Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Špačince

Oficiálna webová stránka obce Špačince

 

 

Oznamy - úradná tabuľa obce

 

 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Špačince, ktoré sa bude konať v stredu, 16. apríla 2014, so začiatkom o 17. hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Špačinciach s týmto programom:

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Plat starostu
5. Úprava rozpočtu
6. Rôzne
7. Uznesenie

Zasadnutie zvoláva starosta obce v zmysle §12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Pridal Ing. Martin Ryška 08.04.2014 o 21:55 hod.

 


 

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

 

Dňa 07.04.2014 bola na úradnej tabuli obce vyvesená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta: Ján Plavec (1972), Obec Špačince, PSČ 919 51. Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, t.j. do 22.04.2014. Znenie vyhlášky si môžete prečítať v súbore PDF:

list_plavec.pdf (139 kB)


Pridal Ing. Martin Ryška 08.04.2014 o 21:40 hod.

 


 

 

Odporúčanie na vykonanie jarnej deratizácie


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave odporúča vykonať celoplošnú deratizáciu za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení v termíne od 1.4.2014 do 15.5.2014.

Občanom sa odporúča vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch a priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných domoch aj bytových domoch.

Celé znenie odborného usmernenia si môžete prečítať v súbore PDF:

 deratizacia_jar_2014.pdf (831 kB)


Pridal Ing. Martin Ryška 03.04.2014 o 20:35 hod.

 


 

 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚP regiónu TTSK

 

Trnavský samosprávny kraj vydal Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja v termíne od  7.4.2014 do 6.5.2014.

Verejné prerokovanie sa uskutoční v pondelok 14.4.2014 v čase od 10.00 hod. v kongresovej miestnosti Úradu TTSK, Starohájska 10, Trnava.

Komplexná dokumentácia Návrhu je zverejnená na stránke www.trnava-vuc.sk a zároveň je k dispozícii na Úrade TTSK, na odbore územného plánovania a životného prostredia (p. Oľga Sersenová, tel. 033/5559560).

Vaše stanoviská môžete zaslať do 6.5.2014 na Úrad TTSK, prípadne predložiť na verejnom prerokovaní.

Celé oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF po kliknutí na odkaz:

navrh_UP_TTSK.pdf (462 kB)


Pridal Ing. Martin Ryška 03.04.2014 o 20:15 hod.

 


 

 

Koštovka vín Špačince 2014


Obec Špačince a ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Špačince pozývajú Špačinčanov, ale aj susedov z okolitých obcí, pestovateľov - vinárov a milovníkov vín, záhradkárov a ich rodinných príslušníkov na Koštovku vín Špačince 2014, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. apríla od 16.00 hod. v Kultúrnom dome Špačince.

 

Program:

16.00 hod.      Slávnostné zahájenie a príhovor starostu obce

16.30 hod.      Požehnanie vín správcom farnosti

                      Koštovka vín

17.00 hod.      Vystúpenie Folklórnej skupiny Špačinčanka

                      Koštovka vín

19.00 hod.      Tombola

 

Tešíme sa na Vašu účasť !

 

Pridal Ing. Martin Ryška 01.04.2014 o 21:25 hod.

 


 

 

Postup šachového klubu

 

Šachový klub OcÚ Špačince sa môže pochváliť, že postúpil do 4. ligy. Konečná tabuľka 5. ligy okresov TT-PN-HC , ročník 2013-2014 je na stiahnutie na podstránke šachového klubu, v hlavnom menu pod záložkou Organizácie v obci - Šachový klub OcÚ Špačince.

 

Pridal Ing. Martin Ryška 01.04.2014 o 21:00 hod.

 


 

 

Videogaléria

 

Dávame do pozornosti, že na stránke je v hlavnom menu odkaz na videogalériu, ktorá beží v testovacom režime. Akékoľvek podnety, pripomienky adresujte prosím na e-mailovú adresu webmaster@spacince.sk .


Pridal Ing. Martin Ryška 01.04.2014 o 20:40 hod.

