Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Špačince
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Špačince

Všeobecné oznamy

Oznámenie o doručení písomnosti Miroslav Hrebenár

list_70x64.png

Dňa 08.02.2018 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miroslav Hrebenár, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 23.02.2018. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...

Zverejnené 8.2.2018 -RŠ-


 

Výdaj jódových profylaktík

info_70x64.png

Občania, ktorí si doposiaľ neodobrali Jódové profylaktiká, môžu si ich naďalej prevziať v podateľni Obecného úradu.Profylaktiká sa budú vydávať na základe predloženého občianskeho preukazu a môžu prevziať profylaktiká aj pre svojich rodinných príslušníkov.
viac...

Zverejnené 25.1.2018 -RŠ-


 

Knižnica zatvorená - vrátenie kníh v podateľni

vykricnik.png

Z dôvodu rekonštrukcie Kultúrneho domu Špačince je od 3. júla až do odvolania Obecná knižnica Špačince z technických príčin zatvorená. Prosíme čitateľov knižnice o vrátenie vypožičaných kníh na podateľni OcÚ Špačince vždy v stredu v čase od 15:00 do 17:00 hod. knihovníčke p. Paučekovej.
viac...

Zverejnené 23.11.2017


 

Upozornenie - Práce na cintoríne

info.png

Oznamujeme občanom, že v prípade vykonávania akýchkoľvek stavebných prác, stavebných opráv - úprav na miestnom cintoríne - na hrobových miestach, ako napr. stavba betónového základu pod pomník, osadenie nového pomníka, rekonštrukcia starého pomníka, vybudovanie  chodníka, prípadne vykonávanie podobných prác, je nutné  tieto práce - zámer, vždy ohlásiť na miestnom obecnom úrade.
viac...

Zverejnené 16.8.2017


 

Obec Špačince získala Pečať Rozvoja miest a obcí

pecat_rozvoja_obce_2016.png

Obec Špačince bola v rámci ratingu slovenských obcí a miest za rok 2015 vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak Pečať Rozvoja obcí a miest. Protokol si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...

Zverejnené 25.1.2016


 

SMS info, E-mail info

SMS-banner.png

Obecný úrad dáva do pozornosti beplatnú službu pre občanov - získavanie informácií o dianí v obci prostredníctvom SMS a e-mailu. Stačí kliknúť na nasledovný odkaz: http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/spacince, zvoliť si kategórie oznamov, o ktoré sa zaujímam (kutúra, šport,...), zadať svoje telefónne číslo alebo email a  odkliknúť "Prihlásť sa k odberu".
viac...

Zverejnené 9.9.2015


 

Odkúpenie špačinského kroju do pamätnej izby

kroj_spacince.jpg


Obec Špačince odkúpi od občanov jeden ženský a jeden mužský kroj do pamätnej izby obce Špačince. Cena dohodou. Ponuky prosíme adresovať na Obecný úrad Špačince, prípadne emailom priamo na starosta@spacince.sk. Ďakujeme.
viac...

Zverejnené 25.1.2016


 

Rekonštrukcia KD Špačince

vykricnik.png

Obecný úrad Špačince oznamuje všetkým organizáciám a občanom, že z dôvodu rekonštrukcie Kultúrneho domu Špačince sa od pondelka 3. júla 2017 až do odvolania rušia všetky plánované akcie a podujatia v KD ako aj predajné akcie v parku pri KD. Za pochopenie ďakujeme.
viac...

Zverejnené 1.7.2017


 

Elektronická úradná tabuľa obce

Oznámenie-Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov 04/2017 UP obce Dolná Krupá

paragraf_70x64.jpg

Dňa 14.02.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené Oznámenie-Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov 04/2017 UP obce Dolná Krupá.Oznámenie bude vyvesené po dobu 30. dní teda do 13.03.2018. Celé znenie oznámenia si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...

Zverejnené 14.2.2018 -RŠ-


 

Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu „Zmena 14/2017 Územného plánu obce Špačince“

paragraf_70x64.jpg

Na úradnej tabuli obce bolo dňa 05.02.2018 zverejnená vyhláška Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu „Zmena 14/2017 Územného plánu obce Špačince“ a o termíne verejného prerokovania podľa zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Stanoviská a pripomienky k vyhláške je možné písomne predložiť v termíne  do 15dní od zverejnenia t.j. do 20.02.2018. Celé znenie si môžete stiahnuť aj s príloh ...viac...

Zverejnené 5.2.2018 -RŠ-


 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD32_2017

paragraf_70x64.jpg

Dňa 05.02.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - Orná pôda parc. č. 505/296, ktorá sa uskutoční 14.03.2018 v čase od 10:00 hod. na adrese Notárske spoločenstvo, JUDr. Miroslav Holčík, Nám. 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany.Oznámenie bude vyvesené po dobu 15. dní teda do 20.02.2018. Celé znenie oznámenia si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...

Zverejnené 5.2.2018 -RŠ-


 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD31_2017

paragraf_70x64.jpg

Dňa 05.02.2018 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - Orná pôda parc. č. 505/297, ktorá sa uskutoční 14.03.2018 v čase od 11:00 hod. na adrese Notárske spoločenstvo, JUDr. Miroslav Holčík, Nám. 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany. Oznámenie bude vyvesené po dobu 15. dní teda do 20.02.2018. Celé znenie oznámenia si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...

Zverejnené 5.2.2018 -RŠ-


 

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

paragraf_70x64.jpg

Na úradnej tabuli obce bol zverejnený návrh rozpočtu na roky 2018-2020.
Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF po kliknutí na nasledovný odkaz:
viac...

Zverejnené 7.12.2017


 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince

phsr_2015.png

Na obecnom úrade k nahliadnutiu viacstránkový dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince na programové obdobie 2015-2020". Dokument PHSR predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF:
viac...

Zverejnené 25.1.2016


 

 

dnes je: 18.2.2018

meniny má: Jaromír

Registrácia SMS info

webygroup

Úvodná stránka