Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Špačince

Elektronická úradná tabuľa obce

Vianočný šachový turnaj - zmena termínuVytlačiť
 

Šachový klub Obecný úrad Špačince Vás pozýva na tradičný vianočný šachový turnaj, ktorý sa uskutoční v utorok 27.12.2016 od 13.00 h. v objekte starého obecného úradu. Turnaj je určený pre širokú verejnosť.

Usporiadateľ:  Obecný úrad Špačince
Systém hry:      Každý s každým
Tempo hry:       Podľa počtu účastníkov (10-30 minút)
Ceny :                Prví traja odmenení


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Peter UváčikVytlačiť
 

Dňa 07.12.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Peter Uváčik, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 22.12.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Miriam OrichelováVytlačiť
 

Dňa 07.12.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miriam Orichelová, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 22.12.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Ponuka moriek a kačícVytlačiť
 

Hydinárska farma Podhájska ponúka občanom očistené morky o váhe 8 – 20 kg v cene 4 € za kg a gazdovské kačice dokrmované kukuricou o váhe cca 2,5 – 3,5 kg v cene 4,50 € za kg. V cene je zahrnutý dovoz do našej obce. Tovar bude zákazníkom dodávaný postupne od vyhlásenia do Vianoc a dovoz farma zákazníkom vopred oznámi. Objednávky farma prijíma do vypredania zásob, preto je potrebné nahlásiť ich čo najskôr na telefónnom čísle 0918 450 703, kde občania dostanú aj podrobné informácie. Uvedené číslo telefónu nájdu občania aj na webovej stránke www.morky.sk


 
 

Usmernenie v súvislosti s nebezpečnými zásielkamiVytlačiť
 

Okresný úrad Trnava vydal Usmernenie - Opatrenia na ochranu osôb v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok. Celé usmernenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Odpis stavu vodomerovVytlačiť
 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že od 01.12.2016 po dobu dvoch týždňov bude poverený pracovník tejto spoločnosti odpisovať stav vodomerov. Prosíme občanov, ktorí sa nebudú v najbližších dňoch zdržiavať doma, aby stav svojho vodomeru zverejnili na dostupné a viditeľné miesto.


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Norbert HorákVytlačiť
 

Dňa 01.12.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Norbert Horák, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 16.12.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Miriam OrichelováVytlačiť
 

Dňa 01.12.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miriam Orichelová, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 16.12.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Vianočné trhyVytlačiť
 

Obecný úrad Špačince Vás pozýva v sobotu 10.12.2016 od 14:00 hod. do obecného amfiteátra na Špačinské vianočné trhy. V programe vystúpia deti z MŠ Špačince, Cíferské ochotnícke divadlo a Cantica nova. Počas popoludnia predaj tradičných vianočných pochutín a sortimentu.

Viac info na plagáte:


 
 

Rozhodnutie o zastavení územného konania - IBV Horná ŠpačinceVytlačiť
 

Dňa 25.11.2016 bola na úradnej tabuli obce vyvesená verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení územného konania v súvislosti so stavbou "IBV Horná Špačince". Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 10.12.2016 a môžete si ho stiahnuť v súbore PDF aj po kliknutí na nasledovný odkaz:


 
 

Návrh rozpočtu na roky 2017-2019Vytlačiť
 

Na úradnej tabuli obce bol zverejnený návrh rozpočtu na roky 2017-2019.
Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF po kliknutí na nasledovný odkaz:


 
 

Aktualizácia mapky cintorína a zoznamu zomrelýchVytlačiť
 

Vážení občania! Tabuľa zobrazujúca mapku cintorína so zoznamom zomrelých, ktorá je umiestnená pri Dome smútku prebieha aktualizáciou. V prípade, že ste našli na tabuli nesprávny, alebo chýbajúci údaj, oznámte nám to na Obecnom úrade, alebo mailom na webmaster@spacince.sk. Zomrelých po roku 2013 oznamovať nemusíte, budú doplnení automaticky. Ďakujeme.