 


 

 

Výsledky II. kola voľby prezidenta SR v obci Špačince


Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu:                      2033
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky:                 1240
    Čo značí účasť voličov na voľbe vyjadrenú v percentách:           60,99%

 

Počet odovzdaných obálok:                                                      1240
    Z toho počet platných hlasov:                                               1221

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

    1. FICO Robert, doc. JUDr., CSc.                                             590
    2. KISKA Andrej, Ing.                                                            631

Pridal Ing. Martin Ryška 31.03.2014 o 17:00 hod. 

 

Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice

 

Dávame do pozornosti informáciu o zámere podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom navrhovanej činnosti je Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice, zahrňujúci výstavbu novej jadrovej elektrárne a všetky súvisiace stavebné objekty a technologické zariadenia.


Oznámenie o zámere:

Oznamenie_predlozenie_zameru.pdf (131 kB)


Text zámeru v slovenskom jazyku a prílohy:

JESS_Zamer_cinnosti_pre_NJZ_EBO.pdf (9.68 MB)

JESS_Zamer_cinnosti_pre_NJZ_EBO_PR01.pdf (49.2 MB)

  JESS_Zamer_cinnosti_pre_NJZ_EBO_PR02.pdf (389 kB)

 

Zámer v papierovej forme je po dohode k nahliadnutiu na OcÚ.


Všetky aktuálne dokumenty nájdete na stránke:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-jadrovy-zdroj-v-lokalite-jaslovske-bohunice


Pridal Ing. Martin Ryška 18.03.2014 o 20:05 hod.

 


 

 

Výsledky I. kola voľby prezidenta SR v obci Špačince


Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu:                     2034
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky:                1059
   Čo značí účasť voličov na voľbe vyjadrenú v percentách:           52,1%

 

Počet odovzdaných obálok:                                                     1058
   Z toho počet platných hlasov:                                               1050

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

   1. BÁRDOS Gyula                                                                      2
   2. BEHÝL Jozef, Mgr.                                                                 2
   3. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr.                                                      6
   4. FICO Robert, doc. JUDr., CSc.                                              358
   5. FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS                                    2
   6. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr.                                                      38
   7. JURIŠTA Ján, PhDr.                                                               1
   8. KISKA Andrej, Ing.                                                             229
   9. KŇAŽKO Milan                                                                    117
   10. MARTINČKO Stanislav                                                           2
   11. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc.                                            2
   12. MEZENSKÁ Helena, Mgr.                                                      10
   13. PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., PhD.                                      279
   14. ŠIMKO Jozef, JUDr.                                                              2

 

 Pridal Ing. Martin Ryška 17.03.2014 o 15:00 hod.

 


 

 

Špačinský kroj v Textilnom múzeu v Toronte

 

Z textilného múzea Kanady v Toronte sme obdržali e-mail, že v rámci pripravovaného projektu "Narrative Threads: Crafting the Great Canadian Quilt" bude vystavený exponát - špačinský kroj, ktorý bol doručený v roku 1938 (nám neznámej) dievčine do Kanady, ktorá tam imigrovala s rodinou v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Tento kroj jej poslala rodina zo Špačiniec, aby jej pripomínal rodnú vlasť a rodinu.

 

Poznámka: Fotografiu si zväčšíte kliknutím na ňu (otvorí sa nové okno).


Pridal Ing. Martin Ryška 28.01.2014 o 22:40 hod.

 

Aktualizácia:

Spomínaná dievčina sa volá Anne Fundarek. Za slobodna, pokiaľ žila v Špačinciach, jej meno bolo Anna Jasenecká. Doteraz je v kontakte s bratrancami a sesternicami žijúcimi v Špačinciach.

 

Aktualizoval Ing. Martin Ryška 03.02.2014 o 22:20 hod.

 


 

 

Výzva Západoslovenskej energetiky

 

Západoslovenska distribucná, a.s. , ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej energetiky, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Celé znenie si môžete otvoriť vo formáte pdf: 

ZSE_vyzva.pdf (288kB)
 

Pridal Ing. Martin Púchly 29.11.2013 o 12:15 hod.  

 


 

webygroup

dnes je: 19.4.2014

meniny má: Jela

Vývoz KO

23. apríla 2014

Zber separ. odpadu

8. mája 2014

Riadne zasadnutie OZ

11. júna 2014

Skúška sirén

13. júna 2014

Rýchle odkazy

Zodpovedný

Za obsah zodpovedá
webmaster


515355

Úvodná stránka