Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Špačince
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Špačince

Všeobecné oznamy

Napísali o nás MY TRNAVSKÉ NOVINY

Ubytovne pre robotníkov v obciach nechciú, stáva sa z nich kampaň.
viac...


 

Obec Špačince získala pečať rozvoja obcí 2017

pecat_2017.png

Obec Špačince bola v rámci ratingu slovenských obcí a miest za rok 2017 vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak Pečať Rozvoja obcí a miest. Protokol si môžete stiahnuť v súbore PDF:
viac...


 

Oznam-Zápis detí do MŠ Špačince pre školský rok 2018/2019

ms.jpg

Na úradnej tabuli obce bol zverejnený oznam-Zápis detí do MŠ Špačince pre školský rok 2018/2019, ktorý sa uskutoční v dňoch: od 09. do 16.mája 2018.Celé znenie si môžete stiahnuť v pdf súbore:
 
viac...


 

Zber konárov a haluzoviny

info_70x64.png

Oznamujeme občanom, že dňa 20. marca 2018 t.j. v utorok sa v obci uskutoční zber haluzoviny, konárov. Preto žiadame občanov, aby haluze a konáre v maximálnej dĺžke 3 metre uložili na ulicu na kraj cesty pred rodinný dom tak, aby neobmedzovali premávku na miestnych komunikáciách, poprípade za svoje záhrady a humná. Na Poľovnícku ulicu z ulíc Hlavná ...viac...


 

Výdaj jódových profylaktík

info_70x64.png

Občania, ktorí si doposiaľ neodobrali Jódové profylaktiká, môžu si ich naďalej prevziať v podateľni Obecného úradu.Profylaktiká sa budú vydávať na základe predloženého občianskeho preukazu a môžu prevziať profylaktiká aj pre svojich rodinných príslušníkov.
viac...


 

Elektronická úradná tabuľa obce

Oznámenie o uverejnení Verejnej vyhlášky-Prerokovanie návrhu riešenia zmeny Územného plánu Zmeny 14/2017

paragraf_70x64.jpg

Na úradnej tabuli obce bola zverejnená Verejná vyhláška- Prerokovanie návrhu zmeny Územného plánu obce Špačince 14/2017.Vyhláška bude vyvesená po dobu 30 dní teda do 14.4.2018.Podrobnejšie informácie v súboroch pdf:
viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín- 2 ks borovice

paragraf_70x64.jpg

Obec Ružindol ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. RUZ-23/2018 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks borovice rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 330/1 v k.ú Špačince vo vlastní ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín-1ks orech

paragraf_70x64.jpg

Obec Špačince ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. SPA-68/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 323 v k.ú Špačince vo vlastníctve ...viac...


 

Verejná vyhláška

paragraf_70x64.jpg

Dňa 26.02.2018 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška Výzva na odstránenie resp.okliesnenie stromov,drevín resp. iných porastov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch Obce Špačince a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení. Vyhláška je vyvesená po dobu 30 dní, teda do 26.03.2018. Celé znenie si môžete st ...viac...


 

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

paragraf_70x64.jpg

Na úradnej tabuli obce bol zverejnený návrh rozpočtu na roky 2018-2020.
Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF po kliknutí na nasledovný odkaz:
viac...


 

 

dnes je: 19.3.2018

meniny má: Jozef

Registrácia SMS info

webygroup

Úvodná stránka