Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Špačince

Elektronická úradná tabuľa obce

Oznámenie o začatí konania na výrub drevínVytlačiť
 

Obec Špačince ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.9.2016 začala na základe žiadosti Lívie Fajnorovej, konanie č. SPA-274/2016 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek rastúci na pozemku parc. č. 351/6 v k.ú Špačince vo vlastníctve Obce Špačince  z  dôvodu zlého ohrozenia inžinierskych sietí a priľahlých nehnuteľností.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.


 
 

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - TomašovičVytlačiť
 

Dňa 20.09.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a povolení užívania stavby "Prístavba rodinného domu" na pozemku register "C", parc. č. 24/1 - Poštová 13. Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, teda do 05.10.2016. Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Územné rozhodnutie - vodovod PoľovníckaVytlačiť
 

Dňa 20.09.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Územné rozhodnutie v súvislosti so stavbou "Predĺženie vodovodnej vetvy "A5" - Poľovnícka ulica Špačince". Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, teda do 05.10.2016. Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Soľ nad zlato - reprízaVytlačiť
 

Špačinské ochotnícke divadlo Vás pozýva na reprízu hry Soľ nad zlato, ktorá sa uskutoční v nedeľu 2. októbra 2016 o 16.00 h. v Kultúrnom dome Špačince. Vstupné dobrovoľné.


 
 

Návrhy na zmenu cestovných poriadkov Vytlačiť
 

Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, žiada občanov, z dôvodu prípravy cestovných poriadkov na obdobie 2016/2017, o zaslanie požiadaviek na zmeny a úpravy cestovných poriadkov verejnej prímestskej autobusovej dopravy. Návrh nového CP na obdobie 2016/2017 sa bude nachádzať na webstránke www.trnava-vuc.sk v čase od 16.09.2016 do 30.09.2016. Pripomienky na zmeny treba predložiť do 30.09.2016 emailom alebo písomne dopravcovi a na vedomie TTSK. Celé znenie oznámenia v súbore PDF na stiahnutie:


 
 

Upozornenie pre majiteľov psovVytlačiť
 

Obecný úrad Špačince dôrazne upozorňuje majiteľov psov na dodržiavanie VZN č. 89/2015 o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Špačince a tiež zákona 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a na povinnosti z toho vyplývajúce. Celé upozornenie si môžete prečítať v súbore PDF na stiahnutie:


 
 

Upozornenie - Zužovanie priečneho profilu potokaVytlačiť
 

Úseková kancelária Dolného povodia Váhu ako správca vodného toku Krupského potoka vyzýva občanov na prísny zákaz zužovania prietočného profilu toku a to rôznym odpadom zo záhrad, prísypom brehov a vytváraním skládok vedľa toku. Vzhľadom k ochrane pred povodňami je potrebné, aby občania pochopili, že takouto činnosťou zhoršujú odtokové pomery a v prípade zvýšených prietokov hrozí vybreženie toku z koryta.

Súbor na stiahnutie oznam_potok.pdf oznam_potok.pdf (118.7 kB)

 
 

Oznam pre užívateľov káblovej televízieVytlačiť
 

Firma Stellar, s.r.o., oznamuje užívateľom obecnej káblovej televízie, že z dôvodu prechodu  vysielania televíznych staníc na HD, tieto ďalej nebudú dostupné v ponuke analógového vysielania. Ku dňu 7. 1. 2017 bude analógové vysielanie ukončené v celom rozsahu.


 
 

Obec Špačince získala Pečať Rozvoja miest a obcíVytlačiť
 

Obec Špačince bola v rámci ratingu slovenských obcí a miest za rok 2015 vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak Pečať Rozvoja obcí a miest. Protokol si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince Vytlačiť
 

Na obecnom úrade k nahliadnutiu viacstránkový dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince na programové obdobie 2015-2020". Dokument PHSR predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Výzva ZSD - výrub a okliesnenie stromovVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia, aby do 30.11.2016 odstránili a okliesnili také stromy a porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Využitie dreva po oreze je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie el. vedenia je možné požiadať min. 35 dní pred výrubom, alebo orezom Západoslovenskú distribučnú, a.s. na tel.č.: 033/55 63 251. Celé znenie výzvy si môžete stiahnuť v súbore PDF:

Súbor na stiahnutie vyzva_ZSD_2015.PDF vyzva_ZSD_2015.PDF (216.7 kB)

 
 

Odkúpenie špačinského kroju do pamätnej izbyVytlačiť
 

Obec Špačince odkúpi od občanov jeden ženský a jeden mužský kroj do pamätnej izby obce Špačince. Cena dohodou. Ponuky prosíme adresovať na Obecný úrad Špačince, prípadne emailom priamo na starosta@spacince.sk. Ďakujeme.


 
 

SMS info, E-mail infoVytlačiť
 

Obecný úrad dáva do pozornosti beplatnú službu pre občanov - získavanie informácií o dianí v obci prostredníctvom SMS a e-mailu. Stačí kliknúť na nasledovný odkaz: http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/spacince, zvoliť si kategórie oznamov, o ktoré sa zaujímam (kutúra, šport,...), zadať svoje telefónne číslo alebo email a  odkliknúť "Prihlásť sa k odberu".


 
 

dnes je: 27.9.2016

meniny má: Cyprián

Vývoz komunálneho odpadu

5. októbra 2016

Zber separovaného odpadu

20. októbra 2016

Rýchle odkazy

Zodpovední

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Úvodná stránka