Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Špačince

Elektronická úradná tabuľa obce

Obec Špačince získala Pečať Rozvoja miest a obcíVytlačiť
 

Obec Špačince bola v rámci ratingu slovenských obcí a miest za rok 2015 vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak Pečať Rozvoja obcí a miest. Protokol si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince Vytlačiť
 

Na obecnom úrade k nahliadnutiu viacstránkový dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince na programové obdobie 2015-2020". Dokument PHSR predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Oznámenie - Parlamentné voľby 2016Vytlačiť
 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Špačince:  bilkova@spacince.sk

V obci Špačince sú utvorené 2 volebné okrsky.

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2016 a žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2016, konané v obci Špačince je:  bilkova@spacince.sk


 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Špačince, ktoré sa bude konať v stredu, 10. februára 2016, so začiatkom o 17. hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Špačinciach s týmto programom:

   1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
   2. Voľba návrhovej komisie
   3. Kontrola uznesenia 
   4. Plán aktivít na rok 2016
   5. Úprava rozpočtu na rok 2016
   6. Správa audítora za rok 2015    
   7. Správa hl. kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2015
   8. Rôzne
   9. Uznesenie                                                                        

Zasadnutie zvoláva starosta obce v zmysle §12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


 
 

Výzva k zvýšenej opatrnostiVytlačiť
 

Polícia vyzýva obyvateľov obce k zvýšenej opatrnosti, aby sa ste sa nestali objektom podvodníkov ako sú falošní elektrikári, plynári a podomoví predajcovia. V tomto období bude štát zasielať vratky za odber zemného plynu, pričom je možné, že práve toto sa budú snažiť podvodníci využiť.   

Preto pri tejto príležitosti apelujeme na ľudí, dôraznejšie na starších občanov, aby ste  nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, najmä ak ste sami.

Ak nie ste si istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností, informácie si radšej overte, napr. u ich zamestnávateľa, na obecnom úrade alebo môžete požiadať o pomoc suseda či príbuzného. Zároveň ho môžete požiadať, aby bol prítomný pri vstupe cudzej osoby aj do vášho príbytku.  

Peniaze pracovníci plynárov či elektrikárov nikdy nenosia osobne a ani ich nevyberajú od zákazníkov. Nikdy od vás nebudú žiadať a ani Vám nosiť peniaze v hotovosti, preto k bráne a ani ku vchodu nepristupujte už s peňaženkou a ani s peniazmi v ruke a ani ich nevpúšťajte do svojho príbytku.  

Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvodníkov, neotvárajte a ihneď kontaktuje políciu na čísle 158.


 
 

Verejná vyhláška - Zmena 12/2015 Územného plánu obce ŠpačinceVytlačiť
 

Dňa 04.02.2016 bola na úradnej tabuli obce vyvesená verejná vyhláška "Prerokovanie návrhu riešenia Zmeny 12/2015 Územného plánu obce Špačince". Dokumentácia návrhu Zmeny 12/2015 Územného plánu obce je vystavená k nahliadnutiu na Obecnom úrade v termíne od 04.02.2016 do 04.03.2016 (vrátane). Do tohto termínu je možné uplatniť svoje stanoviská a pripomienky. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Výročná členská schôdza ZO JDS ŠpačinceVytlačiť
 

Výbor ZO JDS Špačince pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa  uskutoční v utorok 9. februára 2016, o 15.00 hod. v Kultúrnom dome Špačince. Po oficiálnom programe bude posedenie pri harmonike a reprodukovanej hudbe s občerstvením.


 
 

Zákaz voľného pohybu psov po obciVytlačiť
 

Obecný úrad Špačince dôrazne upozorňuje všetkých občanov, ktorí vlastnia psov, aby vo svojom vlastnom záujme vykonali a zabezpečili patričné opatrenia proti ich  voľnému pobehovaniu po obci a tým zabránili možnému napadnutiu občanov, detí a doručovateliek poštových zásielok.

Zároveň upozorňuje občanov, že v prípade zistenia voľného pobehovania psov po obci, budeme voči majiteľom týchto psov v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení a doplnkov, ako i Všeobecne záväzného nariadenia č. 89/2015, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania chovu psov na území obce Špačince, uplatňovať patričné sankčné opatrenia.

Občania, ktorí s takýmto psom prídu do styku, alebo sú takýmto psom priamo ohrozovaní, môžu túto skutočnosť oznámiť priamo na OO PZ Jaslovské Bohunice t.č. 0961103815.       


 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnostiVytlačiť
 

Dňa 26.01.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Ondrej Tisoň, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 10.02.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:

Súbor na stiahnutie vv_list_tison.PDF vv_list_tison.PDF (224.3 kB)

 
 

Výzva ZSD - výrub a okliesnenie stromovVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia, aby do 30.11.2016 odstránili a okliesnili také stromy a porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Využitie dreva po oreze je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie el. vedenia je možné požiadať min. 35 dní pred výrubom, alebo orezom Západoslovenskú distribučnú, a.s. na tel.č.: 033/55 63 251. Celé znenie výzvy si môžete stiahnuť v súbore PDF:

Súbor na stiahnutie vyzva_ZSD_2015.PDF vyzva_ZSD_2015.PDF (216.7 kB)

 
 

Odkúpenie špačinského kroju do pamätnej izbyVytlačiť
 

Obec Špačince odkúpi od občanov jeden ženský a jeden mužský kroj do pamätnej izby obce Špačince. Cena dohodou. Ponuky prosíme adresovať na Obecný úrad Špačince, prípadne emailom priamo na starosta@spacince.sk. Ďakujeme.


 
 

SMS info, E-mail infoVytlačiť
 

Obecný úrad dáva do pozornosti beplatnú službu pre občanov - získavanie informácií o dianí v obci prostredníctvom SMS a e-mailu. Stačí kliknúť na nasledovný odkaz: http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/spacince, zvoliť si kategórie oznamov, o ktoré sa zaujímam (kutúra, šport,...), zadať svoje telefónne číslo alebo email a  odkliknúť "Prihlásť sa k odberu".


 
 

dnes je: 7.2.2016

meniny má: Vanda

Detský karneval

7. februára 2016

Vývoz komunálneho odpadu

10. februára 2016

Zber separovaného odpadu

11. februára 2016

Poľovnícky ples

13. februára 2016

Obecná zabíjačka

20. februára 2016

Rýchle odkazy

Zodpovední

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Úvodná stránka