Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Špačince

OZNAM - Rekonštrukcia webstránkyVytlačiť
 

Z dôvodu rekonštrukcie webstránky
môže dochádzať k výpadkom jednotlivých podstránok.
Prosíme o trpezlivosť a ďakujeme za pochopenie.


 
 

Návrhy VZN platných od 1.1.2016Vytlačiť
 

Dňa 20.11.2015 boli na úradnej tabuli obce vyvesené nasledovné návrhy VZN:

Návrh VZN č. 91/2015, ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území Obce Špačince,

Návrh VZN č. 92/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v obci Špačince pre školský rok 2016/2017,

Návrh VZN č. 93/2015 o udeľovaní ocenení obce Špačince, dodatok č. 2.

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 20. septembra 2015 začala plynúť ich 15-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k daným návrhom VZN v písomnej forme, elektronicky prostredníctvom emailu alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Špačinciach. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienkovanie je možné do 04.12.2015 (vrátane).


 
 

Návrh rozpočtu na rok 2016 Vytlačiť
 

Na úradnej tabuli obce bol zverejnený návrh rozpočtu na rok 2016.

Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF po kliknutí na nasledovný odkaz:


 
 

Oznam ZO JDS Špačince - Zájazd do Bratislavy a RakúskaVytlačiť
 

ZO JDS Špačince pozýva svojich členov na jednodňový zájazd do Bratislavy a Rakúska, ktorý sa bude konať v piatok 11. decembra 2015. Plánovaná je návšteva parlamentu, čokoládovne v Kittsee a vianočných trhov v Bratislave. Poplatok na osobu je 6€. Odchod autobusu je v piatok o 7.00 hod. od reštaurácie Raketa. Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť u p. M. Loveckej  alebo v knižnici u p. A. Paučekovej v dňoch pondelok, streda alebo piatok v čase od 15.00 do 18.00 hod., najneskôr do 1.12. 2015.


 
 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenieVytlačiť
 

Dňa 16.11.2015 bola na úradnej tabuli obce zverejnená vyhláška - Stavebné povolenie v súvislosti so stavbou "IBV 61 rodinných domov Špačince". Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, teda do 01.12.2015- Môžete si ju stiahnuť v súbore PDF:

Súbor na stiahnutie vv_sp_1164-2015.PDF vv_sp_1164-2015.PDF (4 MB)

 
 

Včely v prírode a ich produktyVytlačiť
 

Včelársky spolok Špačince Vás v spolupráci s Obecným úradom Špačince pozýva na 5. ročník podujatia Včely v prírode a ich produkty, ktoré sa bude konať v nedeľu 29.11.2015 od 15.30 hod. v Kultúrnom dome Špačince. Vstup je voľný.

Program:
15.30 - 16.30      Vystúpenie folklórneho súboru Špačinčanka
                              Vystúpenie detí z materskej školy
                              Prednáška o včelom kráľovstve a jeho produktoch
16.30 - 20.00      Ochutnávka medu spojená s predajom včelích produktov
                              Zdobenie medovníkov v spolupráci s Jednotou dôchodcov


 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnostiVytlačiť
 

Dňa 16.11.2015 bola na úradnej tabuli obce vyvesená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta: Peter Ilavský (1976), 919 51 Špačince. Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, t.j. do 1.12.2015. Po tejto lehote bude písomnosť vrátená adresátovi.

Znenie vyhlášky si môžete prečítať v súbore PDF:


 
 

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutieVytlačiť
 

Dňa 13.11.2015 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Územné rozhodnutie pre stavbu "Účelová komunikácia" pre stavebníka Obec Špačince. Rozhodnutie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 28.11.2015 a môžete si ho stiahnuť v súbore PDF:

Súbor na stiahnutie vv_uz_ucel_kom.PDF vv_uz_ucel_kom.PDF (2.9 MB)

 
 

