Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Špačince

Oficiálna webová stránka obce Špačince

 

 

Oznamy - úradná tabuľa obce

 

 

 

 

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie

 

Dňa 10.10.2014 bola na úradnej tabuli obce vyvesená verejná vyhláška - Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "IBV Špačince" stavebníka ISMONT s.r.o., Starohájska 6, 917 01 Trnava.

Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 25.10.2014 a jeho celé znenie si môžete prečítať v súbore PDF:

vv_ibv_spacince.pdf (2.68 MB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 12.10.2014 o 18:07 hod.

 


 

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

 

Dňa 09.10.2014 bola na úradnej tabuli obce vyvesená verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania "IBV Kaštieľska Špačince" stavebníka DELTA Consult, a.s., Paulínska 24, 917 01 Trnava.

Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 24.10.2014 a jeho celé znenie si môžete prečítať v súbore PDF:

vv_ibv_kastielska.pdf (435 kB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 09.10.2014 o 22:12 hod.

 


 

 

Cvičenie TAE-BO

 

Pozývame Vás na cvičenie TAE-BO. Jedná sa o účinný športový systém, ktorý využíva techniky bojových umení vo forme skupinového cvičenia. Cvčenie sa bude konať každý štvrtok od 18.30 hod. v KD Špačince. Vstupné je 2€, prvá hodina 9.10.2014 je zdarma. Bližšie informácie na tel. č. 0907 630 266 (Mária Učňová).

Pridal Ing. Martin Ryška 08.10.2014 o 22:01 hod.

 


 

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

 

Miestna volebná komisia v Špačinciach podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 

 1. Anna Haladová, Mgr., 53 r., Špačince, Trnavská 577/11
  učiteľka, , nezávislá kandidátka
 2. Daniel Jasenec, 41 r., Špačince, Športová 547/34
  technik MaR, nezávislý kandidát
 3. Július Zemko, Mgr., 50 r., Špačince, Trnavská 574/17
  starosta, SMER – sociálna demokracia

 

Kandidátnu listinu si môžete stiahnuť v súbore PDF po kliknutí na nasledovný odkaz:

volby_2014_starosta.pdf (172 kB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 04.10.2014 o 10:20 hod.

 


 

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obce

 

Miestna volebná komisia v Špačinciach podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

 1. Peter Dobrodenka, Ing., 38 r., Špačince, Na pažiti 932/45
  energetik, NOVA
 2. Milena Dobrovodská, PaedDr., 55 r., Špačince, Horná 96/16
  zástupkyňa riaditeľa školy, SMER – sociálna demokracia
 3. Lukáš Dobrovodský, Ing., 28 r., Špačince,  Horná 96/14
  referent, SMER - sociálna demokracia
 4. Miloš Chrenko, JUDr., 36 r., Špačince, Ulička 784/16C
  advokát, Kresťanskodemokratické hnutie
 5. Daniel Jasenec, 41 r., Špačince, Športová 547/34
  technik MaR, nezávislý kandidát
 6. Dagmar Kilianyová, 45 r., zdravotná sestra
  Špačince, Hospodárska 760/12B, SMER – sociálna demokracia
 7. Jaroslav Klačo, 34 r., Špačince, Poštová 196/28
  skladník, nezávislý kandidát
 8. Silvia Lehutová, Bc., 37 r., Špačince, Na vŕšku 659/25
  riaditeľka pobočky špedičnej spoločnosti, Kresťanskodemokratické hnutie
 9. Ondrej Lietavec, Ing., 29 r., Špačince, Brehová 428/1
  špecialista vo vývoji a výskume, nezávislý kandidát
 10. Ľuboš Nádaský, Ing., 48 r., Špačince, Poštová 31/23
  technik PO, nezávislý kandidát
 11. Branislav Palšovič, Ing., 46 r., Špačince, Poštová 663/14A
  biznis manažér, SMER – sociálna demokracia
 12. Alexander Podmaka, 52 r., Špačince, Kaštieľska 617/24
  technik, SMER – sociálna demokracia
 13. Tatiana Podmaková, Mgr., 37 r., Špačince, Záhradkárska 766/6
  tajomníčka, SMER – sociálna demokracia
 14. Anna Rajnicová, 59 r., Špačince, Horná 109/40
  inštruktorka, SMER – sociálna demokracia
 15. Daniel Strečanský, Ing., 55 r., Špačince, Ulička 306/26
  hlavný radca, SMER – sociálna demokracia
 16. Michal Tomovič, Ing., 34 r., Špačince, Mierová 434/4A
  vedúci kvality, nezávislý kandidát
 17. Viera Vančová, Ing., PhD., 43 r., Špačince, Pod kaštieľom 781/36A
  riaditeľka odboru, Kresťanskodemokratické hnutie
 18. Milada Vavrová, 59 r., Špačince, Poštová 26/25
  poštová doručovateľka, SMER - sociálna demokracia
 19. Pavol Vidlička, Ing., 48 r., Špačince, Poštová 27/33
  vedúci technického odboru, nezávislý kandidát
 20. Erik Zárecký, 32 r., Špačince, Na pažiti 979/85
  štátna správa- MVSR - bezpečnosť cestnej premávky, nezávislý kandidát
 21. Katarína Závodská, Ing., 33 r., Špačince, Hlavná 417/4
  analytička, Kresťanskodemokratické hnutie

