Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Špačince

Elektronická úradná tabuľa obce

Zasadnutie Obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

ocz.pngStarosta obce pozýva v zmysle §12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Špačince, ktoré sa bude konať vo štvrtok, 26.10.2017, so začiatkom o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Špačinciach s týmto programom:

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Rozpočtové opatrenie
5. Úprava rozpočtu
6. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
7. Zásady podávania sťažností v obci Špačince
8. Rôzne
9. Uznesenie


 
 

Zber konárov a haluzovinyVytlačiť
 

rez.jpgOznamujeme občanom, že v utorok 24. októbra 2017 sa v obci uskutoční zber haluzoviny a konárov. Žiadame občanov, aby haluze a konáre v maximálnej dĺžke 3 metre uložili na ulicu na okraj cesty pred rodinný dom, poprípade za svoje záhrady (na Poľovnícku ulicu z ulíc Hlavná a Poštová a na Družstevnú ulicu z ulice Horná). Upozorňujeme občanov, aby konáre neboli uložené pod stromami a aby medzi konármi a haluzovinou nebol uložený aj iný odpad, inak tento nebude odobraný.


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Jana ŠamajováVytlačiť
 

list.pngDňa 13.10.2017 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška -  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Jana Šamajová, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 28.10.2017. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Ján PlavecVytlačiť
 

list.pngDňa 12.10.2017 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška -  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Ján Plavec, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 27.10.2017. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Jana ŠamajováVytlačiť
 

list.pngDňa 11.10.2017 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška -  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Jana Šamajová, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 26.10.2017. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Výmena jódových profylaktíkVytlačiť
 

info.pngOznamujeme občanom, že od 16. októbra 2017 do 15. novembra 2017 sa budú vydávať na obecnom úrade pre občanov obce Špačince nové jódové profylaktiká. Pri prevzatí nových profylaktík pre rodinu je potrebné mať pri sebe občiansky preukaz.

Staré jódové profylaktiká (tablety), ktoré majú občania doteraz uschované doma, treba odovzdať pri preberaní nových, na obecnom úrade v Špačinciach p. Pinkasovi.


 
 

Súťaž Márie Hollósy vo vyšívaní v CíferiVytlačiť
 

OZ Cziffer v spolupráci s obcou Cífer a za finančnej podpory Nadácie Poštovej banky Vás pozývajú na I. ročník súťaže Márie Hollósy vo vyšívaní v sobotu 18. 11. 2017 v Dome kultúry Cífer.

Pravidlá súťaže sú tu:  https://goo.gl/forms/9tCXWP9FW98tCDn73

Viac informácií nájdete na plagáte nižšie:vysivky_cifer_2017.jpg


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Ivana MetwallyVytlačiť
 

list.pngDňa 06.10.2017 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška -  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Ivana Metwally, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 21.10.2017. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Kandidatúra za poslanca do VÚCVytlačiť
 


Vážení občania, prosím Vás o podporu pri voľbách do VÚC, ktoré sa budú konať 4.11.2017,
kde vynaložím sily aj v prospech našej obce. Ďakujem.
PhDr. Július Zemko, starosta obce.

kandidatura_vuc_2017_zemko.png


 
 

Knižnica zatvorená - vrátenie kníh v podateľniVytlačiť
 

vykricnik.pngZ dôvodu rekonštrukcie Kultúrneho domu Špačince je od 3. júla až do odvolania Obecná knižnica Špačince z technických príčin zatvorená. Prosíme čitateľov knižnice o vrátenie vypožičaných kníh na podateľni OcÚ Špačince vždy v stredu v čase od 15:00 do 17:00 hod. knihovníčke p. Paučekovej.


 
 

Upozornenie - Práce na cintoríneVytlačiť
 

info.pngOznamujeme občanom, že v prípade vykonávania akýchkoľvek stavebných prác, stavebných opráv - úprav na miestnom cintoríne - na hrobových miestach, ako napr. stavba betónového základu pod pomník, osadenie nového pomníka, rekonštrukcia starého pomníka, vybudovanie  chodníka, prípadne vykonávanie podobných prác, je nutné  tieto práce - zámer, vždy ohlásiť na miestnom obecnom úrade.


 
 

Upozornenie OO PZ Jaslovské BohuniceVytlačiť
 

vykricnik.pngNa základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neodovzdávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní a snažia sa vylákať od nich peniaze prostredníctvom legendy, že ich syn, vnuk a pod. mal nehodu. V prípade, že takýto telefonát zaznamenáte, ihneď kontaktujte políciu na čísle 158.


 
 

Rekonštrukcia KD ŠpačinceVytlačiť
 

vykricnik.pngObecný úrad Špačince oznamuje všetkým organizáciám a občanom, že z dôvodu rekonštrukcie Kultúrneho domu Špačince sa od pondelka 3. júla 2017 až do odvolania rušia všetky plánované akcie a podujatia v KD ako aj predajné akcie v parku pri KD. Za pochopenie ďakujeme.


 
 

Výzva ZSD - výrub a okliesnenie stromovVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia, aby do 30.11.2017 odstránili a okliesnili také stromy a porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Využitie dreva po oreze je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie el. vedenia je možné požiadať min. 35 dní pred výrubom, alebo orezom Západoslovenskú distribučnú, a.s. na tel.č.: 033 / 55 63 251. Celé znenie výzvy si môžete stiahnuť v súbore PDF:

Súbor na stiahnutie vyzva_ZSD_2016.pdf vyzva_ZSD_2016.pdf (237.2 kB)

 
 

Aktualizácia mapky cintorína a zoznamu zomrelýchVytlačiť
 

Vážení občania! Tabuľa zobrazujúca mapku cintorína so zoznamom zomrelých, ktorá je umiestnená pri Dome smútku prebieha aktualizáciou. V prípade, že ste našli na tabuli nesprávny, alebo chýbajúci údaj, oznámte nám to na Obecnom úrade, alebo mailom na webmaster@spacince.sk. Zomrelých po roku 2013 oznamovať nemusíte, budú doplnení automaticky. Ďakujeme.


 
 

Obec Špačince získala Pečať Rozvoja miest a obcíVytlačiť
 

Obec Špačince bola v rámci ratingu slovenských obcí a miest za rok 2015 vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak Pečať Rozvoja obcí a miest. Protokol si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince Vytlačiť
 

Na obecnom úrade k nahliadnutiu viacstránkový dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince na programové obdobie 2015-2020". Dokument PHSR predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Odkúpenie špačinského kroju do pamätnej izbyVytlačiť
 

Obec Špačince odkúpi od občanov jeden ženský a jeden mužský kroj do pamätnej izby obce Špačince. Cena dohodou. Ponuky prosíme adresovať na Obecný úrad Špačince, prípadne emailom priamo na starosta@spacince.sk. Ďakujeme.


 
 

SMS info, E-mail infoVytlačiť
 

Obecný úrad dáva do pozornosti beplatnú službu pre občanov - získavanie informácií o dianí v obci prostredníctvom SMS a e-mailu. Stačí kliknúť na nasledovný odkaz: http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/spacince, zvoliť si kategórie oznamov, o ktoré sa zaujímam (kutúra, šport,...), zadať svoje telefónne číslo alebo email a  odkliknúť "Prihlásť sa k odberu".


 
 

dnes je: 22.10.2017

meniny má: Sergej

Riadne zasadnutie OcZ

26. októbra 2017

Uvítanie do života, jubileá

29. októbra 2017

Vývoz komunálneho odpadu

1. novembra 2017

Zber separovaného odpadu

16. novembra 2017

Rýchle odkazy

Zodpovední

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Úvodná stránka