacstránkový dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince na programové obdobie 2015-2020". Dokument PHSR predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Zákaz voľného pohybu psov po obciVytlačiť
 

Obecný úrad Špačince dôrazne upozorňuje všetkých občanov, ktorí vlastnia psov, aby vo svojom vlastnom záujme vykonali a zabezpečili patričné opatrenia proti ich  voľnému pobehovaniu po obci a tým zabránili možnému napadnutiu občanov, detí a doručovateliek poštových zásielok.

Zároveň upozorňuje občanov, že v prípade zistenia voľného pobehovania psov po obci, budeme voči majiteľom týchto psov v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení a doplnkov, ako i Všeobecne záväzného nariadenia č. 89/2015, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania chovu psov na území obce Špačince, uplatňovať patričné sankčné opatrenia.

Občania, ktorí s takýmto psom prídu do styku, alebo sú takýmto psom priamo ohrozovaní, môžu túto skutočnosť oznámiť priamo na OO PZ Jaslovské Bohunice t.č. 0961103815.       


 
 

Výzva ZSD - výrub a okliesnenie stromovVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia, aby do 30.11.2016 odstránili a okliesnili také stromy a porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Využitie dreva po oreze je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie el. vedenia je možné požiadať min. 35 dní pred výrubom, alebo orezom Západoslovenskú distribučnú, a.s. na tel.č.: 033/55 63 251. Celé znenie výzvy si môžete stiahnuť v súbore PDF:

Súbor na stiahnutie vyzva_ZSD_2015.PDF vyzva_ZSD_2015.PDF (216.7 kB)

 
 

Odkúpenie špačinského kroju do pamätnej izbyVytlačiť
 

Obec Špačince odkúpi od občanov jeden ženský a jeden mužský kroj do pamätnej izby obce Špačince. Cena dohodou. Ponuky prosíme adresovať na Obecný úrad Špačince, prípadne emailom priamo na starosta@spacince.sk. Ďakujeme.


 
 

SMS info, E-mail infoVytlačiť
 

Obecný úrad dáva do pozornosti beplatnú službu pre občanov - získavanie informácií o dianí v obci prostredníctvom SMS a e-mailu. Stačí kliknúť na nasledovný odkaz: http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/spacince, zvoliť si kategórie oznamov, o ktoré sa zaujímam (kutúra, šport,...), zadať svoje telefónne číslo alebo email a  odkliknúť "Prihlásť sa k odberu".


 
 

dnes je: 28.8.2016

meniny má: Augustín

Vývoz komunálneho odpadu

7. septembra 2016

Zber separovaného odpadu

22. septembra 2016

Rýchle odkazy

Zodpovední

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Úvodná stránka