 

Kandidátnu listinu si môžete stiahnuť v súbore PDF po kliknutí na nasledovný odkaz:

volby_2014_poslanci.pdf (525 kB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 04.10.2014 o 10:20 hod.

 


 

 

Ponuka štúdia na Akadémii ozbrojených síl v L. Mikuláši

 

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika nám zaslala informácie o možnostiach a podmienkach vysokoškolského štúdia v šk. roku 2015/2016 a termínoch prípravných kurzoch z matematiky. Informáciu si môžete prečítať v priloženom súbore PDF:

aosgmrs.pdf (167 kB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 01.10.2014 o 22:16 hod.

 


 

 

Odporúčanie na vykonanie jesennej deratizácie

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave odporúča vykonať celoplošnú deratizáciu za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení v termíne od 1.10.2014 do 15.11.2014.

Občanom sa odporúča vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch a priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných domoch aj bytových domoch.

Celé znenie odborného usmernenia si môžete prečítať v súbore PDF:

deratizacia_jesen_2014.pdf (168 kB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 30.09.2014 o 21:06 hod.

 


 

 

Nálepky na smetné nádoby

 

Upozorňujeme občanov, ktorí uhradili poplatok za komunálny odpad, že sú povinní mať smetnú nádobu označenú žltou nálepkou "KO ŠPAČINCE 2013 . Ak túto nálepku nedostali, alebo im bola odcudzená, môžu si ju vyzdvihnúť v podateľni obecného úradu. Odpad z neoznačených nádob nebude pracovníkmi firmy .A.S.A. odobratý. Pracovník má tiež právo odpad neodobrať, ak sa v smetnej nádobe na komunálny odpad nachádza nevhodný materiál (stavebná suť, odpad zo záhrad, haluze, konáre, elektroodpad, prípadne nebezpečné odpady - batérie a pod.). Tieto druhy odpadu máte možnosť uložiť v zbernom dvore.

 

 

 

Pridal Ing. Martin Ryška 30.06.2014 o 21.05 hod.

 


 

 

Výzva Západoslovenskej energetiky

 

Západoslovenska distribucná, a.s. , ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej energetiky, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Celé znenie si môžete otvoriť vo formáte pdf: 

ZSE_vyzva.pdf (288kB)
 

Pridal Ing. Martin Púchly 29.11.2013 o 12:15 hod.  

 


 

webygroup

dnes je: 21.10.2014

meniny má: Uršuľa

Vývoz KO

22. októbra 2014

Zber separ. odpadu

23. októbra 2014

Skúška sirén

12. decembra 2014

Rýchle odkazy

Zodpovedný

Za obsah zodpovedá
webmaster


635737

Úvodná stránka