 
 

Rekonštrukcia vedení VVNVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava oznamuje, že v termíne od 02.11.2016 do 16.12.2016 bude vykonávať rekonštrukciu vedení VVN v trase od rozvodne Križovany n.V. po transformátorovú stanicu Trnava. Viac informácií nájdete v celom znení oznámenia a môžete si ho stiahnuť v súbore PDF na stiahnutie:


 
 

Upozornenie - Zelina na uliciachVytlačiť
 

Upozorňujeme občanov, ktorí majú odloženú zelinu, burinu na uliciach, aby ju odviezli na zberný dvor. Poznamenávame, že obec bude odoberať len zeleninový odpad zo záhrad, nie burinu. Ak bude medzi zeleninovým odpadom aj iný, tak tento nebude odobratý !!!!


 
 

Zákaz voľného pohybu psov po obciVytlačiť
 

Obecný úrad Špačince dôrazne upozorňuje všetkých občanov, ktorí vlastnia psov, aby vo svojom vlastnom záujme vykonali a zabezpečili patričné opatrenia proti ich voľnému pobehovaniu po obci a tým zabránili možnému napadnutiu občanov, detí a doručovateliek poštových zásielok.
Zároveň upozorňuje občanov, že v prípade zistenia voľného pobehovania psov po obci, budeme voči majiteľom týchto psov v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení a doplnkov, ako i Všeobecne záväzného nariadenia č. 89/2015, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania chovu psov na území obce Špačince, uplatňovať patričné sankčné opatrenia. Občania, ktorí s takýmto psom prídu do styku, alebo sú takýmto psom priamo ohrozovaní, môžu túto skutočnosť oznámiť priamo na OO PZ Jaslovské Bohunice t.č. 0961103815.


 
 

Upozornenie pre majiteľov psovVytlačiť
 

Obecný úrad Špačince dôrazne upozorňuje majiteľov psov na dodržiavanie VZN č. 89/2015 o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Špačince a tiež zákona 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a na povinnosti z toho vyplývajúce. Celé upozornenie si môžete prečítať v súbore PDF na stiahnutie:


 
 

Upozornenie - Zužovanie priečneho profilu potokaVytlačiť
 

Úseková kancelária Dolného povodia Váhu ako správca vodného toku Krupského potoka vyzýva občanov na prísny zákaz zužovania prietočného profilu toku a to rôznym odpadom zo záhrad, prísypom brehov a vytváraním skládok vedľa toku. Vzhľadom k ochrane pred povodňami je potrebné, aby občania pochopili, že takouto činnosťou zhoršujú odtokové pomery a v prípade zvýšených prietokov hrozí vybreženie toku z koryta.

Súbor na stiahnutie oznam_potok.pdf oznam_potok.pdf (118.7 kB)

 
 

Oznam pre užívateľov káblovej televízieVytlačiť
 

Firma Stellar, s.r.o., oznamuje užívateľom obecnej káblovej televízie, že z dôvodu prechodu  vysielania televíznych staníc na HD, tieto ďalej nebudú dostupné v ponuke analógového vysielania. Ku dňu 7. 1. 2017 bude analógové vysielanie ukončené v celom rozsahu.


 
 

Obec Špačince získala Pečať Rozvoja miest a obcíVytlačiť
 

Obec Špačince bola v rámci ratingu slovenských obcí a miest za rok 2015 vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak Pečať Rozvoja obcí a miest. Protokol si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince Vytlačiť
 

Na obecnom úrade k nahliadnutiu viacstránkový dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince na programové obdobie 2015-2020". Dokument PHSR predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Odkúpenie špačinského kroju do pamätnej izbyVytlačiť
 

Obec Špačince odkúpi od občanov jeden ženský a jeden mužský kroj do pamätnej izby obce Špačince. Cena dohodou. Ponuky prosíme adresovať na Obecný úrad Špačince, prípadne emailom priamo na starosta@spacince.sk. Ďakujeme.


 
 

SMS info, E-mail infoVytlačiť
 

Obecný úrad dáva do pozornosti beplatnú službu pre občanov - získavanie informácií o dianí v obci prostredníctvom SMS a e-mailu. Stačí kliknúť na nasledovný odkaz: http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/spacince, zvoliť si kategórie oznamov, o ktoré sa zaujímam (kutúra, šport,...), zadať svoje telefónne číslo alebo email a  odkliknúť "Prihlásť sa k odberu".


 
 

dnes je: 8.12.2016

meniny má: Marína

Skúška sirén

9. decembra 2016

Vianočné trhy

10. decembra 2016

Vývoz komunálneho odpadu

14. decembra 2016

Zber separovaného odpadu

15. decembra 2016

Rýchle odkazy

Zodpovední

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Úvodná stránka