Upozornenie OO PZ Jaslovské BohuniceVytlačiť
 

Vážení občania.
Vzhľadom na nastávajúce ročné obdobie počas ktorého dochádza za zníženej viditeľnosti k častým dopravným nehodám, ktorých účastníkmi sú chodci a cyklisti, Obvodné oddelenie Policajného zboru v Jaslovských Bohuniciach vás za účelom predchádzania dopravných nehôd upozorňuje na dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky s osobitným dôrazom na vybavenie bicyklov ich osvetlenia, používanie ochranných prilieb cyklistami, ako i používanie reflexných prvkov alebo oblečenia reflexných bezpečnostných odevov za zníženej viditeľnosti, cyklistami a chodcami.


 
 

Kroj do pamätnej izbyVytlačiť
 

Obecný úrad v Špačinciach v zastúpení starostom obce prosí občanov, ktorí by boli ochotní darovať špačinský ženský a mužský kroj do pamätnej izby v obci Špačince, aby sa prihlásili na obecnom úrade. Za ochotu ďakujeme.


 
 

Rekonštrukcia chodníka na Čerešňovej uliciVytlačiť
 

Obecný úrad Špačince oznamuje, že od 3. novembra 2015 sa začalo s rekonštrukciou chodníka na Čerešňovej ulici. Prosíme občanov o zhovievavosť počas rekonštrukčných prác.


 
 

Pozvánka - František a Vojta Nedvědoví s kapelouVytlačiť
 

Srdečne Vás pozývame na vystúpenie Františka a Vojtu Nedvědovcov, ktoré sa uskutoční v pondelok 7. decembra 2015 o 19.00 hod. v Kultúrnom dome Špačince. 

Predpredaj vstupeniek:
Obecný úrad:   každý deň  v čase  7.30 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Obecná knižnica:   pondelok, streda, piatok  v čase  15.00 -18.00 hod.

Cena vstupenky:   9,-€


 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Špačince 2015-2020Vytlačiť
 

Od 20.10.2015 je na OcÚ k nahliadnutiu viacstránkový dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince na programové obdobie 2015-2020". Môžete si ho tiež stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Upozornenie na zákaz spaľovaniaVytlačiť
 

Obecný úrad v Špačinciach v zmysle § 14 zákona        č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  dôrazne upozorňuje  všetkých občanov na zákaz akéhokoľvek spaľovania pevného, ale i ostaného  domáceho odpadu zo svojich  domácností a záhrad ako i vypaľovanie trávnatých porastov, krovia a stromov. V prípade nedodržiavania uvedeného zákazu budú zistené osoby oznámené na Okresný úrad životného prostredia v Trnave a následne sankcionované. Preto žiadame všetkých občanov, aby rešpektovali  upozornenie obce a uvedený odpad uskladňovali na Zbernom dvore, ktorý je na tento účel určený.


 
 

SMS info, E-mail infoVytlačiť
 

Obecný úrad dáva do pozornosti novú službu pre občanov - získavanie informácií o dianí v obci prostredníctvom SMS a e-mailu. Služba je pre občanov bezplatná.

POSTUP PRE AKTIVÁCIU:
1. Kliknúť na nasledovný odkaz: http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/spacince,
2. zvoliť kategórie oznamov, o ktoré sa zaujímam (kutúra, šport,...)
3. zadať svoje telefónne číslo alebo email, 
4. odkliknúť "Prihlásť sa k odberu".

Poznámka: V prípade, že máte záujem o informovanie prostredníctvom SMS aj prostredníctvom E-mailu, treba registráciu vykonať pre každé zvlášť.


 
 

dnes je: 25.11.2015

meniny má: Katarína

Výstava medu

29. novembra 2015

Vývoz komunálneho odpadu

2. decembra 2015

Mikulášsky večierok

4. decembra 2015

Skúška sirén

11. decembra 2015

Vianočné trhy

12. decembra 2015

Zber separovaného odpadu

17. decembra 2015

Rýchle odkazy

Zodpovední

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

898740

25.11.2015
Úvodná stránka