Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Špačince

Oficiálna webová stránka obce Špačince

 

 

Oznamy - úradná tabuľa obce

 

 

 

Oznámenie - Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov ÚPN D. Krupá

 

Obec Dolná Krupá predložila návrh riešenie Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu obce Dolná Krupá. Dokumentácia je k nahliadnutiu od 12.12.2014 do 15.01.2015 na Obecnom úrade v Dolnej Krupej alebo Okresnom úrade Trnava. Informácie nájdete tiež na webovej stránke www.dolnakrupa.com.

Celé oznámenie bolo 15.12.2014 vyvesené na úradnej tabule obce Špačince a tiež si ho môžete stiahnuť v súbore PDF po kliknutí na nasledovný odkaz:

upn_dk.pdf (466 kB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 15.12.2014 o 22:59 hod.

 


 

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

 

Dňa 15.12.2014 bola na úradnej tabuli obce vyvesená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta: František Polakovič, Ulička 364/29, 919 51 Špačince. Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, t.j. do 30.12.2014.

Znenie vyhlášky si môžete prečítať v súbore PDF:

list_polakovic.pdf (145 kB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 15.12.2014 o 22:47 hod.

 


 

 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

 

Dňa 08.12.2014 bola na úradnej tabuli obce vyvesená verejná vyhláška - Stavebné povolenie pre stavbu "IBV - 61 rodinných domov Špačince - pozemné komunikácie a inžinierske siete" SO 01 Úprava cesty II/560 - odbočovací pruh a SO 01.1 Úprava cesty II/560 - spomaľovací ostrovček.

Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 23.12.2014 a jeho celé znenie si môžete prečítať v súbore PDF:

vv_ibv61rd_cesta.pdf (1.33 MB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 08.12.2014 o 21:09 hod.

 


 

 

Zber použitého rastlinného oleja

 

ZŠ s MŠ Špačince oznamuje, že odoberá použité rastlinné oleje z prípravy jedál. Občania ich môžu odovzdať v areáli školy u vedúcej školskej jedálne p. Borisovej v pracovných dňoch utorok a štvrtok v čase od 12.00 do 14.00 hod.

 

Prečo je potrebné použitý rastlinný olej zbierať:

  • znečisťuje povrchové a podzemné vody,
  • upcháva žumpy, kanalizáciu a zhoršuje čistenie odpadových vôd,
  • je možné ho využiť pri výrobe biopalív.

 

Veríme, že zber použitých rastlinných olejov privítajú mnohí občania a tento zber bude prebiehať k spokojnosti všetkých občanov obce. Ziskom zo zberu pomôžete našej škole!

 

Pridal Ing. Martin Ryška 07.12.2014 o 15:35 hod.

 


 

 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

 

Na úradnej tabuli obce bola dňa 04.12.2014 vyvesená verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu "IBV Kaštieľska ulica Špačince" pre stavebníka DELTA Consult, a.s., Paulínska 24, 917 01 Trnava.

Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, t.j. do 19.12.2014 a môžete si ju stiahnuť v súbore PDF po kliknutí na nasledovný odkaz:

vv_ibv_kastielska_12_2014.pdf (3.94 MB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 04.12.2014 o 22:07 hod.

 


 

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

 

Dňa 04.12.2014 bola na úradnej tabuli obce vyvesená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta: Marek Havlas, 919 51 Špačince. Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, t.j. do 19.12.2014.

Znenie vyhlášky si môžete prečítať v súbore PDF:

list_havlas.pdf (283 kB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 04.12.2014 o 21:42 hod.

 


 

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

 

Dňa 01.12.2014 bola na úradnej tabuli obce vyvesená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta: Peter Ilavský (1976), Obec Špačince, PSČ 919 51. Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, t.j. do 16.12.2014. Znenie vyhlášky si môžete prečítať v súbore PDF:

list_ilavsky.pdf (153 kB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 01.12.2014 o 23:15 hod.

 


 

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy

 

   Počet volebných obvodov:  1
   Počet volebných okrskov:  2
   Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov:  2071
   Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:  1230
   Počet odovzdaných obálok:  1229
   Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva:  1186
   Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť:  9
   Počet zvolených poslancov:  9
   Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:  1215

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na funkciu starostu obce:

 

   Mgr. Július Zemko – 741 hlasov
   Mgr. Anna Haladová – 240 hlasov
   Daniel Jasenec  – 234 hlasov

 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

 

   Ing. Ondrej Lietavec – 500 hlasov
   Ing. Pavol Vidlička – 496 hlasov
   Ing. Ľuboš Nádaský – 473 hlasov
   JUDr. Miloš Chrenko – 472 hlasov
   Daniel Jasenec – 468 hlasov
   PaedDr. Milena Dobrovodská – 451 hlasov
   Ing. Michal Tomovič – 445 hlasov
   Milada Vavrová – 418 hlasov
   Dagmar Kilianyová – 369 hlasov

 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

 

   Ing. Branislav Palšovič – 353 hlasov
   Bc. Silvia Lehutová – 336 hlasov
   Ing. Lukáš Dobrovodský – 305 hlasov
   Erik Zárecký – 286 hlasov
   Ing. Viera Vančová PhD. – 268 hlasov
   Anna Rajnicová – 257 hlasov
   Alexander Podmaka – 240 hlasov
   Mgr. Tatiana Podmaková – 229 hlasov
   Jaroslav Klačo – 221 hlasov
   Ing. Daniel Strečanský – 171 hlasov
   Ing. Katarína Závodská – 167 hlasov
   Ing. Peter Dobrodenka – 127 hlasov

 

Pridal Ing. Martin Ryška 18.11.2014 o 21:15 hod.

 


 

 

Nálepky na smetné nádoby

 

Upozorňujeme občanov, ktorí uhradili poplatok za komunálny odpad, že sú povinní mať smetnú nádobu označenú žltou nálepkou "KO ŠPAČINCE 2013 . Ak túto nálepku nedostali, alebo im bola odcudzená, môžu si ju vyzdvihnúť v podateľni obecného úradu. Odpad z neoznačených nádob nebude pracovníkmi firmy .A.S.A. odobratý. Pracovník má tiež právo odpad neodobrať, ak sa v smetnej nádobe na komunálny odpad nachádza nevhodný materiál (stavebná suť, odpad zo záhrad, haluze, konáre, elektroodpad, prípadne nebezpečné odpady - batérie a pod.). Tieto druhy odpadu máte možnosť uložiť v zbernom dvore.

 

 

 

Pridal Ing. Martin Ryška 30.06.2014 o 21.05 hod.

  

webygroup

dnes je: 21.12.2014

meniny má: Bohdan

Vývoz KO

31. decembra 2014

Rýchle odkazy

Zodpovedný


678158

Úvodná stránka