Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Špačince

Oficiálna webová stránka obce Špačince

 

 

OBEC ŠPAČINCE

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

 

 


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti


Dňa 26.01.2015 bola na úradnej tabuli obce vyvesená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta: Miroslav Blaho, Horná 128/33, 919 51 Špačince. Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, t.j. do 10.02.2015. Znenie vyhlášky si môžete prečítať v súbore PDF:

vv_list_blaho.pdf (181 kB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 26.01.2015 o 23:28 hod.

 


 
 

Hodnotiaca členská schôdza ZO JDS

 

Výbor ZO JDS Špačince pozýva svojich členov na Hodnotiacu členskú schôdzu ZO JDS Špačince, ktorá sa uskutoční dňa 3. februára 2015, t.j. v utorok o 14.00 hod. v Kultúrnom dome Špačince.

 

PROGRAM:

 • Privítanie
 • Procedurálne otázky: schválenie programu, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 • Správa o činnosti ZO JDS Špačince za funkčné obdobie rokov 2012 – 2014
 • Ročný rozbor hospodárenia ZO JDS Špačince za rok 2014, čerpanie rozpočtu za rok 2014
 • Správa Revíznej komisie ZO JDS Špačince
 • Voľby výboru a revíznej komisie ZO JDS na funkčné obdobie 2015 – 2017
 • Voľba delegáta na Okresný snem JDS v Trnave  
 • Prestávka a občerstvenie
 • Oboznámenie s výsledkami volieb
 • Návrh plánu akcií a podujatí ZO JDS Špačince na rok 2015
 • Návrh rozpočtu na rok 2015
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

 

Po oficiálnom programe bude podané občerstvenie, losovanie tomboly a posedenie  pri reprodu-kovanej hudbe a harmonike. Ako hostia sa zúčastnia starosta obce Špačince a zástupcovia Okresnej organizácie JDS z Trnavy.

Pridal Ing. Martin Ryška 26.01.2015 o 23:17 hod.

 


 
 

Nové VZN TTSK č. 30/2014

 

Odbor sociálnej pomoci TTSK dáva na vedomie, že dňom 1. januára 2015 nadobudlo účinnosť  Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb  a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. VZN je k dispozícii na stiahnutie po kliknutí na nasledovný odkaz:

vzn_ttsk_30_2014.pdf (267.5 kB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 18.01.2015 o 23:05 hod.

 


 
 

Oznam Hasičského a záchranného zboru

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave nám zaslalo príspevok "Vykurovacie obdobie z hľadiska požiarnej bezpečnosti":

 

Najčastejšie vzniká požiar od vykurovacích telies ako sú kachle, spotrebiče, ohrievače, krby.

 

Chceme zdôrazniť pár zásad k predchádzaniu vzniku požiarov počas obdobia vykurovania:

– skontrolovať vo vlastnom záujme stav vykurovacích telies a zariadení,

– umiestňovať vykurovacie telesá na bezpečné miesta a do bezpečnej vzdialenosti
   od horľavých materiálov,

– inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu, dbať  na kontrolu vykurovacích telies
   počas prevádzky,

– dbať na vysypávanie popola z vykurovacích telies do nehorľavých nádob,

– dodržiavať predpisy pre skladovanie a používania horľavých látok, kvapalín a plynov.

 

Občania majú povinnosť ohlásiť každý vzniknutý požiar na tel. č. 112 alebo 150.

 

Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis:

"Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol."

 

Dôsledné zabezpečovanie a dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšená opatrnosť nás všetkých, môžu znížiť riziko vzniku požiarov počas vykurovacej sezóny.

 

Pridal Ing. Martin Ryška 08.01.2015 o 22:49 hod.

 


 
 

Vývoz odpadu

 

Dňa 05.01.2015 bola aktualizovaná podstránka Vývoz odpadu. Zároveň bol zverejnený harmonogram vývozu komunálneho a triedeného odpadu pre rok 2015.

 

Pridal Ing. Martin Ryška 05.01.2015 o 15:28 hod.

 


 
 

Napísali o nás

 

Na webovom portáli teraz.sk si môžete prečítať článok o Špačinciach. 

Priamy odkaz:

http://www.teraz.sk/regiony/spacince-zablesky-minulosti-ako-nec/111537-clanok.html

 

Pridal Ing. Martin Ryška 27.12.2014 o 17:30 hod.

 


 
 

 

Plán akcií na rok 2015

 

Na podstránke Rôzne -> Akcie v obci bol aktualizovaný plán akcií pre rok 2015. Môžete sa tam prekliknúť aj rýchlym odkazom v stĺpci vpravo.

 

Pridal Ing. Martin Ryška 25.12.2014 o 22:33 hod.

 


 

 

Oznámenie - Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov ÚPN D. Krupá

 

Obec Dolná Krupá predložila návrh riešenie Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu obce Dolná Krupá. Dokumentácia je k nahliadnutiu od 12.12.2014 do 15.01.2015 na Obecnom úrade v Dolnej Krupej alebo Okresnom úrade Trnava. Informácie nájdete tiež na webovej stránke www.dolnakrupa.com.

Celé oznámenie bolo 15.12.2014 vyvesené na úradnej tabule obce Špačince a tiež si ho môžete stiahnuť v súbore PDF po kliknutí na nasledovný odkaz:

upn_dk.pdf (466 kB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 15.12.2014 o 22:59 hod.

 


 

 

Zber použitého rastlinného oleja

 

ZŠ s MŠ Špačince oznamuje, že odoberá použité rastlinné oleje z prípravy jedál. Občania ich môžu odovzdať v areáli školy u vedúcej školskej jedálne p. Borisovej v pracovných dňoch utorok a štvrtok v čase od 12.00 do 14.00 hod.

 

Prečo je potrebné použitý rastlinný olej zbierať:

 • znečisťuje povrchové a podzemné vody,
 • upcháva žumpy, kanalizáciu a zhoršuje čistenie odpadových vôd,
 • je možné ho využiť pri výrobe biopalív.

 

Veríme, že zber použitých rastlinných olejov privítajú mnohí občania a tento zber bude prebiehať k spokojnosti všetkých občanov obce. Ziskom zo zberu pomôžete našej škole!

 

Pridal Ing. Martin Ryška 07.12.2014 o 15:35 hod.

 


 

webygroup

dnes je: 29.1.2015

meniny má: Gašpar

Rýchle odkazy

Zodpovedný


703853

Úvodná stránka