Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Špačince

Oficiálna webová stránka obce Špačince

 

 

Oznamy - úradná tabuľa obce

 

 

 

Verejná vyhláška - Rohodnutie

 

Na úradnej tabuli obce bola dňa 20.11.2014 vyvesená verejná vyhláška - Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "SO110 - Areálová dažďová kanalizácia" v rámci stavby "IBV Kaštieľska ulica Špačince" pre stavebníka DELTA Consult, a.s., Paulínska 24, 917 01 Trnava.

Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, t.j. do 05.12.2014 a môžete si ju stiahnuť v súbore PDF po kliknutí na nasledovný odkaz:

vv_ibv_kastielska_so110.pdf (1.75 MB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 20.11.2014 o 22:34 hod.

 


 

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy

 

   Počet volebných obvodov:  1
   Počet volebných okrskov:  2
   Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov:  2071
   Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:  1230
   Počet odovzdaných obálok:  1229
   Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva:  1186
   Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť:  9
   Počet zvolených poslancov:  9
   Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:  1215

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na funkciu starostu obce:

 

   Mgr. Július Zemko – 741 hlasov
   Mgr. Anna Haladová – 240 hlasov
   Daniel Jasenec  – 234 hlasov

 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

 

   Ing. Ondrej Lietavec – 500 hlasov
   Ing. Pavol Vidlička – 496 hlasov
   Ing. Ľuboš Nádaský – 473 hlasov
   JUDr. Miloš Chrenko – 472 hlasov
   Daniel Jasenec – 468 hlasov
   PaedDr. Milena Dobrovodská – 451 hlasov
   Ing. Michal Tomovič – 445 hlasov
   Milada Vavrová – 418 hlasov
   Dagmar Kilianyová – 369 hlasov

 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

 

   Ing. Branislav Palšovič – 353 hlasov
   Bc. Silvia Lehutová – 336 hlasov
   Ing. Lukáš Dobrovodský – 305 hlasov
   Erik Zárecký – 286 hlasov
   Ing. Viera Vančová PhD. – 268 hlasov
   Anna Rajnicová – 257 hlasov
   Alexander Podmaka – 240 hlasov
   Mgr. Tatiana Podmaková – 229 hlasov
   Jaroslav Klačo – 221 hlasov
   Ing. Daniel Strečanský – 171 hlasov
   Ing. Katarína Závodská – 167 hlasov
   Ing. Peter Dobrodenka – 127 hlasov

 

Pridal Ing. Martin Ryška 18.11.2014 o 21:15 hod.

 


 

 

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie

 

Na úradnej tabuli obce bola dňa 12.11.2014 vyvesená verejná vyhláška - Územné rozhodnutie pre stavbu "Prevádzkovo-skladovací objekt", navrhovateľ Róbert Dóka, Čerešňová 498, 919 51 Špačince a Ing. Jaroslava Dóková, rod. Cmerová, Čerešňová 498, 919 51 Špačince.

Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, t.j. do 27.11.2014 a môžete si ju stiahnuť v súbore PDF po kliknutí na nasledovný odkaz:

vv_pso_doka.pdf (0.98 MB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 14.11.2014 o 22:42 hod.

 


 

 

Zber lístia

 

Oznamujeme občanom, že v dňoch 20. a 21. novembra 2014 t.j. štvrtok a piatok sa v našej obci po uliciach uskutoční zber lístia. Lístie treba uložiť do vriec pred dom na kraj cesty, alebo za záhrady, tak ako pri zbere haluzoviny. Lístie, ktoré bude uložené len voľne na kope, nebude odobrané !

Pridal Ing. Martin Ryška 12.11.2014 o 23:07 hod.

 


 

 

Včely v prírode a ich produkty

 

Včelársky spolok Špačince Vás v spolupráci s Obecným úradom Špačince pozýva na 4. ročník podujatia Včely v prírode a ich produkty, ktoré sa bude konať v nedeľu 30.11.2014 od 15.00 hod. v Kultúrnom dome Špačince. Vstup je voľný.

 

Program:

15.00 - 16.00      Prednáška o včelom kráľovstve a jeho produktoch

16.00 - 16.30      Zábavné divadlo pre deti

16.30 - 20.00      Zdobenie medovníkov pre deti, ochutnávka medu

 

Pre návštevníkov bude pripravená kvalitná medovina a občerstvenie (guláš, cigánska,...).

 

 

 

Pridal Ing. Martin Ryška 12.11.2014 o 23:00 hod.

 


 

 

Všeobecne záväzné nariadenie TTSK č. 29/2014

 

Na úradnej tabuli Trnavského samosprávneho kraja bolo vyvesené Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 29/2014 na určenie počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016.

Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF:

vzn_ttsk_29_2014.pdf (931 kB)

list_ttsk.pdf (409 kB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 05.11.2014 o 22:15 hod.

 


 

 

Rozhodnutie k návrhu strategického dokumentu

 

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal Rozhodnutie k navrhovanému strategickému dokumentu "Zmena 03/2014 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien - Lokalita D - Zmena regulatívov a zmena funkčného kódu v časti lokality Kočišské".

Rozhodnutie bolo dňa 27.10.2014 vyvesené na úradnej tabuli obce a môžete si ho celý stiahnuť a prezrieť v súbore PDF po kliknutí na nasledovný odkaz:

rozhod_zm_upn_kocisske.pdf (1.75 MB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 28.10.2014 o 22:18 hod.

 


 

 

Nálepky na smetné nádoby

 

Upozorňujeme občanov, ktorí uhradili poplatok za komunálny odpad, že sú povinní mať smetnú nádobu označenú žltou nálepkou "KO ŠPAČINCE 2013 . Ak túto nálepku nedostali, alebo im bola odcudzená, môžu si ju vyzdvihnúť v podateľni obecného úradu. Odpad z neoznačených nádob nebude pracovníkmi firmy .A.S.A. odobratý. Pracovník má tiež právo odpad neodobrať, ak sa v smetnej nádobe na komunálny odpad nachádza nevhodný materiál (stavebná suť, odpad zo záhrad, haluze, konáre, elektroodpad, prípadne nebezpečné odpady - batérie a pod.). Tieto druhy odpadu máte možnosť uložiť v zbernom dvore.

 

 

 

Pridal Ing. Martin Ryška 30.06.2014 o 21.05 hod.

 


 

 

Výzva Západoslovenskej energetiky

 

Západoslovenska distribucná, a.s. , ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej energetiky, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Celé znenie si môžete otvoriť vo formáte pdf: 

ZSE_vyzva.pdf (288kB)
 

Pridal Ing. Martin Púchly 29.11.2013 o 12:15 hod.  

 


 

webygroup

dnes je: 22.11.2014

meniny má: Cecília

Vývoz KO

3. decembra 2014

Skúška sirén

12. decembra 2014

Zber separ. odpadu

18. decembra 2014

Rýchle odkazy

Zodpovedný

Za obsah zodpovedá
webmaster


657241

Úvodná stránka